Filmbransjen med hektisk lobbyinnspurt på Stortinget

Filmbransjen med hektisk lobbyinnspurt på Stortinget

I går gikk de norske filmfestivalene hardt ut mot ”forlikskameratene” på Stortinget som har gått inn for et kutt i statsbudsjettet til film på 16 millioner. Fra før har bransjeorganisasjonene reagert med vantro på hva Trine Skei Grande, som har vært med på å beslutte kuttet, kaller for ”et arbeidsuhell”.

Men den faktiske summen er så høy som 20 millioner. Det kommer fram av brevet en samlet bransje har sendt stortingspolitikerne. Det er signert av Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Norsk Skuespillerforbund og Virke Produsentforeningen.

I brevet står det at organisasjonene ”representerer kunstnere, arbeidstakere og arbeidsgivere i produksjonen av film, TV og spill i Norge. Vi er alle veldig overraska over at Høyre, FrP, Venstre og KrF i Stortinget har inngått budsjettavtale der det kuttes 20 millioner til norsk dokumentar, spillefilm, TV og spill. Det foreslåtte kuttet på 4 millioner kroner til kapittel 325, post 75, Kreativt Europa, som er EUs program for kultur og audiovisuell sektor, samt kuttet på 16 millioner kroner til kapittel 334, post 50, Filmfondet, er en uforståelig og umotivert svekkelse av det som nærer veksten i norske audiovisuelle bransjer.

Vi merker oss av Venstres leder kaller kuttet et arbeidsuhell og KrF også varsler at de vil forsøke å reversere kuttet. Samtidig har ingen andre folkevalgte forsvart kuttet eller bekreftet at det gjøres med viten og vilje. Vi vil derfor innstendig oppfordre budsjettflertallet å la være å gjennomføre dette kuttet når finansinnstillingen legges fram og statsbudsjettet vedtas endelig».

Denne uken skal finanskomiteen i Stortinget ha et møte bransjen anser som en siste mulighet til å kunne endre «arbeidsuhellet». Komiteen skal ha sin innstilling klar på torsdag. Deretter skal hele forliket behandles i Stortinget mandag 4.desember. Så vidt Rushprint har forstått kan innstillingen om kutt endres om fagkomiteene går inn for det. Men det skjer ikke ofte.

 

Filmbransjen med hektisk lobbyinnspurt på Stortinget

Filmbransjen med hektisk lobbyinnspurt på Stortinget

I går gikk de norske filmfestivalene hardt ut mot ”forlikskameratene” på Stortinget som har gått inn for et kutt i statsbudsjettet til film på 16 millioner. Fra før har bransjeorganisasjonene reagert med vantro på hva Trine Skei Grande, som har vært med på å beslutte kuttet, kaller for ”et arbeidsuhell”.

Men den faktiske summen er så høy som 20 millioner. Det kommer fram av brevet en samlet bransje har sendt stortingspolitikerne. Det er signert av Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Norsk Skuespillerforbund og Virke Produsentforeningen.

I brevet står det at organisasjonene ”representerer kunstnere, arbeidstakere og arbeidsgivere i produksjonen av film, TV og spill i Norge. Vi er alle veldig overraska over at Høyre, FrP, Venstre og KrF i Stortinget har inngått budsjettavtale der det kuttes 20 millioner til norsk dokumentar, spillefilm, TV og spill. Det foreslåtte kuttet på 4 millioner kroner til kapittel 325, post 75, Kreativt Europa, som er EUs program for kultur og audiovisuell sektor, samt kuttet på 16 millioner kroner til kapittel 334, post 50, Filmfondet, er en uforståelig og umotivert svekkelse av det som nærer veksten i norske audiovisuelle bransjer.

Vi merker oss av Venstres leder kaller kuttet et arbeidsuhell og KrF også varsler at de vil forsøke å reversere kuttet. Samtidig har ingen andre folkevalgte forsvart kuttet eller bekreftet at det gjøres med viten og vilje. Vi vil derfor innstendig oppfordre budsjettflertallet å la være å gjennomføre dette kuttet når finansinnstillingen legges fram og statsbudsjettet vedtas endelig».

Denne uken skal finanskomiteen i Stortinget ha et møte bransjen anser som en siste mulighet til å kunne endre «arbeidsuhellet». Komiteen skal ha sin innstilling klar på torsdag. Deretter skal hele forliket behandles i Stortinget mandag 4.desember. Så vidt Rushprint har forstått kan innstillingen om kutt endres om fagkomiteene går inn for det. Men det skjer ikke ofte.

 

MENY