Trettebergstuen blir Kulturminister

Trettebergstuen blir Kulturminister

Anette Trettebergstuen blir Kultur- og likestillingsminister i den nye regjeringen.

For et par uker siden spekulerte vi på om Anette Trettebergstuen ville «nøye seg» med kulturministerposten i den nye regjeringen, med tanke på at hun er såpass sentral for APs lederskap. Nå kan NRK melde at Trettebergstuen er klar for posten som Kultur- og likestillingsminister.

Det er en oppløftende nyhet for filmbransjen som lenge har hatt henne som sin favorittkandidat. Ikke bare er hun en profilert politiker som forhåpentligvis kan bite fra seg innad i regjeringen, men hun har gode kunnskaper om hvordan filmpolitikken er skrudd sammen. Da vi intervjuet henne på forsommeren, var det tydelig at hun visste hvor skoen trykker:

«Da regjeringen kom på plass i 2013 fikk man et stort kutt i filmfondet og etter det har bevilgningene stått ganske stille. Vi ønsker å styrke filmfondet og de regionale filmsentrene. Det er viktig å bygge opp filmskaperne våre i dette landet og lage film ute i hele landet. Vi ønsker også å legge insentivordningen under Næringsdepartementet.»

Trettebergstuen har også vært en uttalt tilhenger av å stille forpliktende krav til strømmeaktørene om å investere mer i norsk innhold, og synes å være helt på linje med bransjen i dette spørsmålet.

AP har historisk sett vært det mest ambisiøse partiet på filmfeltet. Det sto i bresjen for den kanskje største oppgraderingen av filmen i moderne tid under Trond Giske som kulturminister. Det innebar også voksende krav til bransjen om å holde orden i eget hus. Å få bukt med lav representasjon av kvinner og minoriteter har etter hvert blitt viktig for partiet, og det vil det fortsatt være. I opposisjon har Trettebergstuen inntatt en kritisk holdning til flere av NFIs valg, som hun mener har skjedd som følge av ressursmangel. Hun har dessuten etterspurt en kritisk gjennomgang av NFI, blant annet i kjølvannet av Riksrevisjonens kritikk av organisasjonen. «Vi ser dere», skrev hun til bransjen her på rushprint.no tidligere i år, da kritikken av NFI var ekstra sterk fra særlig regionene.

Den gangen var hun i opposisjon. Det blir spennende å se hvem hun ser mest til i regjeringsposisjon.


Les mer om hva AP og SP står for i filmpolitikken


 

Trettebergstuen blir Kulturminister

Trettebergstuen blir Kulturminister

Anette Trettebergstuen blir Kultur- og likestillingsminister i den nye regjeringen.

For et par uker siden spekulerte vi på om Anette Trettebergstuen ville «nøye seg» med kulturministerposten i den nye regjeringen, med tanke på at hun er såpass sentral for APs lederskap. Nå kan NRK melde at Trettebergstuen er klar for posten som Kultur- og likestillingsminister.

Det er en oppløftende nyhet for filmbransjen som lenge har hatt henne som sin favorittkandidat. Ikke bare er hun en profilert politiker som forhåpentligvis kan bite fra seg innad i regjeringen, men hun har gode kunnskaper om hvordan filmpolitikken er skrudd sammen. Da vi intervjuet henne på forsommeren, var det tydelig at hun visste hvor skoen trykker:

«Da regjeringen kom på plass i 2013 fikk man et stort kutt i filmfondet og etter det har bevilgningene stått ganske stille. Vi ønsker å styrke filmfondet og de regionale filmsentrene. Det er viktig å bygge opp filmskaperne våre i dette landet og lage film ute i hele landet. Vi ønsker også å legge insentivordningen under Næringsdepartementet.»

Trettebergstuen har også vært en uttalt tilhenger av å stille forpliktende krav til strømmeaktørene om å investere mer i norsk innhold, og synes å være helt på linje med bransjen i dette spørsmålet.

AP har historisk sett vært det mest ambisiøse partiet på filmfeltet. Det sto i bresjen for den kanskje største oppgraderingen av filmen i moderne tid under Trond Giske som kulturminister. Det innebar også voksende krav til bransjen om å holde orden i eget hus. Å få bukt med lav representasjon av kvinner og minoriteter har etter hvert blitt viktig for partiet, og det vil det fortsatt være. I opposisjon har Trettebergstuen inntatt en kritisk holdning til flere av NFIs valg, som hun mener har skjedd som følge av ressursmangel. Hun har dessuten etterspurt en kritisk gjennomgang av NFI, blant annet i kjølvannet av Riksrevisjonens kritikk av organisasjonen. «Vi ser dere», skrev hun til bransjen her på rushprint.no tidligere i år, da kritikken av NFI var ekstra sterk fra særlig regionene.

Den gangen var hun i opposisjon. Det blir spennende å se hvem hun ser mest til i regjeringsposisjon.


Les mer om hva AP og SP står for i filmpolitikken


 

MENY