Tas Oslo inn i varmen som filmregion?

Tas Oslo inn i varmen som filmregion?

FilmReg har anerkjent Oslo som en region ved å endre på sine vedtekter og slippe Oslo Filmfond inn. Er Viken filmsenter også på vei inn i varmen?

Foto: Er Tigerstaden på vei tilbake til FilmReg, eller oppfattes den fortsatt som truende?

Nå kan de regionale filmfondene stå mer samlet og komme med felles innspill til politikerne. Nylig vedtok nemlig FilmReg i et ekstraordinært årsmøte å ta Oslo Filmfond opp som nytt medlem. FilmReg er en paraplyorganisasjon for de regionale filmsentrene og filmfondene i Norge, samt Filmcamp og Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Vedtaket skjer etter at FilmReg har endret sine vedtekter. Spørsmålet er om Viken filmsenter, som i 2018 ble ekskludert som medlem av FilmReg, også nå kan være på vei inn i varmen. Bakgrunnen for eksklusjonen var at regionen ble oppfattet som en solospiller da den henvendte seg til politikerne med egne innspill. Noe av utfordringen til Viken, og Filmreg, har vært spørsmålet om Oslos identitet som filmregion. Ikke alle innad i Filmreg har oppfattet Oslo som en filmregion på lik linje med de andre, både fordi Oslo er større og fordi så mye av produksjonen allerede befinner seg i hovedstaden. Og Oslo har utvilsomt spesielle behov med en uforholdsmessig stor andel av landets unge mennesker og minoriteter.

Styreleder Tom. G. Eilertsen i FilmReg er godt fornøyd med at Oslo Filmfond har blitt med i FilmReg.

– Gjennom dette får FilmReg markert seg som en helhetlig organisasjon for det regionale virkemiddelapparatet på filmområdet, for hele landet og med Oslo som en egen region. Oslo Filmfond vil tilføre FilmReg nye perspektiver og tanker, og vi ser frem til deres engasjement fremover når den regionale filmpolitikken skal meisles ut, sier styrelederen.

På spørsmål fra Rushprint om FilmReg nå vil åpne for at Viken filmsenter kan vende tilbake i folden, svarer han følgende:

– Dersom de blir medlem igjen legger vi til grunn at de opptrer lojalt. Og verden går videre, hele bransjen har utviklet seg mye de siste årene. Det var vel ellers en enkeltepisode som forårsaket at de ble ekskludert den gang.

Ånund Austenå, leder i Viken filmsenter, er positiv til de nye signalene.

– Viken filmsenter registrerer en gledelig utvikling der FilmReg har revidert egne vedtekter og  Oslo filmfond er tatt inn som medlem. Bransjerådet for film har samlet hele feltet bak et forslag til Kulturdepartementet om tydelige mål for regionale filmvirksomheter.  Viken filmsenters styre har signalisert et ønske om medlemskap i FilmReg, men har ønsket å avvente resultatet av evalueringen av regionale virksomheter. På bakgrunn av den siste utviklingen vil styret ta opp til ny vurdering spørsmålet om medlemskap. For Viken filmsenter er det viktig at vi gjennom medlemskapet får ivaretatt vår regions skapere av film og spill, sier Austenå til Rushprint.


Om FilmReg og Oslo Filmfond:

FilmReg er en paraplyorganisasjon for de regionale filmsentre og filmfond i Norge, samt Filmcamp og Internasjonalt Samisk Filminstitutt. Organisasjonen har som formål å fremme en nasjonal filmpolitikk som inkluderer og ivaretar regionenes interesser, slik at det kan skapes en bærekraftig audiovisuell bransje i hele landet. Det er også et mål å sikre og styrke medlemmenes selvfølgelige og autonome plass i den nasjonale filmpolitikken, og fremme en samlet strategisk kultur- og næringspolitisk filmsatsing.

Oslo Filmfond ble etablert i 2021 av Oslo kommune, og har hovedfokus på bærekraft og mangfold. Fondet har hittil investert ti millioner kroner i ni prosjekter innen dokumentar, tv-serier og spillefilm. Fondet er foreløpig finansiert av Oslo kommune alene, og jobber for å komme på statsbudsjettet på linje med øvrige regionale filmfond.


