Paul Tunge åpner ArchFest under Den norske filmfestivalen

Paul Tunge åpner ArchFest under Den norske filmfestivalen

Paul Tunges trilogi om modernistisk arkitektur åpner Norwegian ArchFest under Den norske filmfestivalen i Haugesund.

Mind of Modernism er et tredelt portrett av norsk modernistisk arkitektur. Paul Tunge har tidligere laget Ad Astra, en film om norske kirker og Bauta om offentlige bygg. Disse er nå satt sammen med et helt nytt segment om eneboliger, til langfilmen Mind of Modernism, lydsatt av Kim Hiorthøy.

Mandag 23.august blir det verdenspremiere på Mind of Modernism i selveste Rossabø kirke, melder Den norske filmfestivalen. «Filmen er et vakkert portrett av brutalistiske kirker, modernistiske offentlig bygg og praktfulle arkitektvillaer.»

ArchFest er både er en arkitekturfilmfestival og byutviklingskonferanse som i år inngår som et slags sideprogram i Den norske filmfestivalen.

«Årets konferanse vil by på utfordrende filmer og inspirerende foredrag om byutvikling og påmeldingen. Filmene vil utfordre vårt daglige syn på byen som hjemsted. Foredragene vil både belyse det vanskelige og inspirere til det ideelle», heter det i omtalen.

Ideen til sine arkitekturfilmer fikk Tunge i 2009, kunne han nylig fortelle til OFKS-bloggen:

«Det skulle være en vakker, førstepersonsobservasjon av arkitektur – uten informasjon i form av voiceover eller lignende. Den visuelle fremstillingen skulle være en intens følelse av å være til stede i rommet. Deler av filmenes mål er å gi følelsen av å ta del i fantasien til arkitektene, før byggene ble reist.»

«Ideen bak arkitekturfilmene handler om publikums evne til å forstå nok, kun ut fra det visuelle. I tillegg er dokumentasjonen av viktig arkitektur, å vise fram modernismens kvaliteter, gi oppmerksomhet til glemte arkitekter og åpne allmenhetens blikk, og se verdien av byggene vi omgis av, viktig for meg.»

Tunge er inne i en svært produktiv periode. Han har tidligere gjort seg bemerket med spillefilmene Demning, Fountain of Youth og Du, som Gunnar Iversen har skrevet mye om her på rushprint.no (du kan lese tekstene her, her og her). Han har nå en lange rekke nye filmer under utvikling og produksjon.

«I 2021… utvikler jeg også fire spillefilmer, i ulike stadier, med forskjellige budsjetter og type inngang til produksjonen. Til felles har de alle at de er et forsøk på en poetisk observasjon og dokumentasjon av tidsånd og eksistens, fremfor å fremlegge noen form for absolutte sannheter. Jeg har også utviklet og skutt deler av en kort dokumentar om den abstrakte, modernistiske maleren Knut Rumohr (1916–2002). Courtesy of the Rumohr Estate håper jeg vi har ferdig finansiert før sommeren. Det er en dokumentasjon av verkene som er i familiens, fremstilt i naturen og omgivelsene han skapte dem i. Jeg har også skutt en pilot til en kort dokumentar om norske stavkirker. Dette er en videreutvikling av arkitekturtrilogien, men med et nytt formspråk.»

Paul Tunge åpner ArchFest under Den norske filmfestivalen

Paul Tunge åpner ArchFest under Den norske filmfestivalen

Paul Tunges trilogi om modernistisk arkitektur åpner Norwegian ArchFest under Den norske filmfestivalen i Haugesund.

Mind of Modernism er et tredelt portrett av norsk modernistisk arkitektur. Paul Tunge har tidligere laget Ad Astra, en film om norske kirker og Bauta om offentlige bygg. Disse er nå satt sammen med et helt nytt segment om eneboliger, til langfilmen Mind of Modernism, lydsatt av Kim Hiorthøy.

Mandag 23.august blir det verdenspremiere på Mind of Modernism i selveste Rossabø kirke, melder Den norske filmfestivalen. «Filmen er et vakkert portrett av brutalistiske kirker, modernistiske offentlig bygg og praktfulle arkitektvillaer.»

ArchFest er både er en arkitekturfilmfestival og byutviklingskonferanse som i år inngår som et slags sideprogram i Den norske filmfestivalen.

«Årets konferanse vil by på utfordrende filmer og inspirerende foredrag om byutvikling og påmeldingen. Filmene vil utfordre vårt daglige syn på byen som hjemsted. Foredragene vil både belyse det vanskelige og inspirere til det ideelle», heter det i omtalen.

Ideen til sine arkitekturfilmer fikk Tunge i 2009, kunne han nylig fortelle til OFKS-bloggen:

«Det skulle være en vakker, førstepersonsobservasjon av arkitektur – uten informasjon i form av voiceover eller lignende. Den visuelle fremstillingen skulle være en intens følelse av å være til stede i rommet. Deler av filmenes mål er å gi følelsen av å ta del i fantasien til arkitektene, før byggene ble reist.»

«Ideen bak arkitekturfilmene handler om publikums evne til å forstå nok, kun ut fra det visuelle. I tillegg er dokumentasjonen av viktig arkitektur, å vise fram modernismens kvaliteter, gi oppmerksomhet til glemte arkitekter og åpne allmenhetens blikk, og se verdien av byggene vi omgis av, viktig for meg.»

Tunge er inne i en svært produktiv periode. Han har tidligere gjort seg bemerket med spillefilmene Demning, Fountain of Youth og Du, som Gunnar Iversen har skrevet mye om her på rushprint.no (du kan lese tekstene her, her og her). Han har nå en lange rekke nye filmer under utvikling og produksjon.

«I 2021… utvikler jeg også fire spillefilmer, i ulike stadier, med forskjellige budsjetter og type inngang til produksjonen. Til felles har de alle at de er et forsøk på en poetisk observasjon og dokumentasjon av tidsånd og eksistens, fremfor å fremlegge noen form for absolutte sannheter. Jeg har også utviklet og skutt deler av en kort dokumentar om den abstrakte, modernistiske maleren Knut Rumohr (1916–2002). Courtesy of the Rumohr Estate håper jeg vi har ferdig finansiert før sommeren. Det er en dokumentasjon av verkene som er i familiens, fremstilt i naturen og omgivelsene han skapte dem i. Jeg har også skutt en pilot til en kort dokumentar om norske stavkirker. Dette er en videreutvikling av arkitekturtrilogien, men med et nytt formspråk.»

MENY