Filmbransjen mobiliserer foran Stortinget

Filmbransjen mobiliserer foran Stortinget

Foto fra forrige demonstrasjon foran Stortinget i 2014, da bransjen krevde Masterutdanning i Norge. 

Kuttet i statsbudsjettet til film og tv-relaterte tiltak tok hele bransjen på senga. Men nå begynner de ulike organisasjonene å komme seg på bena, og innkaller til storstilt demonstrasjon foran Stortinget 1.desember kl 13.

”Støtt norsk film, TV og spill – stopp kuttet i filmfondet” heter det i oppropet som alle bransjeorganisasjonene står bak, inkludert NTL og Samfunnsviterne ved Norsk filminstitutt.

Bransjens reaksjoner har fått utløp her på Rushprint – fra bransjeorganisasjonenes vantro til filmfestivalenes anklager mot politikerne om løftebrudd.

Som vi meldte om i går er det faktiske kuttet på hele 20 millioner. I tillegg til kuttet på 16 millioner kroner til kapittel 334, post 50, Filmfondet, er det foreslått kutt på 4 millioner kroner til kapittel 325, post 75, Kreativt Europa, som er EUs program for kultur og audiovisuell sektor.

I et felles brev fra Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Norsk Skuespillerforbund og Virke Produsentforeningen gikk bransjen hardt ut mot forliket mellom regjeringen og støttepartiene som ga kuttet, og kalte det ”en uforståelig og umotivert svekkelse av det som nærer veksten i norske audiovisuelle bransjer”.

Filmbransjen mobiliserer foran Stortinget

Filmbransjen mobiliserer foran Stortinget

Foto fra forrige demonstrasjon foran Stortinget i 2014, da bransjen krevde Masterutdanning i Norge. 

Kuttet i statsbudsjettet til film og tv-relaterte tiltak tok hele bransjen på senga. Men nå begynner de ulike organisasjonene å komme seg på bena, og innkaller til storstilt demonstrasjon foran Stortinget 1.desember kl 13.

”Støtt norsk film, TV og spill – stopp kuttet i filmfondet” heter det i oppropet som alle bransjeorganisasjonene står bak, inkludert NTL og Samfunnsviterne ved Norsk filminstitutt.

Bransjens reaksjoner har fått utløp her på Rushprint – fra bransjeorganisasjonenes vantro til filmfestivalenes anklager mot politikerne om løftebrudd.

Som vi meldte om i går er det faktiske kuttet på hele 20 millioner. I tillegg til kuttet på 16 millioner kroner til kapittel 334, post 50, Filmfondet, er det foreslått kutt på 4 millioner kroner til kapittel 325, post 75, Kreativt Europa, som er EUs program for kultur og audiovisuell sektor.

I et felles brev fra Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Norsk Skuespillerforbund og Virke Produsentforeningen gikk bransjen hardt ut mot forliket mellom regjeringen og støttepartiene som ga kuttet, og kalte det ”en uforståelig og umotivert svekkelse av det som nærer veksten i norske audiovisuelle bransjer”.

MENY