WIFTI-pris til Anne-Lajla Utsi.

WIFTI-pris til Anne-Lajla Utsi.

Women in Film and Television International ga i helgen sin WIFTI Peace Prize til Anne-Lajla Utsi, leder av Internasjonalt samisk filminstitutt.

Women in Film and Television International (WIFTI) er et globalt nettverk som er mente å fremme den profesjonelle utviklingen av kvinner innen ulike felt av film, video og digital media. Dette er første gangen prisen deles ut. WIFTI-prisen skal gå til en person i bransjen som er en ambassadør for inkludering, bærekraft og fred.

Anne-Lajla Utsi får prisen for sitt utrettelige arbeid med å spre samiske fortellinger ut i verden, noe som i år har kulminert med deltakelsen av tre samiske filmer under årets filmfestival i Toronto (TIFF).

Prisen er en anerkjennelse av innsatsen for å fremme fred og forsoning, tross opplevelsen av spenninger, ubehag og historiske utfordringer, sier WIFTI-president Helene Granqvist i begrunnelsen. «Prisen anerkjenner kunsten å fortelle historier og prosessen med å bygge konstruktive relasjoner. Anne Lajla Usti sitt arbeid representerer kjernen av hva prisen står for».

Prisen ble delt ut på lørdag under WIFTI-årsmøte i Helsinki.

– Det er en stor ære for meg å motta denne første prisen fra WIFTI, sier Utsi i en kommentar. – Jeg deler denne prisen med alle de utrolige filmskaperne med samisk og urfolksbakgrunn som jeg er så heldig å jobbe sammen med. Å motta prisen betyr mye for meg personlig, men også i en større forstand med krigen i Europa og den sannhets- og forsoningsprosessen som nå pågår i de nordiske landene. Prisen symboliserer den sterke betydningen filmen har for å skape forståelse og fred.

Women in Film and Television International (WIFTI) er et internasjonalt nettverk for å fremme kvinner innen filmfeltet. Den første avdelingen ble etablert i Los Angeles i 1973. I dag er det 70 avdelinger rundt om i verden.

Les  Anne Lajla Utsi sin tale fra urfolkskonferansen i Guovdageaidnu der hun utdyper viktigheten av sannhet- og forsoningskomiteens rapport.

WIFTI-pris til Anne-Lajla Utsi.

WIFTI-pris til Anne-Lajla Utsi.

Women in Film and Television International ga i helgen sin WIFTI Peace Prize til Anne-Lajla Utsi, leder av Internasjonalt samisk filminstitutt.

Women in Film and Television International (WIFTI) er et globalt nettverk som er mente å fremme den profesjonelle utviklingen av kvinner innen ulike felt av film, video og digital media. Dette er første gangen prisen deles ut. WIFTI-prisen skal gå til en person i bransjen som er en ambassadør for inkludering, bærekraft og fred.

Anne-Lajla Utsi får prisen for sitt utrettelige arbeid med å spre samiske fortellinger ut i verden, noe som i år har kulminert med deltakelsen av tre samiske filmer under årets filmfestival i Toronto (TIFF).

Prisen er en anerkjennelse av innsatsen for å fremme fred og forsoning, tross opplevelsen av spenninger, ubehag og historiske utfordringer, sier WIFTI-president Helene Granqvist i begrunnelsen. «Prisen anerkjenner kunsten å fortelle historier og prosessen med å bygge konstruktive relasjoner. Anne Lajla Usti sitt arbeid representerer kjernen av hva prisen står for».

Prisen ble delt ut på lørdag under WIFTI-årsmøte i Helsinki.

– Det er en stor ære for meg å motta denne første prisen fra WIFTI, sier Utsi i en kommentar. – Jeg deler denne prisen med alle de utrolige filmskaperne med samisk og urfolksbakgrunn som jeg er så heldig å jobbe sammen med. Å motta prisen betyr mye for meg personlig, men også i en større forstand med krigen i Europa og den sannhets- og forsoningsprosessen som nå pågår i de nordiske landene. Prisen symboliserer den sterke betydningen filmen har for å skape forståelse og fred.

Women in Film and Television International (WIFTI) er et internasjonalt nettverk for å fremme kvinner innen filmfeltet. Den første avdelingen ble etablert i Los Angeles i 1973. I dag er det 70 avdelinger rundt om i verden.

Les  Anne Lajla Utsi sin tale fra urfolkskonferansen i Guovdageaidnu der hun utdyper viktigheten av sannhet- og forsoningskomiteens rapport.

MENY