EU med rekordartet tilskudd til fem norske selskaper

EU med rekordartet tilskudd til fem norske selskaper

Fem norske produksjonsselskaper er tildelt over 8,5 millioner kroner i utviklingstilskudd fra Kreativt Europa Media til en lang rekke nye prosjekter.

Foto fra opptakene til Indie Films «The Curse of Kane»

De fem norske selskapene tangerer dermed beløpet fra rekordåret 2015 da seks norske selskaper samlet mottok samme tilskudd. Det var den gangen det høyeste tilskuddet i denne ordningen for norske selskaper, og bidro til finansieringen av mellom 20 og 30 nye norske fiksjon-, dokumentar, animasjonsfilmer og tv-serier.

Også denne gangen var det mange søkere, melder Kreativt Europa Norge: Hele 178 søknader fra 27 land. Totalt ble det tildelt 122 millioner kroner til 71 europeiske selskaper, hvorav fem altså var norske: Indie Film, Friland, Monster Scripted, Mer Film og Paradox.


Indie Film mottar € 150 000 til utvikling av fire dokumentarprosjekter. De fire prosjektene er Karianne Berges dokumentarkrimserie Direktøren/Welcome to Norway, August B. Hanssen & Even G. Benestads The Curse of Kane, Sofia Haugans 8. mars/Womens March og August B. Hanssens & Henrik Haugans True Mayhem.

Carsten Aanonsen, produsent i Indie Film forteller:
Det var en deilig respons i går på vår søknad fra Kreativt Europa. Med den vesentlige innsatsen det er å fullføre en slik søknad og så vente i et halvt år på resultatet, gjør at man gjerne er på helt andre tanker når avgjørelsen kommer. Desto større er overraskelsen når svaret ligger i innboksen. Dette er vår andre runde med slate funding og vi har meget god erfaring fra den første, så vi er ekstra glade for dette. Det er jo utslagsgivende støtte, selv om det skal fordeles på fire prosjekter. Med denne støtten tar prosjektene et godt hopp fremover både på utviklings- og finansielt nivå. Som selskap er det hele tiden viktig å søke forutsigbarhet i driften og støtte til flere prosjekter samtidig styrker oss definitivt.


Friland Produksjon mottar € 160 000 i utviklingstilskudd som skal gå til både spillefilmprosjekter og serier.

Produsent Marte Hansen sier følgende om tildelingen:
Vi er meget glade for støtten fra MEDIA. Tildelingen gir oss både tid og rom til å skape fruktbare utviklingsforløp for prosjektene våre, samt mulighet til å videreutvikle Friland sine strategiske satsninger, partnerskap og talenter. Vi ser frem til arbeidet med å spisse prosjektene våre ytterligere sammen med opphaverne. I slaten har vi en bred portefølje bestående av både spillefilm- og tv-drama prosjekter med spenn innenfor både sjanger og målgruppe.


Monster Scripted mottar € 179 498 til utviklingstilskudd til tre prosjekter.

Om tildelingen sier daglig leder Håkon Briseid:
Støtte fra MEDIA til tre større utviklingsprosjekter samtidig gir oss som selskap frihet til å i eget tempo utvikle prosjektene vi selv har tro på. Den tidligste utviklingsfasen er alltid den mest risikable, og for de ulike produsentene i Monster Scripted har dette tilskuddet derfor vært et tydelig felles delmål – som vi alle er stolte av å ha oppnådd. 


Mer Film mottar € 190 000 til utvikling av nye spillefilmprosjekter.

Produsent Maria Ekerhovd forteller:
Vi har en ambisjon om å være et selskap som utvikler egenartede filmfortellinger som både er nyskapende og som engasjerer publikum. Å motta slate støtte fra Kreativt Europa   muliggjør dette arbeidet i mye større grad. I slaten har vi både store prosjekter med regissører vi allerede har et langvarig samarbeidsforhold til, men også spennende nye debutantprosjekter. Vi er takknemlige og blir ekstra motiverte av denne tilliten.


Paradox mottar € 200 000 til fire prosjekter. Selskapet mottok også slate funding i 2018 og 2016, og i denne slaten skal de utvikle både spillefilmer og serier.

Produsent Finn Gjerdrum sier følgende om årets tildeling:
Vi er superglade for å få slate funding fra MEDIA ennå en gang. Vi har fått støtte til å utvikle to spillefilmer og to TV-serier. Tilskuddet gjør at vi kan intensivere arbeidet med disse prosjektene, og vi er stolte over at våre prosjekter er så gode at de mottar slik støtte.


