NFI skalerer dramatisk ned

NFI skalerer dramatisk ned

Norsk filminstitutt utsetter tilskudd til spillefilm etter konsulentvurdering på ubestemt tid, og advarer om at det blir færre filmer i årene framover – om ikke Kulturdepartementet kommer dem til unnsetning.

Norsk filminstitutt (NFI) har som kjent omdisponert 85 millioner kroner som skal gå til produksjon og lansering av filmer som er direkte rammet av koronasituasjonen. Disse midlene skal gjøre det mulig å fullføre filmproduksjoner som er stoppet opp og lansere filmer som er utsatt på nytt på kino eller andre digitale plattformer. Målet er å bistå bransjen slik at ikke alle norske produksjonsselskaper bukker under og filmer stopper opp, slik NFI-direktør Kjersti Mo formulerer det på NFIs hjemmesider.

Med den nye beslutningen om å legge videre tilskudd basert på kunstnerisk vurdering også på is, er den norske filmpolitikken satt ytterligere på vent.

«Det er allerede besluttet å utsette neste søknadsrunde på markedsvurdert spillefilm. Med den uavklarte budsjettsituasjonen filmbransjen nå står i, krever situasjonen at den også stiller i bero tildelinger til produksjon av spillefilm i konsulentordningen», heter det på hjemmesiden til NFI.

«Etter forrige ukens vedtaksmøter, der to spillefilmer og fem dramaserier ble tildelt produksjonstilskudd, vil det ikke la seg gjøre å prioritere produksjonsmidler til spillefilm etter kunstnerisk vurdering før endelig budsjettsituasjon er avklart.»

– Dette vil ramme hardt. Disse omfordelingene betyr at færre prosjekter får tilskudd i årene fremover. Dette gir igjen færre norske filmer fremover, noe som vil ramme både publikum, filmbransjen og kinoene framover, og det er vi lei oss for, sier Mo.

Hun kan heller ikke utelukke at det vil komme flere konkrete omdisponeringer i tida framover. Saksbehandling av søknader til produksjon av spillefilm, både gjennom markedsordningen og konsulentordningen, er nå satt i bero på ubestemt tid. Det er fortsatt mulig å søke utviklingstilskudd til spillefilm. Søknader om produksjonstilskudd til andre formater vil inntil videre behandles som normalt, men påvirkes fort dersom filmfondet ikke tilføres mer midler.

– Vi er fortsatt i dialog med Kulturdepartementet, og håper at det vil komme rettede tiltak for filmfeltet som kan avhjelpe på disse utsettelsene og potensielle kuttene vi nå gjør, sier Mo.

NFI skalerer dramatisk ned

NFI skalerer dramatisk ned

Norsk filminstitutt utsetter tilskudd til spillefilm etter konsulentvurdering på ubestemt tid, og advarer om at det blir færre filmer i årene framover – om ikke Kulturdepartementet kommer dem til unnsetning.

Norsk filminstitutt (NFI) har som kjent omdisponert 85 millioner kroner som skal gå til produksjon og lansering av filmer som er direkte rammet av koronasituasjonen. Disse midlene skal gjøre det mulig å fullføre filmproduksjoner som er stoppet opp og lansere filmer som er utsatt på nytt på kino eller andre digitale plattformer. Målet er å bistå bransjen slik at ikke alle norske produksjonsselskaper bukker under og filmer stopper opp, slik NFI-direktør Kjersti Mo formulerer det på NFIs hjemmesider.

Med den nye beslutningen om å legge videre tilskudd basert på kunstnerisk vurdering også på is, er den norske filmpolitikken satt ytterligere på vent.

«Det er allerede besluttet å utsette neste søknadsrunde på markedsvurdert spillefilm. Med den uavklarte budsjettsituasjonen filmbransjen nå står i, krever situasjonen at den også stiller i bero tildelinger til produksjon av spillefilm i konsulentordningen», heter det på hjemmesiden til NFI.

«Etter forrige ukens vedtaksmøter, der to spillefilmer og fem dramaserier ble tildelt produksjonstilskudd, vil det ikke la seg gjøre å prioritere produksjonsmidler til spillefilm etter kunstnerisk vurdering før endelig budsjettsituasjon er avklart.»

– Dette vil ramme hardt. Disse omfordelingene betyr at færre prosjekter får tilskudd i årene fremover. Dette gir igjen færre norske filmer fremover, noe som vil ramme både publikum, filmbransjen og kinoene framover, og det er vi lei oss for, sier Mo.

Hun kan heller ikke utelukke at det vil komme flere konkrete omdisponeringer i tida framover. Saksbehandling av søknader til produksjon av spillefilm, både gjennom markedsordningen og konsulentordningen, er nå satt i bero på ubestemt tid. Det er fortsatt mulig å søke utviklingstilskudd til spillefilm. Søknader om produksjonstilskudd til andre formater vil inntil videre behandles som normalt, men påvirkes fort dersom filmfondet ikke tilføres mer midler.

– Vi er fortsatt i dialog med Kulturdepartementet, og håper at det vil komme rettede tiltak for filmfeltet som kan avhjelpe på disse utsettelsene og potensielle kuttene vi nå gjør, sier Mo.

MENY