NFI innrømmer problematisk praksis

NFI innrømmer problematisk praksis

Etter krav om redegjørelse fra Paradox og Filmkameratene erkjenner NFI-ledelsen at praksisen med å hemmeligholde prosjekters innhold kan slå feil ut – slik tilfellet var med Fantefilms katastrofefilm «Nordsjøen».

Det kan være gode grunner til at en produsent som søker produksjonstilskudd ønsker å holde prosjektets innhold hemmelig, spesielt om det omhandler en virkelig hendelse. Da produsent Friland fikk NFI-støtte til Mordene i Kongo (2018) ble sentral informasjon om prosjektet og innspillingen holdt hemmelig av hensyn til den pågående rettsprosessen til de virkelige personene som skulle portretteres. Men da Fantefilm holdt tilbake det faktum at Prosjekt X – som produsenten fikk 15 millioner til etter markedsvurdering i 2018 – var en katastrofefilm som skulle utspille seg i Nordsjøen, var begrunnelsen for hemmeligholdet for svakt fundert.

Det er i hvert fall konklusjonen til Lars Løge i NFI, etter at både Paradox og Filmkameratene har bedt om redegjørelse for hemmeligholdet. De fikk begge nylig avslag på sine søknader om markedstilskudd til filmer som også berører katastrofer i Nordsjøen. Det er Dagsavisen som har frontet denne saken fra filmbyråkratiets innerste korridorer.

Det er uklart hvilke fordeler Fantefilm oppnådde med å holde deler av prosjektet hemmelig, akkurat som det er uklart hvorfor de ønsket å holde det hemmelig. Produsent Stein B. Kvae i Paradox er uansett forbauset og krever en redegjørelse.

– Om det stemmer at det såkalte «Prosjekt X» ikke handler om noe som faktisk har skjedd, er jeg mildest talt overrasket. Jeg har hele tiden trodd at dette prosjektet ble hemmeligholdt av hensyn til en tredjepart. Jeg vet ikke helt hva produsenten i så fall har hatt å tjene på det, men det er opplagt at dette er et grep som enten må stoppes eller vil skape presedens, sier han til Dagsavisen.

Lars Løge, avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelingen i NFI, forteller i en epost til Dagsavisen at det her har oppstått «en uheldig situasjon»:

” Vi forstår behovet for å tydeliggjøre NFIs praksis på dette området, men dette vil ikke få noen konsekvens i relasjon til tilskuddet eller runden i markedsordningen».

«NFI offentliggjør alle tildelinger av produksjonstilskudd, vanligvis samme dag som vedtaksmøtet avholdes. Da oppgis som regel tilskuddssum, tittel eller arbeidstittel, produksjonsselskap, produsent, regissør og manusforfatter. Som hovedregel publiserer vi også et kort synopsis/handlingsreferat, da i samarbeid med produsent. Ikke alle prosjekter har endelig tittel på søknadstidspunktet, og i dette tilfellet var «Prosjekt X» arbeidstittel, som da ble publisert av NFI. Etter ønske fra produsenten ble detaljer om innholdet i filmen ikke publisert. Det foreligger ikke informasjon som tilsier at informasjonen om denne produksjonen skulle være unntatt offentlighet. I denne saken etterkom vi imidlertid produsentens ønske om å gi begrenset informasjon om innholdet i filmen ved publiseringen av tilskuddet. Vi ser at denne praksisen kan være problematisk. Derfor vil vi ha en gjennomgang av vår praksis basert på den henvendelsen vi har mottatt i denne saken. NFI ønsker å praktisere åpenhet rundt våre tildelinger».

«Vi vil nå vil stramme inn på denne praksisen, og ønsker om hemmelighold av innhold må begrunnes ut fra unntak i offentlighetsloven».

«I framtiden vil vi kreve et kort synopsis for alle prosjekter som mottar produksjonstilskudd fra NFI. Dette vil publiseres med mindre informasjonen er unntatt offentlighet. NFI skal som statlig forvaltningsorgan gjøre informasjon om våre tilskudd tilgjengelig, og fordi et prosjekts innhold er en vesentlig del av et vedtak, ønsker vi å opplyse om dette. Dette arbeidet må av forretningsmessige hensyn fortsatt skje i samarbeid med produsent», skriver Lars Løge til Dagsavisen..

