85 prosent av filmstøtten til Oslo og Akershus

85 prosent av filmstøtten til Oslo og Akershus

Norske regionale filmfond holder som kjent på å slå seg sammen, etter påtrykk fra kulturministerens filmmelding. Målet er å posisjonere de regionale fondene i forkant av en mulig økning av midlene til regionene, som også er varslet gjennom filmmeldingen.

Men foreløpig har den regionale filmen en lang vei å gå. Tall fra Norsk filminstitutt viser at 85 prosent av midlene de delte ut i 2014 gikk til produksjoner i regi av selskaper plassert i Oslo og Akershus. Dette signaliserer at man bør bo i Oslo-regionen for å få støtte fra NFI, sier Ingvild Bjerkeland til Dagsavisen.

Hun er stipendiat ved Høgskolen i Lillehammer og jobber med en doktorgrad om hva satsingen på regionene har betydd for norsk film. Hun deler noen av funnene sine i en artikkel i den nyeste utgaven av Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift.

Bjerkeland har sett på utviklingen av den regionale satsingen fram til i dag. Hun mener den kan spille en enda større rolle i norsk film.

– Fondene har gitt norsk film mer mangfold, og mer penger til film, da de har tiltrukket seg private midler, men også midler fra kommuner og fylkeskommuner, som nå ser på film som en måte å heve interessen for regionen, sier Bjerkeland.

    Les også: – Myter om regional film

Hun viser til filmer som «Trolljegeren», «Nokas», «Varg Veum»-filmene og den ferske «Bølgen» som eksempler på filmer med regional støtte.

– Midlene går også i større grad til sjangerfilmer, som vi har fått mer av på grunn av denne satsingen, sier Bjerkeland.

Hun har intervjuet ledere for både sentrene og filmfondene, og er ikke negativ til at fondene nå tvinges til å slå seg sammen.

– Det sier seg selv at det er begrenset hvor mange fond det er plass til i en liten filmnasjon som Norge, men to blir for lite, mener Bjerkeland.

Hun viser til Fuzz i Bergen som en suksesshistorie i forhold til å få inn privat kapital i regionene – noe som lenge har vært den regionale filmens svøpe.

– I Bergen har de lykkes med å appellere til investorer med tilknytning til byen, og som kan se verdien av å investere i Bergens-filmer selv om det ikke nødvendigvis betyr stor avkastning, sier Bjerkeland.

Les hele saken

Les også: – Myter om regional film

85 prosent av filmstøtten til Oslo og Akershus

85 prosent av filmstøtten til Oslo og Akershus

Norske regionale filmfond holder som kjent på å slå seg sammen, etter påtrykk fra kulturministerens filmmelding. Målet er å posisjonere de regionale fondene i forkant av en mulig økning av midlene til regionene, som også er varslet gjennom filmmeldingen.

Men foreløpig har den regionale filmen en lang vei å gå. Tall fra Norsk filminstitutt viser at 85 prosent av midlene de delte ut i 2014 gikk til produksjoner i regi av selskaper plassert i Oslo og Akershus. Dette signaliserer at man bør bo i Oslo-regionen for å få støtte fra NFI, sier Ingvild Bjerkeland til Dagsavisen.

Hun er stipendiat ved Høgskolen i Lillehammer og jobber med en doktorgrad om hva satsingen på regionene har betydd for norsk film. Hun deler noen av funnene sine i en artikkel i den nyeste utgaven av Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift.

Bjerkeland har sett på utviklingen av den regionale satsingen fram til i dag. Hun mener den kan spille en enda større rolle i norsk film.

– Fondene har gitt norsk film mer mangfold, og mer penger til film, da de har tiltrukket seg private midler, men også midler fra kommuner og fylkeskommuner, som nå ser på film som en måte å heve interessen for regionen, sier Bjerkeland.

    Les også: – Myter om regional film

Hun viser til filmer som «Trolljegeren», «Nokas», «Varg Veum»-filmene og den ferske «Bølgen» som eksempler på filmer med regional støtte.

– Midlene går også i større grad til sjangerfilmer, som vi har fått mer av på grunn av denne satsingen, sier Bjerkeland.

Hun har intervjuet ledere for både sentrene og filmfondene, og er ikke negativ til at fondene nå tvinges til å slå seg sammen.

– Det sier seg selv at det er begrenset hvor mange fond det er plass til i en liten filmnasjon som Norge, men to blir for lite, mener Bjerkeland.

Hun viser til Fuzz i Bergen som en suksesshistorie i forhold til å få inn privat kapital i regionene – noe som lenge har vært den regionale filmens svøpe.

– I Bergen har de lykkes med å appellere til investorer med tilknytning til byen, og som kan se verdien av å investere i Bergens-filmer selv om det ikke nødvendigvis betyr stor avkastning, sier Bjerkeland.

Les hele saken

Les også: – Myter om regional film

MENY