Hva betyr «gjenåpningen» for film- og kinobransjen?

Hva betyr «gjenåpningen» for film- og kinobransjen?

Kinoene i Oslo og Viken gjenåpner ikke med det første. Men hva skjer med restriksjonene som hemmer produksjonsbransjen? Jannicke Haugen, Guttorm Petterson og Åse Kringstad kommenterer regjeringens gjenåpningsplaner.

Statsminister Erna Solberg meldte denne uken om at regjeringen vil åpne landet i fire trinn. Hvert av dem fører til lettelser for kulturlivet, men det er fortsatt uklart hva det konkret innebærer.

Regjeringen baserer planen på råd fra helsemyndighetene, som igjen har tatt stilling til et forarbeid gjort av kulturbransjen selv. En gruppe innendørsarrangører har levert en anbefaling for gjenåpning av konserter. De har foreslått:

April: Opptil 200 personer innendørs. Mai: Opptil 500 personer innendørs. Juli: Flere kohorter på 500 personer innendørs. September: Ingen restriksjoner, men fortsatt smitteverntiltak.

Regjeringens planer ser i første omgang ut til å bli strengere enn dette, melder Aftenposten. Innendørs blir det en maksgrense på 100, så 200 personer. Det forventes at regjeringen kommer tilbake med mer konkrete forslag om en ukes tid.

Ingen gjenåpning i Oslo

Jannicke Haugen, administrerende direktør i Nordisk Film Kino, hovedstadens største kinokjede, avventer hva som skjer videre. Men hun har ingen store forhåpninger om en gjenåpning i Oslo med det første.

 – Vi forholder oss foreløpig til de fire etappene Erna Solberg har skissert. Greier vi å følge de datoene som er nevnt er vi i gang i april/mai og forhåpentligvis tilbake til normaldrift i juli uten restriksjoner, og det er vi fornøyd med. Men dette er uforutsigbart, da alt skal baseres på data og ikke datoer. Hva gjelder Oslo er det enda mere krevende, men vi forventer at de kan finne en løsning for kulturlivet. Det er virkelig mulig å åpne kinoen forsvarlig, og det er ingen registrerte smittetilfeller på kinoene. Vi åpner kinoene våre så fort vi får lov, uavhengig av hvor mange vi får ha i salene.

Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen, ser heller ikke for seg at hovedstaden vil gjenåpne med det første. Hun er samtidig bekymret for de utfordringene produksjonsbransjen fortsatt står overfor som følge av restriksjonene.

– Det ser ikke ut til at det kommer noen gjenåpning i Oslo på en stund ennå. Så det betyr at stimuleringsordning og kompensasjonsordning fortsatt må være der til dette er over. Vi var i denne omgang mest nysgjerrige på hva statsministeren ville si om unntak fra innreiserestriksjonene. Virke støtter kampen mot importsmitte og at vi har strenge regler om karantene og testing, vi har jevnlig kontakt med helsemyndighetenes om dette.

Men når hun hører om det store antallet av mennesker som rent faktisk fortsatt får innreise i Norge, til tross for strenge regler, blir hun bekymret.

– Vi er derfor sterkt bekymret for at regelverket er skjevt og konkurransevridende innrettet. Her har vi jo noen konkrete caser, slik som Tordenfilm, som er avhengig av å få sin ene hovedrolleskuespiller inn til landet. At en stor norsk produksjon skal stoppe opp og mange ansatte permitteres, på grunn av at den ene stjerneskuespilleren ikke slipper inn i landet, er uforståelig. Erna sa i går at det vil komme nye unntak fra innreiserestriksjonene i neste uke, som også åpner for nøkkelpersonell for næringsvirksomhet, så vi håper her at vi skal få gjennomslag for at filmarbeidere/skuespillere skal omfattes av denne ordningen.

Den sterke kinoåpningen til «Godzilla vs. Kong» har vist at publikum er rede.

– Kinoene og publikum er klare

Guttorm Petterson i bransjeorganisasjonen Film & Kino synes det er gledelig at det omsider foreligger en gjenåpningsplan, selv om den er basert på data og ikke dato.

