Film- og serieskapere får støtte til idéutvikling

Film- og serieskapere får støtte til idéutvikling

Tolv film- og serieskapere er tildelt tilskudd til idéutvikling gjennom NFIs Nye veier-ordning. Blant de utvalgte finner vi Cannes-aktuelle Johanna Pyykkö.

Talentprogrammet Nye veier er ment å stimulere til såkalt kunstnerisk fordypning og utvikling. Siden Norsk filminstitutt etablerte ordningen har den gitt tilskudd til mer enn 100 norske filmer i alle formater. I 2017 åpnet ordningen også for å dele ut tilskudd til idéutvikling, og fra og med i fjor har man også kunnet søke på dramaprosjekter. Tilskuddet gis til prosjekter som er i idéfasen, og skal bidra til «utvikling av nye og spennende prosjekter».

Denne uken delte NFI ut støtte til idéutvikling for inneværende år. Blant film- og serieskaperne finner vi både etablerte og relativt uetablerte navn, deriblant Cannesaktuelle Johanna Pyykkö. Til sammen 1,2 millioner ble gitt til ideer som skal drives fram av ”sterke, personlige fortellerstemmer”, slik talentrådgiver Hanne Myren i NFI formulerer det.

Flere av disse filmskaperne har deltatt på et idéutviklingsseminar med manusforfatter og dramaturg Tone Johnsen, der de til slutt presenterte sine ideer til talentrådgiver Hanne Myren, kortfilmkonsulent Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen og dokumentarfilmkonsulent Eirin Gjørv i NFI – som valgte ut de tolv som får tilskudd til idéutvikling.

I år er det fire dokumentarer, tre dramaserier og fem spillefilmer som får tilskudd til Nye veier – idéutvikling:

Dramaserier:
Emilie Kristine Blichfeldt
Emil Stang Lund
Helena Nielsen

Dokumentarfilm:
Natasa Urban
Katja Nørregaard Høgseth
Jon Haukeland
Steffan Strandberg

Spillefilm:
Johanna Pyykkö
Tove Undheim
Gunhild Enger
Bjørn Erik Pihlmann Sørensen
Stian Hafstad

Film- og serieskapere får støtte til idéutvikling

Film- og serieskapere får støtte til idéutvikling

Tolv film- og serieskapere er tildelt tilskudd til idéutvikling gjennom NFIs Nye veier-ordning. Blant de utvalgte finner vi Cannes-aktuelle Johanna Pyykkö.

Talentprogrammet Nye veier er ment å stimulere til såkalt kunstnerisk fordypning og utvikling. Siden Norsk filminstitutt etablerte ordningen har den gitt tilskudd til mer enn 100 norske filmer i alle formater. I 2017 åpnet ordningen også for å dele ut tilskudd til idéutvikling, og fra og med i fjor har man også kunnet søke på dramaprosjekter. Tilskuddet gis til prosjekter som er i idéfasen, og skal bidra til «utvikling av nye og spennende prosjekter».

Denne uken delte NFI ut støtte til idéutvikling for inneværende år. Blant film- og serieskaperne finner vi både etablerte og relativt uetablerte navn, deriblant Cannesaktuelle Johanna Pyykkö. Til sammen 1,2 millioner ble gitt til ideer som skal drives fram av ”sterke, personlige fortellerstemmer”, slik talentrådgiver Hanne Myren i NFI formulerer det.

Flere av disse filmskaperne har deltatt på et idéutviklingsseminar med manusforfatter og dramaturg Tone Johnsen, der de til slutt presenterte sine ideer til talentrådgiver Hanne Myren, kortfilmkonsulent Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen og dokumentarfilmkonsulent Eirin Gjørv i NFI – som valgte ut de tolv som får tilskudd til idéutvikling.

I år er det fire dokumentarer, tre dramaserier og fem spillefilmer som får tilskudd til Nye veier – idéutvikling:

Dramaserier:
Emilie Kristine Blichfeldt
Emil Stang Lund
Helena Nielsen

Dokumentarfilm:
Natasa Urban
Katja Nørregaard Høgseth
Jon Haukeland
Steffan Strandberg

Spillefilm:
Johanna Pyykkö
Tove Undheim
Gunhild Enger
Bjørn Erik Pihlmann Sørensen
Stian Hafstad

MENY