En amputert feiring av kinodagen

En amputert feiring av kinodagen

Nedstengningen av Oslo-kinoene satte en demper på Den store kinodagen. Kino- og filmbransjen avventer nå hvordan kompensasjonsordningene vil virke, men det er flere skjær i sjøen.

Foto: «Jul på Kutoppen» troner på ukens kinotopp – men må heretter greie seg uten Oslo-kinoene

Fra og med i dag stenges kinoene i Oslo, etter påbud fra byrådet. Den økende smittetendensen i hovedstaden ga ikke byrådet noe annet valg, om vi skal tro dem, selv om det ennå ikke er vitenskapelig dokumentert at kinoen er en reell smittekilde. For de kinosjefene som i helgen skulle feire Den store kinodagen, la det en demper på gjennomføringen av dette årlige feststemte ritualet.

– Til tross for alle begrensninger og restriksjoner er vi veldig fornøyde med et samlet besøk på over 76.000 på denne kinoenes festdag, uttaler administrerende direktør Guttorm Petterson i Film & Kino i en pressemelding i dag.  – Når Den store kinodagen klarer å samle nesten fire ganger så mange (76.053) som på søndag, som vanligvis er den beste kinodagen i uka, har vi i hvert fall litt å glede oss over i denne mørke tiden.

De norske filmene dominerer fortsatt kinotoppen, og vil fortsette å gjøre det i tiden framover, men med lavere besøkstall på grunn av Oslos nedstengning. Qvisten Animasjon og SFs animasjonsfilm Jul på Kutoppen gikk rett til topps med over 23 000 besøkende på Den store kinodagen og søndagen. Børning 3 og Knutsen og Ludvigsen 2 – Det store dyret holder også stand med gode tall. Hva som blir skjebnen til Storm Films barnefilm Dragevokterens jul, som har premiere fredag førstkommende, er usikkert. Produsenten har valgt å gå videre med Norgespremieren, selv om det er uklart når hovedstaden kan åpne kinoene igjen (les forøvrig produsent Frederick Howards innlegg der han kommer med en rekke konkrete forslag til hva NFI og KUD bør gjøre i den nåværende krisesituasjonen).

Dragevokterens jul

Guttorm Petterson sa til Kampanje i helga at nedstengningen i Oslo er katastrofal for kinoene i byen. Han mener det også vil påvirke resten av landet.

– Distributører og produsenter som vurderer om de skal slippe filmene på kino i denne vanskelige tiden, med allerede redusert kapasitet, kan komme til å utsette filmer som ellers ville ha kommet. Det er alvorlig med en stenging av kinoene i tre uker på kort sikt, fordi kinoene nå var relativt godt i gang med oktober, som den beste måneden under korona så langt.

Petterson mener det store spørsmålet nå er om kinoene på noen måte vil bli kompensert for tapet de kommer til å lide. Det spørsmålet stiller også Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen, da Rushprint ber henne om en kommentar. Hun gjentar en av Howards kjepphester i hans innlegg – at grensen for å motta etterhåndstilskudd på 35 000 solgte kinobilletter er for høy når begrensningene på kinokapasiteten er så hemmende.

– Nå får vi virkelig testet hva regjeringens stimuleringsordning er verdt. En tilleggsutfordring er etterhåndstilskuddet til kinofilmene, det kan ikke baseres på en terskel på 35000 solgte kinobilletter når markedet er preget av så store restriksjoner som nå. Her forventer vi at NFI og Kulturdepartementet finner en løsning. Når det gjelder innspillinger, har jeg foreløpig ingen dokumentasjon på at disse rammes, men her vil jo smittevernsreglene legge begrensninger på hva som er mulig, legger hun til.

Et annet spørsmål som hjemsøker kinobransjen, er den støtten de var lovet fra Norsk kulturråd. Nå er denne støtten trukket tilbake. Kulturrådet opplyser til VG at årsaken til at støtten må tilbakebetales er at kinoene som er kommunale foretak, eller underenheter eller organisasjonsledd i kommunen, ikke er egne rettssubjekter.

«De er å anse som en del av kommunen, og dermed er det formelt kommunen som blir stående som søker. Kommunene faller utenfor ordningen fordi det i forskriften forutsettes at søkeren «i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten», sier kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet til VG.

Film & Kino, Virke, og Norske kulturhus jobber nå med å få omgjort vedtaket.

– Vi må tilbakebetale nær to millioner kroner som hjalp oss å gå i null. I kombinasjon med at folk nå blir anbefalt å holde seg hjemme har vi havnet i en ganske fortvilet situasjon, sier kinosjef Marit Sætre hos Edda kino i Haugesund til NRK.no.

