Ny tilskuddsordning for korona-rammede filmer

Ny tilskuddsordning for korona-rammede filmer

Norsk filminstitutt oppretter en ny tilskuddsordning til såkalt annengangs lansering av norsk film på digitale plattformer og på kino.

Foto: «Alle utledninger har lukka gardiner» – en av filmene som kan dra nytte av den nye ordningen

Det er de filmene som ble stanset av stengte kinoer som nå vil få ekstra drahjelp gjennom denne tilskuddsordningen.

Ingen vet når kinoene kan åpne igjen, og flere av produsentene har vurdert å følge eksemplet til iHuman, som gikk rett på VOD etter en amputert kinolansering.

Filmene som ble lansert eller var planlagt lansert i perioden januar til og med mai 2020, kvalifiserer til å søke tilskudd til ny kinolansering når kinoene åpner igjen, eller til digital lansering på dokumenterbar plattform umiddelbart.

Aktuelle produsenter vil få tilsendt detaljert informasjon og lenke til et forenklet søknadsskjema, heter det i meldingen fra NFI.

Generell info om ordningen:

Annengangs lansering på kino

 • For annengangs lansering av film i ordinær kinodistribusjon kan produsent søke om maksimalt 400.000 kroner i lanseringstilskudd.
 • Tilskuddet kan ikke overstige 75% av godkjente regnskapsførte kostnader.
 • NFI kan godta kostnader til lanseringsansvarlig med opptil 50.000 kroner som privat investering i budsjettet.

Annengangs digital lansering

 • For annengangs lansering av film i digital distribusjon på ‘dokumenterbar plattform’* kan produsent søke om maksimalt 200.000 kroner i lanseringstilskudd.
 • Tilskuddet kan ikke overstige 75% av godkjente regnskapsførte kostnader.
 • NFI kan godta kostnader til lanseringsansvarlig med opptil 50.000 kroner som privat investering i budsjettet.

Vurderingskriterier og vekting av søknader

Søknader om annengangs lansering vil vurderes opp mot vilkårene i forskriften § 3-12. I vurderingen av og prioriteringen mellom søknader om tilskudd til annengangs lansering av film i Norge skal det legges vekt på fremlagte lanseringsplaner, lanseringstidspunkt og prosjektets forventede fremtidige inntekts- og publikumspotensial.

I den totale vurderingen blir det også lagt vekt på filmens kategori/sjanger, visningsperiode på kino før de stengte og i hvilken grad filmens publikumspotensial på kino var oppnådd. Verk med forhåndstilskudd fra den aktuelle tilskuddsforvalter kan prioriteres.

Ordningen er regulert av forskriften, inkludert en ny bestemmelse §3-13 a (les mer om det her)

(Kilde: NFI)

Ny tilskuddsordning for korona-rammede filmer

Ny tilskuddsordning for korona-rammede filmer

Norsk filminstitutt oppretter en ny tilskuddsordning til såkalt annengangs lansering av norsk film på digitale plattformer og på kino.

Foto: «Alle utledninger har lukka gardiner» – en av filmene som kan dra nytte av den nye ordningen

Det er de filmene som ble stanset av stengte kinoer som nå vil få ekstra drahjelp gjennom denne tilskuddsordningen.

Ingen vet når kinoene kan åpne igjen, og flere av produsentene har vurdert å følge eksemplet til iHuman, som gikk rett på VOD etter en amputert kinolansering.

Filmene som ble lansert eller var planlagt lansert i perioden januar til og med mai 2020, kvalifiserer til å søke tilskudd til ny kinolansering når kinoene åpner igjen, eller til digital lansering på dokumenterbar plattform umiddelbart.

Aktuelle produsenter vil få tilsendt detaljert informasjon og lenke til et forenklet søknadsskjema, heter det i meldingen fra NFI.

Generell info om ordningen:

Annengangs lansering på kino

 • For annengangs lansering av film i ordinær kinodistribusjon kan produsent søke om maksimalt 400.000 kroner i lanseringstilskudd.
 • Tilskuddet kan ikke overstige 75% av godkjente regnskapsførte kostnader.
 • NFI kan godta kostnader til lanseringsansvarlig med opptil 50.000 kroner som privat investering i budsjettet.

Annengangs digital lansering

 • For annengangs lansering av film i digital distribusjon på ‘dokumenterbar plattform’* kan produsent søke om maksimalt 200.000 kroner i lanseringstilskudd.
 • Tilskuddet kan ikke overstige 75% av godkjente regnskapsførte kostnader.
 • NFI kan godta kostnader til lanseringsansvarlig med opptil 50.000 kroner som privat investering i budsjettet.

Vurderingskriterier og vekting av søknader

Søknader om annengangs lansering vil vurderes opp mot vilkårene i forskriften § 3-12. I vurderingen av og prioriteringen mellom søknader om tilskudd til annengangs lansering av film i Norge skal det legges vekt på fremlagte lanseringsplaner, lanseringstidspunkt og prosjektets forventede fremtidige inntekts- og publikumspotensial.

I den totale vurderingen blir det også lagt vekt på filmens kategori/sjanger, visningsperiode på kino før de stengte og i hvilken grad filmens publikumspotensial på kino var oppnådd. Verk med forhåndstilskudd fra den aktuelle tilskuddsforvalter kan prioriteres.

Ordningen er regulert av forskriften, inkludert en ny bestemmelse §3-13 a (les mer om det her)

(Kilde: NFI)

MENY