Flere filmfond følger Widveys anbefaling

Flere filmfond følger Widveys anbefaling

            Foto: Kvinner i for store herreskjorter – den største satsingen i midtnorsk film i fjor

Representanter for filmfondene Film3 AS og Filminvest Midt-Norge AS og regionale eiere har i møte denne uken blitt enige om å igangsette en prosess for sammenslåing, melder de i en pressemelding.

Dermed føyer konsolideringen seg inn i rekken av fond innen samme region som ønsker å slå seg sammen. Det var særlig etter at regjeringens filmmelding ble sluppet, der slike sammenslåinger ble sterkt anbefalt, at utviklingen har tiltatt.

Først varslet næringspolitiske aktører i Rogaland at en sterkere tilnærming til Bergen og Fuzz gjennom en mulig sammenslåing kan være ønskelig. Kulturpolitiker i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal, sa i mai at Filmkraft (Rogaland) ikke har trukket til seg nok private investorer, og viste til Fuzz i Bergen som et eksempel til ettertfølgelse – og samarbeidspartner. Så varslet Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge at det vil jobbe for et felles nordnorsk filmfond. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter for fylkeskommunene og Sparebankstiftelsen som skal jobbe videre med etableringen av fondet.

Det nye konsoliderte selskapet for Midt-Norge tar sikte på å etablere et fond “som kan tilby finansiering og bidra til å oppfylle filmmeldingens intensjon. Fondet må kunne investere i alle prosjektets faser i den hensikt å fremme kvalitet og styrke filmkultur generelt. Prosjektene forutsettes å styrke regional bransje samt bidra til økonomisk avkastning for regionen og fondet.”

“De største eierne har besluttet å starte en konsolideringsprosess. 13. august ble det avholdt et felles møte for å lage en plan for konsolideringsprosessen. Ambisjonen er at konsolideringen skal være klar med vedtak fra alle eiere i desember 2015, og med iverksettelse fra 1. januar 2016”.

 

Flere filmfond følger Widveys anbefaling

Flere filmfond følger Widveys anbefaling

            Foto: Kvinner i for store herreskjorter – den største satsingen i midtnorsk film i fjor

Representanter for filmfondene Film3 AS og Filminvest Midt-Norge AS og regionale eiere har i møte denne uken blitt enige om å igangsette en prosess for sammenslåing, melder de i en pressemelding.

Dermed føyer konsolideringen seg inn i rekken av fond innen samme region som ønsker å slå seg sammen. Det var særlig etter at regjeringens filmmelding ble sluppet, der slike sammenslåinger ble sterkt anbefalt, at utviklingen har tiltatt.

Først varslet næringspolitiske aktører i Rogaland at en sterkere tilnærming til Bergen og Fuzz gjennom en mulig sammenslåing kan være ønskelig. Kulturpolitiker i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal, sa i mai at Filmkraft (Rogaland) ikke har trukket til seg nok private investorer, og viste til Fuzz i Bergen som et eksempel til ettertfølgelse – og samarbeidspartner. Så varslet Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge at det vil jobbe for et felles nordnorsk filmfond. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter for fylkeskommunene og Sparebankstiftelsen som skal jobbe videre med etableringen av fondet.

Det nye konsoliderte selskapet for Midt-Norge tar sikte på å etablere et fond “som kan tilby finansiering og bidra til å oppfylle filmmeldingens intensjon. Fondet må kunne investere i alle prosjektets faser i den hensikt å fremme kvalitet og styrke filmkultur generelt. Prosjektene forutsettes å styrke regional bransje samt bidra til økonomisk avkastning for regionen og fondet.”

“De største eierne har besluttet å starte en konsolideringsprosess. 13. august ble det avholdt et felles møte for å lage en plan for konsolideringsprosessen. Ambisjonen er at konsolideringen skal være klar med vedtak fra alle eiere i desember 2015, og med iverksettelse fra 1. januar 2016”.

 

MENY