En amputert feiring av kinodagen

En amputert feiring av kinodagen

Nedstengningen av Oslo-kinoene satte en demper på Den store kinodagen. Kino- og filmbransjen avventer nå hvordan kompensasjonsordningene vil virke, men det er flere skjær i sjøen.

Foto: «Jul på Kutoppen» troner på ukens kinotopp – men må heretter greie seg uten Oslo-kinoene

Fra og med i dag stenges kinoene i Oslo, etter påbud fra byrådet. Den økende smittetendensen i hovedstaden ga ikke byrådet noe annet valg, om vi skal tro dem, selv om det ennå ikke er vitenskapelig dokumentert at kinoen er en reell smittekilde. For de kinosjefene som i helgen skulle feire Den store kinodagen, la det en demper på gjennomføringen av dette årlige feststemte ritualet.

– Til tross for alle begrensninger og restriksjoner er vi veldig fornøyde med et samlet besøk på over 76.000 på denne kinoenes festdag, uttaler administrerende direktør Guttorm Petterson i Film & Kino i en pressemelding i dag.  – Når Den store kinodagen klarer å samle nesten fire ganger så mange (76.053) som på søndag, som vanligvis er den beste kinodagen i uka, har vi i hvert fall litt å glede oss over i denne mørke tiden.

De norske filmene dominerer fortsatt kinotoppen, og vil fortsette å gjøre det i tiden framover, men med lavere besøkstall på grunn av Oslos nedstengning. Qvisten Animasjon og SFs animasjonsfilm Jul på Kutoppen gikk rett til topps med over 23 000 besøkende på Den store kinodagen og søndagen. Børning 3 og Knutsen og Ludvigsen 2 – Det store dyret holder også stand med gode tall. Hva som blir skjebnen til Storm Films barnefilm Dragevokterens jul, som har premiere fredag førstkommende, er usikkert. Produsenten har valgt å gå videre med Norgespremieren, selv om det er uklart når hovedstaden kan åpne kinoene igjen (les forøvrig produsent Frederick Howards innlegg der han kommer med en rekke konkrete forslag til hva NFI og KUD bør gjøre i den nåværende krisesituasjonen).

Dragevokterens jul

Guttorm Petterson sa til Kampanje i helga at nedstengningen i Oslo er katastrofal for kinoene i byen. Han mener det også vil påvirke resten av landet.

– Distributører og produsenter som vurderer om de skal slippe filmene på kino i denne vanskelige tiden, med allerede redusert kapasitet, kan komme til å utsette filmer som ellers ville ha kommet. Det er alvorlig med en stenging av kinoene i tre uker på kort sikt, fordi kinoene nå var relativt godt i gang med oktober, som den beste måneden under korona så langt.

Petterson mener det store spørsmålet nå er om kinoene på noen måte vil bli kompensert for tapet de kommer til å lide. Det spørsmålet stiller også Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen, da Rushprint ber henne om en kommentar. Hun gjentar en av Howards kjepphester i hans innlegg – at grensen for å motta etterhåndstilskudd på 35 000 solgte kinobilletter er for høy når begrensningene på kinokapasiteten er så hemmende.

– Nå får vi virkelig testet hva regjeringens stimuleringsordning er verdt. En tilleggsutfordring er etterhåndstilskuddet til kinofilmene, det kan ikke baseres på en terskel på 35000 solgte kinobilletter når markedet er preget av så store restriksjoner som nå. Her forventer vi at NFI og Kulturdepartementet finner en løsning. Når det gjelder innspillinger, har jeg foreløpig ingen dokumentasjon på at disse rammes, men her vil jo smittevernsreglene legge begrensninger på hva som er mulig, legger hun til.

Et annet spørsmål som hjemsøker kinobransjen, er den støtten de var lovet fra Norsk kulturråd. Nå er denne støtten trukket tilbake. Kulturrådet opplyser til VG at årsaken til at støtten må tilbakebetales er at kinoene som er kommunale foretak, eller underenheter eller organisasjonsledd i kommunen, ikke er egne rettssubjekter.

«De er å anse som en del av kommunen, og dermed er det formelt kommunen som blir stående som søker. Kommunene faller utenfor ordningen fordi det i forskriften forutsettes at søkeren «i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten», sier kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet til VG.

Film & Kino, Virke, og Norske kulturhus jobber nå med å få omgjort vedtaket.

– Vi må tilbakebetale nær to millioner kroner som hjalp oss å gå i null. I kombinasjon med at folk nå blir anbefalt å holde seg hjemme har vi havnet i en ganske fortvilet situasjon, sier kinosjef Marit Sætre hos Edda kino i Haugesund til NRK.no.

MENY