Nord-Norge sikter mot ett felles filmfond

Nord-Norge sikter mot ett felles filmfond

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge er i dag blitt enige om jobbe for et felles nordnorsk filmfond. Det melder Vesterålen Online.

– Landsdelsrådet anbefaler at dette skal være et investeringsfond. Fylkeskommunene vil invitere Sparebank Nord-Norges kulturnæringsstiftelse med på denne satsingen i Nord-Norge, skriver Fylkesvaraordfører Bente Haug, fylkesråd Ingelin Noresjø og fylkesråd Line Miriam Sandberg i ei pressemelding.

– Det skal nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter for fylkeskommunene og Sparebankstiftelsen som skal jobbe videre med etableringen av fondet, fortsettes det.

Det har lenge vært et ønske fra filmskapere og bransje i nord om et eget filmfond for å få opp antallet produksjoner i landsdelen. Dette grepet fra fylkeskommunen skal derfor være et første steg i en slik prosess.

I filmmeldingen gir regjeringen uttrykk for at de regionale fondene bør vurdere å slå seg sammen. Finnmark og Nordland fylke samarbeider i dag om et felles filmfond, mens Troms fylke har sitt filmfond knytta opp mot FilmCamp i Målselv.

– Dette er en klar melding til filmmiljøet nordpå. Det sa leder av Nordnorsk filmsenter, Tor Vadseth, nylig om filmmeldingen.

Vadseth tror ett felles filmfond kan ha stor betydning for framtida for filmmiljøet i landsdelen, dersom det blir enighet mellom de tre fylkeskommunene.

– Bransjen vil ha ett felles filmfond. Nå er det de tre fylkeskommunene som må blir enige om et samarbeid de ikke har i dag, sier Vadseth.

Jostein Ryssevik, som har utredet nordnorsk filmindustri, har vært klar på at det bør være bare ett filmfond i nord.

– Bransjen kjennetegnes av mange små selskap med svak økonomi og inntjening, sa han, under åpningskonferansen på TIFF i januar.

– Stor uenighet og dragkamp mellom fylkene er til hinder for at bransjen skal utvikle seg og bli bærekraftig, skriver Ryssevik i rapporten.

Nord-Norge sikter mot ett felles filmfond

Nord-Norge sikter mot ett felles filmfond

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge er i dag blitt enige om jobbe for et felles nordnorsk filmfond. Det melder Vesterålen Online.

– Landsdelsrådet anbefaler at dette skal være et investeringsfond. Fylkeskommunene vil invitere Sparebank Nord-Norges kulturnæringsstiftelse med på denne satsingen i Nord-Norge, skriver Fylkesvaraordfører Bente Haug, fylkesråd Ingelin Noresjø og fylkesråd Line Miriam Sandberg i ei pressemelding.

– Det skal nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter for fylkeskommunene og Sparebankstiftelsen som skal jobbe videre med etableringen av fondet, fortsettes det.

Det har lenge vært et ønske fra filmskapere og bransje i nord om et eget filmfond for å få opp antallet produksjoner i landsdelen. Dette grepet fra fylkeskommunen skal derfor være et første steg i en slik prosess.

I filmmeldingen gir regjeringen uttrykk for at de regionale fondene bør vurdere å slå seg sammen. Finnmark og Nordland fylke samarbeider i dag om et felles filmfond, mens Troms fylke har sitt filmfond knytta opp mot FilmCamp i Målselv.

– Dette er en klar melding til filmmiljøet nordpå. Det sa leder av Nordnorsk filmsenter, Tor Vadseth, nylig om filmmeldingen.

Vadseth tror ett felles filmfond kan ha stor betydning for framtida for filmmiljøet i landsdelen, dersom det blir enighet mellom de tre fylkeskommunene.

– Bransjen vil ha ett felles filmfond. Nå er det de tre fylkeskommunene som må blir enige om et samarbeid de ikke har i dag, sier Vadseth.

Jostein Ryssevik, som har utredet nordnorsk filmindustri, har vært klar på at det bør være bare ett filmfond i nord.

– Bransjen kjennetegnes av mange små selskap med svak økonomi og inntjening, sa han, under åpningskonferansen på TIFF i januar.

– Stor uenighet og dragkamp mellom fylkene er til hinder for at bransjen skal utvikle seg og bli bærekraftig, skriver Ryssevik i rapporten.

MENY