Les hele saken hos Dagsavisen

NFI innrømmer problematisk praksis

NFI innrømmer problematisk praksis

Etter krav om redegjørelse fra Paradox og Filmkameratene erkjenner NFI-ledelsen at praksisen med å hemmeligholde prosjekters innhold kan slå feil ut – slik tilfellet var med Fantefilms katastrofefilm «Nordsjøen».

Det kan være gode grunner til at en produsent som søker produksjonstilskudd ønsker å holde prosjektets innhold hemmelig, spesielt om det omhandler en virkelig hendelse. Da produsent Friland fikk NFI-støtte til Mordene i Kongo (2018) ble sentral informasjon om prosjektet og innspillingen holdt hemmelig av hensyn til den pågående rettsprosessen til de virkelige personene som skulle portretteres. Men da Fantefilm holdt tilbake det faktum at Prosjekt X – som produsenten fikk 15 millioner til etter markedsvurdering i 2018 – var en katastrofefilm som skulle utspille seg i Nordsjøen, var begrunnelsen for hemmeligholdet for svakt fundert.

Det er i hvert fall konklusjonen til Lars Løge i NFI, etter at både Paradox og Filmkameratene har bedt om redegjørelse for hemmeligholdet. De fikk begge nylig avslag på sine søknader om markedstilskudd til filmer som også berører katastrofer i Nordsjøen. Det er Dagsavisen som har frontet denne saken fra filmbyråkratiets innerste korridorer.

Det er uklart hvilke fordeler Fantefilm oppnådde med å holde deler av prosjektet hemmelig, akkurat som det er uklart hvorfor de ønsket å holde det hemmelig. Produsent Stein B. Kvae i Paradox er uansett forbauset og krever en redegjørelse.

– Om det stemmer at det såkalte «Prosjekt X» ikke handler om noe som faktisk har skjedd, er jeg mildest talt overrasket. Jeg har hele tiden trodd at dette prosjektet ble hemmeligholdt av hensyn til en tredjepart. Jeg vet ikke helt hva produsenten i så fall har hatt å tjene på det, men det er opplagt at dette er et grep som enten må stoppes eller vil skape presedens, sier han til Dagsavisen.

Lars Løge, avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelingen i NFI, forteller i en epost til Dagsavisen at det her har oppstått «en uheldig situasjon»:

” Vi forstår behovet for å tydeliggjøre NFIs praksis på dette området, men dette vil ikke få noen konsekvens i relasjon til tilskuddet eller runden i markedsordningen».

«NFI offentliggjør alle tildelinger av produksjonstilskudd, vanligvis samme dag som vedtaksmøtet avholdes. Da oppgis som regel tilskuddssum, tittel eller arbeidstittel, produksjonsselskap, produsent, regissør og manusforfatter. Som hovedregel publiserer vi også et kort synopsis/handlingsreferat, da i samarbeid med produsent. Ikke alle prosjekter har endelig tittel på søknadstidspunktet, og i dette tilfellet var «Prosjekt X» arbeidstittel, som da ble publisert av NFI. Etter ønske fra produsenten ble detaljer om innholdet i filmen ikke publisert. Det foreligger ikke informasjon som tilsier at informasjonen om denne produksjonen skulle være unntatt offentlighet. I denne saken etterkom vi imidlertid produsentens ønske om å gi begrenset informasjon om innholdet i filmen ved publiseringen av tilskuddet. Vi ser at denne praksisen kan være problematisk. Derfor vil vi ha en gjennomgang av vår praksis basert på den henvendelsen vi har mottatt i denne saken. NFI ønsker å praktisere åpenhet rundt våre tildelinger».

«Vi vil nå vil stramme inn på denne praksisen, og ønsker om hemmelighold av innhold må begrunnes ut fra unntak i offentlighetsloven».

«I framtiden vil vi kreve et kort synopsis for alle prosjekter som mottar produksjonstilskudd fra NFI. Dette vil publiseres med mindre informasjonen er unntatt offentlighet. NFI skal som statlig forvaltningsorgan gjøre informasjon om våre tilskudd tilgjengelig, og fordi et prosjekts innhold er en vesentlig del av et vedtak, ønsker vi å opplyse om dette. Dette arbeidet må av forretningsmessige hensyn fortsatt skje i samarbeid med produsent», skriver Lars Løge til Dagsavisen..

Les hele saken hos Dagsavisen

MENY