– Mange kinoer har jo egentlig ikke vært stengt og trenger derfor heller ikke å gjenåpnes, men har vært utsatt for alle slags begrensninger med maksimalt seteantall som kan benyttes, fra 50 til 200 med lovnad om 600, 100 og nå i den senere tid helt ned i 20. I tillegg har det vært diskusjoner om hvordan en meter skal måles i en kinosal, fra nese til nese eller skulder til skulder, forover og bakover eller bare sidelengs.

Det viktige her er at Oslo-regionen har vært helt stengt siden 9. november i fjor, understreker han. Uten kinoene i store deler av Viken har det ikke vært aktuelt eller attraktivt for distributører og produsenter å lansere nye filmer, uten unntaksvis med ekstra lanseringsstøtte fra NFI («Den største forbrytelsen» o.a.).

– Så begrensning i kapasiteten per kinosal har derfor ikke hatt veldig stor betydning. I trinn 1 skal vi tilbake til 100, og en meters avstand – ikke to. Det forventes fra 14. april. Det kan i første omgang være bra, men avhenger fortsatt av Oslo. I trinn 2 er det snakk om 200 igjen. Dette gjentas i trinn 3, men nevnes ikke i trinn 4. Det er fortsatt er stykke til «normalen» hvor alle seter kan benyttes, og det sies ikke noe om når dette kan skje. Heller ikke noe om avstand.

Kinoene er rimelig sikre på at publikum er klare, forteller han.

– Slik kinoene er klare med et smittevern som tas på største alvor, når de store filmene kommer. Godzilla vs. Kong viste jo at både USA (med nesten 50 mill. dollars åpning) og resten av verden (med ytterligere nesten 300 mill.) var der når en storfilm endelig ble lansert, selv om dette må sies å være en sjangerfilm. Bekymringen er mest hvordan studioene prioriterer sine egne strømmetjenester med Disney som verstingen med sampremierer på Disney+.

Hva betyr «gjenåpningen» for film- og kinobransjen?

Hva betyr «gjenåpningen» for film- og kinobransjen?

Kinoene i Oslo og Viken gjenåpner ikke med det første. Men hva skjer med restriksjonene som hemmer produksjonsbransjen? Jannicke Haugen, Guttorm Petterson og Åse Kringstad kommenterer regjeringens gjenåpningsplaner.

Statsminister Erna Solberg meldte denne uken om at regjeringen vil åpne landet i fire trinn. Hvert av dem fører til lettelser for kulturlivet, men det er fortsatt uklart hva det konkret innebærer.

Regjeringen baserer planen på råd fra helsemyndighetene, som igjen har tatt stilling til et forarbeid gjort av kulturbransjen selv. En gruppe innendørsarrangører har levert en anbefaling for gjenåpning av konserter. De har foreslått:

April: Opptil 200 personer innendørs. Mai: Opptil 500 personer innendørs. Juli: Flere kohorter på 500 personer innendørs. September: Ingen restriksjoner, men fortsatt smitteverntiltak.

Regjeringens planer ser i første omgang ut til å bli strengere enn dette, melder Aftenposten. Innendørs blir det en maksgrense på 100, så 200 personer. Det forventes at regjeringen kommer tilbake med mer konkrete forslag om en ukes tid.

Ingen gjenåpning i Oslo

Jannicke Haugen, administrerende direktør i Nordisk Film Kino, hovedstadens største kinokjede, avventer hva som skjer videre. Men hun har ingen store forhåpninger om en gjenåpning i Oslo med det første.

 – Vi forholder oss foreløpig til de fire etappene Erna Solberg har skissert. Greier vi å følge de datoene som er nevnt er vi i gang i april/mai og forhåpentligvis tilbake til normaldrift i juli uten restriksjoner, og det er vi fornøyd med. Men dette er uforutsigbart, da alt skal baseres på data og ikke datoer. Hva gjelder Oslo er det enda mere krevende, men vi forventer at de kan finne en løsning for kulturlivet. Det er virkelig mulig å åpne kinoen forsvarlig, og det er ingen registrerte smittetilfeller på kinoene. Vi åpner kinoene våre så fort vi får lov, uavhengig av hvor mange vi får ha i salene.

Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen, ser heller ikke for seg at hovedstaden vil gjenåpne med det første. Hun er samtidig bekymret for de utfordringene produksjonsbransjen fortsatt står overfor som følge av restriksjonene.

– Det ser ikke ut til at det kommer noen gjenåpning i Oslo på en stund ennå. Så det betyr at stimuleringsordning og kompensasjonsordning fortsatt må være der til dette er over. Vi var i denne omgang mest nysgjerrige på hva statsministeren ville si om unntak fra innreiserestriksjonene. Virke støtter kampen mot importsmitte og at vi har strenge regler om karantene og testing, vi har jevnlig kontakt med helsemyndighetenes om dette.

Men når hun hører om det store antallet av mennesker som rent faktisk fortsatt får innreise i Norge, til tross for strenge regler, blir hun bekymret.

– Vi er derfor sterkt bekymret for at regelverket er skjevt og konkurransevridende innrettet. Her har vi jo noen konkrete caser, slik som Tordenfilm, som er avhengig av å få sin ene hovedrolleskuespiller inn til landet. At en stor norsk produksjon skal stoppe opp og mange ansatte permitteres, på grunn av at den ene stjerneskuespilleren ikke slipper inn i landet, er uforståelig. Erna sa i går at det vil komme nye unntak fra innreiserestriksjonene i neste uke, som også åpner for nøkkelpersonell for næringsvirksomhet, så vi håper her at vi skal få gjennomslag for at filmarbeidere/skuespillere skal omfattes av denne ordningen.

Den sterke kinoåpningen til «Godzilla vs. Kong» har vist at publikum er rede.

– Kinoene og publikum er klare

Guttorm Petterson i bransjeorganisasjonen Film & Kino synes det er gledelig at det omsider foreligger en gjenåpningsplan, selv om den er basert på data og ikke dato.

– Mange kinoer har jo egentlig ikke vært stengt og trenger derfor heller ikke å gjenåpnes, men har vært utsatt for alle slags begrensninger med maksimalt seteantall som kan benyttes, fra 50 til 200 med lovnad om 600, 100 og nå i den senere tid helt ned i 20. I tillegg har det vært diskusjoner om hvordan en meter skal måles i en kinosal, fra nese til nese eller skulder til skulder, forover og bakover eller bare sidelengs.

Det viktige her er at Oslo-regionen har vært helt stengt siden 9. november i fjor, understreker han. Uten kinoene i store deler av Viken har det ikke vært aktuelt eller attraktivt for distributører og produsenter å lansere nye filmer, uten unntaksvis med ekstra lanseringsstøtte fra NFI («Den største forbrytelsen» o.a.).

– Så begrensning i kapasiteten per kinosal har derfor ikke hatt veldig stor betydning. I trinn 1 skal vi tilbake til 100, og en meters avstand – ikke to. Det forventes fra 14. april. Det kan i første omgang være bra, men avhenger fortsatt av Oslo. I trinn 2 er det snakk om 200 igjen. Dette gjentas i trinn 3, men nevnes ikke i trinn 4. Det er fortsatt er stykke til «normalen» hvor alle seter kan benyttes, og det sies ikke noe om når dette kan skje. Heller ikke noe om avstand.

Kinoene er rimelig sikre på at publikum er klare, forteller han.

– Slik kinoene er klare med et smittevern som tas på største alvor, når de store filmene kommer. Godzilla vs. Kong viste jo at både USA (med nesten 50 mill. dollars åpning) og resten av verden (med ytterligere nesten 300 mill.) var der når en storfilm endelig ble lansert, selv om dette må sies å være en sjangerfilm. Bekymringen er mest hvordan studioene prioriterer sine egne strømmetjenester med Disney som verstingen med sampremierer på Disney+.

MENY