 

Tas Oslo inn i varmen som filmregion?

Tas Oslo inn i varmen som filmregion?

FilmReg har anerkjent Oslo som en region ved å endre på sine vedtekter og slippe Oslo Filmfond inn. Er Viken filmsenter også på vei inn i varmen?

Foto: Er Tigerstaden på vei tilbake til FilmReg, eller oppfattes den fortsatt som truende?

Nå kan de regionale filmfondene stå mer samlet og komme med felles innspill til politikerne. Nylig vedtok nemlig FilmReg i et ekstraordinært årsmøte å ta Oslo Filmfond opp som nytt medlem. FilmReg er en paraplyorganisasjon for de regionale filmsentrene og filmfondene i Norge, samt Filmcamp og Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Vedtaket skjer etter at FilmReg har endret sine vedtekter. Spørsmålet er om Viken filmsenter, som i 2018 ble ekskludert som medlem av FilmReg, også nå kan være på vei inn i varmen. Bakgrunnen for eksklusjonen var at regionen ble oppfattet som en solospiller da den henvendte seg til politikerne med egne innspill. Noe av utfordringen til Viken, og Filmreg, har vært spørsmålet om Oslos identitet som filmregion. Ikke alle innad i Filmreg har oppfattet Oslo som en filmregion på lik linje med de andre, både fordi Oslo er større og fordi så mye av produksjonen allerede befinner seg i hovedstaden. Og Oslo har utvilsomt spesielle behov med en uforholdsmessig stor andel av landets unge mennesker og minoriteter.

Styreleder Tom. G. Eilertsen i FilmReg er godt fornøyd med at Oslo Filmfond har blitt med i FilmReg.

– Gjennom dette får FilmReg markert seg som en helhetlig organisasjon for det regionale virkemiddelapparatet på filmområdet, for hele landet og med Oslo som en egen region. Oslo Filmfond vil tilføre FilmReg nye perspektiver og tanker, og vi ser frem til deres engasjement fremover når den regionale filmpolitikken skal meisles ut, sier styrelederen.

På spørsmål fra Rushprint om FilmReg nå vil åpne for at Viken filmsenter kan vende tilbake i folden, svarer han følgende:

– Dersom de blir medlem igjen legger vi til grunn at de opptrer lojalt. Og verden går videre, hele bransjen har utviklet seg mye de siste årene. Det var vel ellers en enkeltepisode som forårsaket at de ble ekskludert den gang.

Ånund Austenå, leder i Viken filmsenter, er positiv til de nye signalene.

– Viken filmsenter registrerer en gledelig utvikling der FilmReg har revidert egne vedtekter og  Oslo filmfond er tatt inn som medlem. Bransjerådet for film har samlet hele feltet bak et forslag til Kulturdepartementet om tydelige mål for regionale filmvirksomheter.  Viken filmsenters styre har signalisert et ønske om medlemskap i FilmReg, men har ønsket å avvente resultatet av evalueringen av regionale virksomheter. På bakgrunn av den siste utviklingen vil styret ta opp til ny vurdering spørsmålet om medlemskap. For Viken filmsenter er det viktig at vi gjennom medlemskapet får ivaretatt vår regions skapere av film og spill, sier Austenå til Rushprint.


Om FilmReg og Oslo Filmfond:

FilmReg er en paraplyorganisasjon for de regionale filmsentre og filmfond i Norge, samt Filmcamp og Internasjonalt Samisk Filminstitutt. Organisasjonen har som formål å fremme en nasjonal filmpolitikk som inkluderer og ivaretar regionenes interesser, slik at det kan skapes en bærekraftig audiovisuell bransje i hele landet. Det er også et mål å sikre og styrke medlemmenes selvfølgelige og autonome plass i den nasjonale filmpolitikken, og fremme en samlet strategisk kultur- og næringspolitisk filmsatsing.

Oslo Filmfond ble etablert i 2021 av Oslo kommune, og har hovedfokus på bærekraft og mangfold. Fondet har hittil investert ti millioner kroner i ni prosjekter innen dokumentar, tv-serier og spillefilm. Fondet er foreløpig finansiert av Oslo kommune alene, og jobber for å komme på statsbudsjettet på linje med øvrige regionale filmfond.


 

MENY