Nordnorsk spillefilm- og serieløft på lavt budsjett

Nordnorsk spillefilm- og serieløft på lavt budsjett

Det nordnorske filmmiljøet går sammen om et pilotprosjekt der målet er en kontinuerlig utvikling og gjennomføring av lavbudsjettproduksjoner innen langfilm- og serieformatet.

Foto: Pilotprosjektet «Garra Davádat – Storm fra Nord»

De regionale filmmiljøene har som kjent ikke tilgang på tilskuddspotten til langfilm og dramaserier som Kulturdepartementet kanaliserer gjennom Norsk filminstitutt. De er dermed ”dømt” til å produsere kort- og dokumentarfilm.

Og det er mye bra man kan si om kort- og dokumentarfilm, men det er ikke noe man alene kan bygge en infrastruktur for film- og tv-produksjon av. Derfor tar det nordnorske filmmiljøet nå grep for å fremme produksjon av serier og langfilmer på lavere budsjetter.

Nordnorsk Filmsenter, Filmfond Nord, FilmCamp, Internasjonalt Samisk Filminstitutt og Filmveksthuset Tvibit går sammen om et pilotprosjekt der målet ”er en kontinuerlig utvikling og gjennomføring av lavbudsjettproduksjoner i Nord-Norge”.

Prosjektet, med tittelen Garra Davádat – Storm fra Nord, er åpent for både norske og samiske produksjoner. Produksjonen skal være en spillefilm beregnet for kinolansering eller en dramaserie beregnet for TV og/eller nettdistribusjon.

Produsenter etablert i Nord-Norge er inviteret til å sende inn produksjonsforslag innen fristen mandag 16. Desember 2019. Konsulentene hos initiativtakerne velger ut inntil seks prosjekter som får presentere sine ideer på en pitch kl. 12 søndag 12. januar 2020 i Tvibits lokaler i Parkgata 27-29 i Tromsø.

Ett prosjekt vinner et utviklingstilskudd og blir det prosjektet som får mulighet til å produsere når finansieringen er på plass. Initiativtakerne har som mål å ha NOK 5 000 000 på plass innen 1. april 2020.

Det begrensede budsjettet er ment å trigge film- og/eller serieskaperne til å tenke kreativt. Vi kan ane inspirasjon fra dogmefilmen i disse formuleringene:

”Det forutsettes at de innsendte forslagene er planlagt utfra den tilgjengelige finansieringen og at dette gjenspeiles i materialet som sendes inn.
En sentral tilnærming til utvikling av prosjektet er at størrelsen på finansieringen setter de kreative rammene for måten historien skal fortelles allerede før manus skrives.

Dette er kontrært i forhold til den vanlige måten å gjøre det på, at manus dikterer størrelsen på budsjettet. Ved å snu dette på hodet, og få alle fagfunksjoner med på tilnærmingen, får man kreative utfordringer som både kan bidra til fornyelse av filmkunsten og gjøre det mulig å levere film- og tv-produksjoner på lavere budsjetter.”

Les mer om detaljene rundt pilotprosjektet

Nordnorsk spillefilm- og serieløft på lavt budsjett

Nordnorsk spillefilm- og serieløft på lavt budsjett

Det nordnorske filmmiljøet går sammen om et pilotprosjekt der målet er en kontinuerlig utvikling og gjennomføring av lavbudsjettproduksjoner innen langfilm- og serieformatet.

Foto: Pilotprosjektet «Garra Davádat – Storm fra Nord»

De regionale filmmiljøene har som kjent ikke tilgang på tilskuddspotten til langfilm og dramaserier som Kulturdepartementet kanaliserer gjennom Norsk filminstitutt. De er dermed ”dømt” til å produsere kort- og dokumentarfilm.

Og det er mye bra man kan si om kort- og dokumentarfilm, men det er ikke noe man alene kan bygge en infrastruktur for film- og tv-produksjon av. Derfor tar det nordnorske filmmiljøet nå grep for å fremme produksjon av serier og langfilmer på lavere budsjetter.

Nordnorsk Filmsenter, Filmfond Nord, FilmCamp, Internasjonalt Samisk Filminstitutt og Filmveksthuset Tvibit går sammen om et pilotprosjekt der målet ”er en kontinuerlig utvikling og gjennomføring av lavbudsjettproduksjoner i Nord-Norge”.

Prosjektet, med tittelen Garra Davádat – Storm fra Nord, er åpent for både norske og samiske produksjoner. Produksjonen skal være en spillefilm beregnet for kinolansering eller en dramaserie beregnet for TV og/eller nettdistribusjon.

Produsenter etablert i Nord-Norge er inviteret til å sende inn produksjonsforslag innen fristen mandag 16. Desember 2019. Konsulentene hos initiativtakerne velger ut inntil seks prosjekter som får presentere sine ideer på en pitch kl. 12 søndag 12. januar 2020 i Tvibits lokaler i Parkgata 27-29 i Tromsø.

Ett prosjekt vinner et utviklingstilskudd og blir det prosjektet som får mulighet til å produsere når finansieringen er på plass. Initiativtakerne har som mål å ha NOK 5 000 000 på plass innen 1. april 2020.

Det begrensede budsjettet er ment å trigge film- og/eller serieskaperne til å tenke kreativt. Vi kan ane inspirasjon fra dogmefilmen i disse formuleringene:

”Det forutsettes at de innsendte forslagene er planlagt utfra den tilgjengelige finansieringen og at dette gjenspeiles i materialet som sendes inn.
En sentral tilnærming til utvikling av prosjektet er at størrelsen på finansieringen setter de kreative rammene for måten historien skal fortelles allerede før manus skrives.

Dette er kontrært i forhold til den vanlige måten å gjøre det på, at manus dikterer størrelsen på budsjettet. Ved å snu dette på hodet, og få alle fagfunksjoner med på tilnærmingen, får man kreative utfordringer som både kan bidra til fornyelse av filmkunsten og gjøre det mulig å levere film- og tv-produksjoner på lavere budsjetter.”

Les mer om detaljene rundt pilotprosjektet

MENY