Viken filmsenter kastes ut av FilmReg

Viken filmsenter kastes ut av FilmReg

Viken filmsenter er ekskludert som medlem av FilmReg, interesseorganisasjonen for regionale filmsentre og filmfond. Bakgrunnen er at regionen oppfattes som en solospiller.

Foto: Noen av produksjonene Viken har støttet siden oppstarten i 2012

Det var under ekstraordinær generalforsamling i FilmReg på Gardermoen i går at det ble vedtatt å kaste Viken filmsenter ut som medlem. Bakgrunnen er en gjensidig mistillit som har oppstått mellom Viken Filmsenter og de øvrige medlemmene, og det som oppfattes som et politisk sololøp fra Vikens ledelse.

”FilmReg skal fremme en nasjonal filmpolitikk som inkluderer og ivaretar regionenes interesser. Viken Filmsenter har etter de øvrige medlemmenes mening ikke forholdt seg til denne delen av organisasjonens vedtekter”, heter det i en pressemelding fra FilmReg.

Det har en tid hersket en viss mistillitt mellom Viken og FilmReg, men det toppet seg da Viken og lederen Ånund Austenå uten å informere de andre medlemmene henvendte seg til departement og kulturkomiteen på egen hånd, forteller Linda Netland, styreleder i FilmReg.

– Det har ligget noen interessekonflikter der en stund, men det kom tydelig til overflaten da Viken ba om en egen høring med Stortingets kulturkomité – og fikk det. Som paraplyorganisasjon er det FilmReg som snakker på regionenes vegne, også politisk, og dette harmonerte dårlig med hvordan vi jobber i fellesskap. Dette utspillet var ikke styret i FilmReg orientert om at Viken ville komme til å gjøre, det var ikke drøftet med noen i FilmReg. Og da tvinger jo spørsmålet seg fram om Viken anser at FilmReg kan ta vare på deres interesser.

Linda Netland

Det kan virke som at Viken opplever at de har andre interesser enn de øvrige medlemmene har, fastslår hun.

– Da de andre medlemmene fikk vite om Vikens høring med Kulturkomiteen, innkalte de til ekstraordinær generalforsamling der beslutningen om å utelate Viken i dag ble tatt. Vi holder for tiden på å jobbe fram en felles strategi sammen med medlemmene, og det blir vanskelig når interessene spriker såpass.

I et innlegg her på Rushprint i juni skrev Austenå om den spesielle posisjonen Oslo-området som region befinner seg i, og allerede her kunne man ane at Viken ikke følte seg helt som andre regioner. Men må det nødvendigvis bety at man ikke passer inn som medlem av FilmReg?

– Nei, ikke nødvendigvis, men det er en diskusjon som i så fall må løftes inn i FilmReg. Det velger Viken å ikke gjøre, de går isteden direkte til departementet og til høring. Hvorfor Viken trenger denne særbehandlingen, får du nesten spørre Viken om, sier Netland.

Ånund Austenå

Ånund Austenå i Viken ville ikke å går svare direkte på spørsmål om ekskluderingen, men sendte Rushprint følgende uttalelse på epost:

”Viken filmsenter ønsket ikke denne ekskluderingen og beklager utfallet. Vi mener alle parter kunne hatt fordeler av et langsiktig samarbeid innenfor organisasjonen.

Hele landet er nå dekket av regionale filmsentre og vi har nå et godt utgangspunkt for å utvikle en felles plattform for samarbeid hvor de forskjellige regionene har ulik identitet og ulike forutsetninger og utfordringer. Dette mangfoldet kan gi en viktig dynamikk i faglige diskusjoner regionene imellom.

Viken filmsenter har ikke et ønske om å fremstå som en fraksjon eller motpart til FilmReg i møte med ulike politiske instanser. For oss er detnødvendig å synliggjøre politisk vår særstilling med Oslo som en integrert del av vårt regionale senter.

Vi mener det er viktig å få et godt faglig og filmpolitisk samspill mellom det som skjer på regionalt og nasjonalt nivå for å løfte norsk filmbransje enda videre”.

Det hører med til historien at Viken filmsenter befinner seg i en fase med vekstsmerter der den vanskelige prosessen med å forene de ulike fylkene også har vært en utfordring. Forrige uke gikk sentrale filmprodusenter i Buskerud, Østfold og Vestfold ut med et varsku der de ga uttrykk for frykt for at det regionale filmsenteret Viken skal bli slukt av hovedstaden. Av alle tildelingene som er foretatt for 2018 så langt, er over 80 prosent gått til produksjonsselskaper i Oslo. Austenå og Vikens styreleder Hilde Glenne svarte med blant annet å påpeke at regionen er underfinansiert av Kulturdepartementet, og har særlige behov.


Om FilmReg

FilmReg skal fremme en nasjonal filmpolitikk som inkluderer og ivaretar regionenes interesser, for å skape en sterk og bærekraftig audiovisuell bransje utenfor Oslo-området. Foreningen skal bidra til en samlet strategisk kultur- og næringspolitisk filmsatsing i hele Norge. Medlemsorganisasjoner: Nordnorsk filmsenter, Midtnorsk filmsenter, Østnorsk filmsenter, Sørnorsk filmsenter, Filmkraft Rogaland, Vestnorsk filmsenter, Filmfond Nord, Mediefondet Zefyr, Filminvest, Internasjonalt Samisk Filminstitutt og FilmCamp.


