Regjeringen setter foten ned for medfinansiering.

Regjeringen setter foten ned for medfinansiering.

Finansdepartementet vil ikke ha en medfinansieringsordning fordi det kan kan være i strid med OECD-regler, hevder de.

Vantroen over regjeringens retrett på sitt forslag om medfinansieringsordning for strømmetjenestene har fortsatt ikke lagt seg. Regjeringens politikk framstår som et regulatorisk svik overfor bransjen og tidligere lovnader, skrev Frederick P. N. Howard her på Rushprint dagen etter regjeringen Støre la fram sitt forslag til såkalt modernisering av kringkastingsregelverket. Heller ikke bransjerådet var nådige da de kom med sitt høringsinnspill til forslaget.

Men Finansdepartementet ved minister Trygve Slagsvold Vedum (SP) står på sitt. Ordningen kan være i strid med OECD-regler, mener statssekretær Erlend T. Grimstad (Sp) i Finansdepartementet. Det er pågående prosesser i OECD/G20-landene om felles løsninger for beskatning av flernasjonale konserner, som visstnok kompliserer det hele. Å innføre ensidige norske grep overfor strømmeaktørene er uaktuelt på grunn av norske forpliktelser i denne prosessen, sier han til VG.

– Vi vil ta vare på det kulturelle mangfoldet og norsk språk i filmer og serier, samtidig som vi vil sikre at globale selskaper med store overskudd betaler riktig skatt, sier Grimstad.

Han avviser at regjeringen er imot en medfinansieringsplikt, men holder fast ved at den ikke kan innføres slik situasjonen er nå.

– En del av løsningen, som er under sluttforhandlinger, er at land ikke skal innføre særskilte skatter på digitale tjenester, understreker statssekretæren overfor VG.

Forslaget om medfinansieringsplikt er utredet av flere kulturministere og to ulike regjeringer de siste ti år. Helt siden det såkalte filmforliket i 2015 har det vært tverrpolitisk enighet om å innføre en modell der strømmetjenester som opererer i Norge også fører noe tilbake i form av investeringer i norsk innholdsproduksjon. Men nå har altså den offisielle filmpolitikken endret kurs. For hvor lenge er uvisst.

Regjeringen setter foten ned for medfinansiering.

Regjeringen setter foten ned for medfinansiering.

Finansdepartementet vil ikke ha en medfinansieringsordning fordi det kan kan være i strid med OECD-regler, hevder de.

Vantroen over regjeringens retrett på sitt forslag om medfinansieringsordning for strømmetjenestene har fortsatt ikke lagt seg. Regjeringens politikk framstår som et regulatorisk svik overfor bransjen og tidligere lovnader, skrev Frederick P. N. Howard her på Rushprint dagen etter regjeringen Støre la fram sitt forslag til såkalt modernisering av kringkastingsregelverket. Heller ikke bransjerådet var nådige da de kom med sitt høringsinnspill til forslaget.

Men Finansdepartementet ved minister Trygve Slagsvold Vedum (SP) står på sitt. Ordningen kan være i strid med OECD-regler, mener statssekretær Erlend T. Grimstad (Sp) i Finansdepartementet. Det er pågående prosesser i OECD/G20-landene om felles løsninger for beskatning av flernasjonale konserner, som visstnok kompliserer det hele. Å innføre ensidige norske grep overfor strømmeaktørene er uaktuelt på grunn av norske forpliktelser i denne prosessen, sier han til VG.

– Vi vil ta vare på det kulturelle mangfoldet og norsk språk i filmer og serier, samtidig som vi vil sikre at globale selskaper med store overskudd betaler riktig skatt, sier Grimstad.

Han avviser at regjeringen er imot en medfinansieringsplikt, men holder fast ved at den ikke kan innføres slik situasjonen er nå.

– En del av løsningen, som er under sluttforhandlinger, er at land ikke skal innføre særskilte skatter på digitale tjenester, understreker statssekretæren overfor VG.

Forslaget om medfinansieringsplikt er utredet av flere kulturministere og to ulike regjeringer de siste ti år. Helt siden det såkalte filmforliket i 2015 har det vært tverrpolitisk enighet om å innføre en modell der strømmetjenester som opererer i Norge også fører noe tilbake i form av investeringer i norsk innholdsproduksjon. Men nå har altså den offisielle filmpolitikken endret kurs. For hvor lenge er uvisst.

MENY