Zefyr holder liv i oljealderen

Zefyr holder liv i oljealderen

Mediefondet Zefyrs største tildelinger gikk til en ny sesong av Lykkeland og en dokumentarserie om Kiellandulykken.

Det er selvsagt ikke tilfeldig at mediefondet Zefyr, som tradisjonelt har hatt tilhold på Vestlandet, har åpnet pengesekken for prosjekter om ulike faser av den norske oljealderen. Samtidig har fondet de siste par årene måttet strekke seg til også å omfatte Telemarksregionen og Møre og Romsdal, og dekker nå over et enormt område.

Det er NRK-serien Lykkeland, med Maipo som produsent, som har fått den største tildelingen på 1,5 millioner. Tidligere i år inngikk NRK og Maipo en avtale om produksjon av den andre sesongen, og tildelingen fra Zefyr er en avgjørende brikke i finansieringen. Maipo håper å kunne starte innspillingen mot slutten av 2019.

I andre sesongen dukker det ifølge NRK opp mørke skyer over lykkelandet: 22. april 1977 oppstår en ukontrollert utblåsning i Nordsjøen på plattformen Bravo på Ekofiskfeltet. «For første gang får vi for alvor oppleve de miljømessige konsekvensene av oljeutvinningen. Den 27. mars 1980 skjer så katastrofen som blir et vondt tidsskille i norsk oljehistorie. 123 mennesker omkommer når boligplattformen Alexander L. Kielland kantrer i Nordsjøen».

Nettopp denne tragedien får altså en egen dokumentarserie gjennom Kielland-ulykken, som fikk den nest største tildelingen. Da vi sist omtalte prosjektet i forkant av Nordisk Forum hadde det den talende tittelen: Those who paid the price: The Kielland Survivors. Serien skal omhandle Norgeshistoriens største arbeidsulykke og hvordan ofrene og de overlevende fortsatt lever med tragedien. Det er Stian Indrevoll og Håvard Klyve-Parr som utvikler og regisserer, i samarbeid med Screen Story.

Zefyr kan også skilte med nåtidsdramaer, blant annet ”et ærlig og løsningsorientert blikk på dagens miljøkrise” i dokumentaren Plasthavet. Les mer om alle prosjektene her.

Zefyr holder liv i oljealderen

Zefyr holder liv i oljealderen

Mediefondet Zefyrs største tildelinger gikk til en ny sesong av Lykkeland og en dokumentarserie om Kiellandulykken.

Det er selvsagt ikke tilfeldig at mediefondet Zefyr, som tradisjonelt har hatt tilhold på Vestlandet, har åpnet pengesekken for prosjekter om ulike faser av den norske oljealderen. Samtidig har fondet de siste par årene måttet strekke seg til også å omfatte Telemarksregionen og Møre og Romsdal, og dekker nå over et enormt område.

Det er NRK-serien Lykkeland, med Maipo som produsent, som har fått den største tildelingen på 1,5 millioner. Tidligere i år inngikk NRK og Maipo en avtale om produksjon av den andre sesongen, og tildelingen fra Zefyr er en avgjørende brikke i finansieringen. Maipo håper å kunne starte innspillingen mot slutten av 2019.

I andre sesongen dukker det ifølge NRK opp mørke skyer over lykkelandet: 22. april 1977 oppstår en ukontrollert utblåsning i Nordsjøen på plattformen Bravo på Ekofiskfeltet. «For første gang får vi for alvor oppleve de miljømessige konsekvensene av oljeutvinningen. Den 27. mars 1980 skjer så katastrofen som blir et vondt tidsskille i norsk oljehistorie. 123 mennesker omkommer når boligplattformen Alexander L. Kielland kantrer i Nordsjøen».

Nettopp denne tragedien får altså en egen dokumentarserie gjennom Kielland-ulykken, som fikk den nest største tildelingen. Da vi sist omtalte prosjektet i forkant av Nordisk Forum hadde det den talende tittelen: Those who paid the price: The Kielland Survivors. Serien skal omhandle Norgeshistoriens største arbeidsulykke og hvordan ofrene og de overlevende fortsatt lever med tragedien. Det er Stian Indrevoll og Håvard Klyve-Parr som utvikler og regisserer, i samarbeid med Screen Story.

Zefyr kan også skilte med nåtidsdramaer, blant annet ”et ærlig og løsningsorientert blikk på dagens miljøkrise” i dokumentaren Plasthavet. Les mer om alle prosjektene her.

MENY