 

Viken filmsenter kastes ut av FilmReg

Viken filmsenter kastes ut av FilmReg

Viken filmsenter er ekskludert som medlem av FilmReg, interesseorganisasjonen for regionale filmsentre og filmfond. Bakgrunnen er at regionen oppfattes som en solospiller.

Foto: Noen av produksjonene Viken har støttet siden oppstarten i 2012

Det var under ekstraordinær generalforsamling i FilmReg på Gardermoen i går at det ble vedtatt å kaste Viken filmsenter ut som medlem. Bakgrunnen er en gjensidig mistillit som har oppstått mellom Viken Filmsenter og de øvrige medlemmene, og det som oppfattes som et politisk sololøp fra Vikens ledelse.

”FilmReg skal fremme en nasjonal filmpolitikk som inkluderer og ivaretar regionenes interesser. Viken Filmsenter har etter de øvrige medlemmenes mening ikke forholdt seg til denne delen av organisasjonens vedtekter”, heter det i en pressemelding fra FilmReg.

Det har en tid hersket en viss mistillitt mellom Viken og FilmReg, men det toppet seg da Viken og lederen Ånund Austenå uten å informere de andre medlemmene henvendte seg til departement og kulturkomiteen på egen hånd, forteller Linda Netland, styreleder i FilmReg.

– Det har ligget noen interessekonflikter der en stund, men det kom tydelig til overflaten da Viken ba om en egen høring med Stortingets kulturkomité – og fikk det. Som paraplyorganisasjon er det FilmReg som snakker på regionenes vegne, også politisk, og dette harmonerte dårlig med hvordan vi jobber i fellesskap. Dette utspillet var ikke styret i FilmReg orientert om at Viken ville komme til å gjøre, det var ikke drøftet med noen i FilmReg. Og da tvinger jo spørsmålet seg fram om Viken anser at FilmReg kan ta vare på deres interesser.

Linda Netland

Det kan virke som at Viken opplever at de har andre interesser enn de øvrige medlemmene har, fastslår hun.

– Da de andre medlemmene fikk vite om Vikens høring med Kulturkomiteen, innkalte de til ekstraordinær generalforsamling der beslutningen om å utelate Viken i dag ble tatt. Vi holder for tiden på å jobbe fram en felles strategi sammen med medlemmene, og det blir vanskelig når interessene spriker såpass.

I et innlegg her på Rushprint i juni skrev Austenå om den spesielle posisjonen Oslo-området som region befinner seg i, og allerede her kunne man ane at Viken ikke følte seg helt som andre regioner. Men må det nødvendigvis bety at man ikke passer inn som medlem av FilmReg?

– Nei, ikke nødvendigvis, men det er en diskusjon som i så fall må løftes inn i FilmReg. Det velger Viken å ikke gjøre, de går isteden direkte til departementet og til høring. Hvorfor Viken trenger denne særbehandlingen, får du nesten spørre Viken om, sier Netland.

Ånund Austenå

Ånund Austenå i Viken ville ikke å går svare direkte på spørsmål om ekskluderingen, men sendte Rushprint følgende uttalelse på epost:

”Viken filmsenter ønsket ikke denne ekskluderingen og beklager utfallet. Vi mener alle parter kunne hatt fordeler av et langsiktig samarbeid innenfor organisasjonen.

Hele landet er nå dekket av regionale filmsentre og vi har nå et godt utgangspunkt for å utvikle en felles plattform for samarbeid hvor de forskjellige regionene har ulik identitet og ulike forutsetninger og utfordringer. Dette mangfoldet kan gi en viktig dynamikk i faglige diskusjoner regionene imellom.

Viken filmsenter har ikke et ønske om å fremstå som en fraksjon eller motpart til FilmReg i møte med ulike politiske instanser. For oss er detnødvendig å synliggjøre politisk vår særstilling med Oslo som en integrert del av vårt regionale senter.

Vi mener det er viktig å få et godt faglig og filmpolitisk samspill mellom det som skjer på regionalt og nasjonalt nivå for å løfte norsk filmbransje enda videre”.

Det hører med til historien at Viken filmsenter befinner seg i en fase med vekstsmerter der den vanskelige prosessen med å forene de ulike fylkene også har vært en utfordring. Forrige uke gikk sentrale filmprodusenter i Buskerud, Østfold og Vestfold ut med et varsku der de ga uttrykk for frykt for at det regionale filmsenteret Viken skal bli slukt av hovedstaden. Av alle tildelingene som er foretatt for 2018 så langt, er over 80 prosent gått til produksjonsselskaper i Oslo. Austenå og Vikens styreleder Hilde Glenne svarte med blant annet å påpeke at regionen er underfinansiert av Kulturdepartementet, og har særlige behov.


Om FilmReg

FilmReg skal fremme en nasjonal filmpolitikk som inkluderer og ivaretar regionenes interesser, for å skape en sterk og bærekraftig audiovisuell bransje utenfor Oslo-området. Foreningen skal bidra til en samlet strategisk kultur- og næringspolitisk filmsatsing i hele Norge. Medlemsorganisasjoner: Nordnorsk filmsenter, Midtnorsk filmsenter, Østnorsk filmsenter, Sørnorsk filmsenter, Filmkraft Rogaland, Vestnorsk filmsenter, Filmfond Nord, Mediefondet Zefyr, Filminvest, Internasjonalt Samisk Filminstitutt og FilmCamp.


 

MENY