NFI setter tilskudd til markedsfilmer på vent

NFI setter tilskudd til markedsfilmer på vent

Norsk filminstitutt utsetter tilskudd til filmer med stort publikumspotensial for å avhjelpe koronarammede produksjoner. Nå håper NFI at Kulturdepartementet skal komme med ekstraordinære tiltak.

Foto: «Skjelvet» er blant de store publikumssuksessene som fikk markedstilskudd.

Da var en ventet omdisponering etter at Norsk filminstitutt (NFI) før påske varslet om at store endringer ville komme. Søknadsfristen for tilskudd om markedsvurdering var opprinnelig satt til 6.juni, og nå er den utsatt på ubestemt tid. Spørsmålet er om den noen gang vil komme tilbake i sin nåværende form. Skal vi tro pressemeldingen fra NFI, er det avhengig av om Kulturdepartementet kommer bransjen til unnsetning.

NFI har med dette omdisponert 85 millioner kroner som skal gå til produksjon og lansering av filmer som er direkte rammet av koronasituasjonen. Disse midlene skal gjøre det mulig å fullføre filmproduksjoner som er stoppet opp og lansere filmer som er utsatt på nytt på kino eller andre digitale plattformer, heter det i pressemeldingen.

– Per nå har filmfondet ikke blitt tilført ekstra midler, og derfor må vi ta de første konsekvensene av omdisponeringen ved å utsette en runde i markedsordningen, sier NFI-direktør Kjersti Mo. Vi vet ikke om og eventuelt når denne tildelingen kan finne sted senere, noe som dessverre vil ramme både publikum, bransje og kinoene.

Man må regne med tilsvarende grep også for andre av NFIs ordninger, som da vil ramme andre formater, melder NFI. Det arbeides med å forsøke å finne de grepene som gjør minst mulig skade, men det er ikke til å unngå at det vil gjøre vondt å dekke dette innenfor filmfondets rammer.

– Vi er fortsatt i dialog med Kulturdepartementet, og håper at det vil komme rettede tiltak for filmfeltet som kan avhjelpe på disse konsekvensene, sier Mo.

NFI setter tilskudd til markedsfilmer på vent

NFI setter tilskudd til markedsfilmer på vent

Norsk filminstitutt utsetter tilskudd til filmer med stort publikumspotensial for å avhjelpe koronarammede produksjoner. Nå håper NFI at Kulturdepartementet skal komme med ekstraordinære tiltak.

Foto: «Skjelvet» er blant de store publikumssuksessene som fikk markedstilskudd.

Da var en ventet omdisponering etter at Norsk filminstitutt (NFI) før påske varslet om at store endringer ville komme. Søknadsfristen for tilskudd om markedsvurdering var opprinnelig satt til 6.juni, og nå er den utsatt på ubestemt tid. Spørsmålet er om den noen gang vil komme tilbake i sin nåværende form. Skal vi tro pressemeldingen fra NFI, er det avhengig av om Kulturdepartementet kommer bransjen til unnsetning.

NFI har med dette omdisponert 85 millioner kroner som skal gå til produksjon og lansering av filmer som er direkte rammet av koronasituasjonen. Disse midlene skal gjøre det mulig å fullføre filmproduksjoner som er stoppet opp og lansere filmer som er utsatt på nytt på kino eller andre digitale plattformer, heter det i pressemeldingen.

– Per nå har filmfondet ikke blitt tilført ekstra midler, og derfor må vi ta de første konsekvensene av omdisponeringen ved å utsette en runde i markedsordningen, sier NFI-direktør Kjersti Mo. Vi vet ikke om og eventuelt når denne tildelingen kan finne sted senere, noe som dessverre vil ramme både publikum, bransje og kinoene.

Man må regne med tilsvarende grep også for andre av NFIs ordninger, som da vil ramme andre formater, melder NFI. Det arbeides med å forsøke å finne de grepene som gjør minst mulig skade, men det er ikke til å unngå at det vil gjøre vondt å dekke dette innenfor filmfondets rammer.

– Vi er fortsatt i dialog med Kulturdepartementet, og håper at det vil komme rettede tiltak for filmfeltet som kan avhjelpe på disse konsekvensene, sier Mo.

MENY