(Kilde: Kreativt Europa Media)

EU med rekordartet tilskudd til fem norske selskaper

EU med rekordartet tilskudd til fem norske selskaper

Fem norske produksjonsselskaper er tildelt over 8,5 millioner kroner i utviklingstilskudd fra Kreativt Europa Media til en lang rekke nye prosjekter.

Foto fra opptakene til Indie Films «The Curse of Kane»

De fem norske selskapene tangerer dermed beløpet fra rekordåret 2015 da seks norske selskaper samlet mottok samme tilskudd. Det var den gangen det høyeste tilskuddet i denne ordningen for norske selskaper, og bidro til finansieringen av mellom 20 og 30 nye norske fiksjon-, dokumentar, animasjonsfilmer og tv-serier.

Også denne gangen var det mange søkere, melder Kreativt Europa Norge: Hele 178 søknader fra 27 land. Totalt ble det tildelt 122 millioner kroner til 71 europeiske selskaper, hvorav fem altså var norske: Indie Film, Friland, Monster Scripted, Mer Film og Paradox.


Indie Film mottar € 150 000 til utvikling av fire dokumentarprosjekter. De fire prosjektene er Karianne Berges dokumentarkrimserie Direktøren/Welcome to Norway, August B. Hanssen & Even G. Benestads The Curse of Kane, Sofia Haugans 8. mars/Womens March og August B. Hanssens & Henrik Haugans True Mayhem.

Carsten Aanonsen, produsent i Indie Film forteller:
Det var en deilig respons i går på vår søknad fra Kreativt Europa. Med den vesentlige innsatsen det er å fullføre en slik søknad og så vente i et halvt år på resultatet, gjør at man gjerne er på helt andre tanker når avgjørelsen kommer. Desto større er overraskelsen når svaret ligger i innboksen. Dette er vår andre runde med slate funding og vi har meget god erfaring fra den første, så vi er ekstra glade for dette. Det er jo utslagsgivende støtte, selv om det skal fordeles på fire prosjekter. Med denne støtten tar prosjektene et godt hopp fremover både på utviklings- og finansielt nivå. Som selskap er det hele tiden viktig å søke forutsigbarhet i driften og støtte til flere prosjekter samtidig styrker oss definitivt.


Friland Produksjon mottar € 160 000 i utviklingstilskudd som skal gå til både spillefilmprosjekter og serier.

Produsent Marte Hansen sier følgende om tildelingen:
Vi er meget glade for støtten fra MEDIA. Tildelingen gir oss både tid og rom til å skape fruktbare utviklingsforløp for prosjektene våre, samt mulighet til å videreutvikle Friland sine strategiske satsninger, partnerskap og talenter. Vi ser frem til arbeidet med å spisse prosjektene våre ytterligere sammen med opphaverne. I slaten har vi en bred portefølje bestående av både spillefilm- og tv-drama prosjekter med spenn innenfor både sjanger og målgruppe.


Monster Scripted mottar € 179 498 til utviklingstilskudd til tre prosjekter.

Om tildelingen sier daglig leder Håkon Briseid:
Støtte fra MEDIA til tre større utviklingsprosjekter samtidig gir oss som selskap frihet til å i eget tempo utvikle prosjektene vi selv har tro på. Den tidligste utviklingsfasen er alltid den mest risikable, og for de ulike produsentene i Monster Scripted har dette tilskuddet derfor vært et tydelig felles delmål – som vi alle er stolte av å ha oppnådd. 


Mer Film mottar € 190 000 til utvikling av nye spillefilmprosjekter.

Produsent Maria Ekerhovd forteller:
Vi har en ambisjon om å være et selskap som utvikler egenartede filmfortellinger som både er nyskapende og som engasjerer publikum. Å motta slate støtte fra Kreativt Europa   muliggjør dette arbeidet i mye større grad. I slaten har vi både store prosjekter med regissører vi allerede har et langvarig samarbeidsforhold til, men også spennende nye debutantprosjekter. Vi er takknemlige og blir ekstra motiverte av denne tilliten.


Paradox mottar € 200 000 til fire prosjekter. Selskapet mottok også slate funding i 2018 og 2016, og i denne slaten skal de utvikle både spillefilmer og serier.

Produsent Finn Gjerdrum sier følgende om årets tildeling:
Vi er superglade for å få slate funding fra MEDIA ennå en gang. Vi har fått støtte til å utvikle to spillefilmer og to TV-serier. Tilskuddet gjør at vi kan intensivere arbeidet med disse prosjektene, og vi er stolte over at våre prosjekter er så gode at de mottar slik støtte.


(Kilde: Kreativt Europa Media)

MENY