Skei Grande mener filmen trenger visjoner, ikke mer penger

Skei Grande mener filmen trenger visjoner, ikke mer penger

Det rødgrønne regjeringsalternativet går offensivt ut mot Trine Skei Grandes kulturpolitikk, og vil satse mer på blant annet film. Men det er ikke penger kulturlivet trenger mer av, mener ministeren.

Etter enkelte soloutspill siste året har det rødgrønne regjeringsalternativet kommet med en felles uttalelse om hvordan de ønsker å satse på kulturen. I dagens Aftenposten tar AP, SP og SV nok en gang til orde for å bruke en prosent av statsbudsjettet på kultursektoren.

– Vi har hatt fem år med en regjering som har nedprioritert kultur. Det er fem tapte år for kulturen, sier APs Anette Trettebergstuen som i november i fjor her på rushprint.no varslet et nytt filmløft på 75 millioner kroner.

De rødgrønne er nå enige om å gjeninnføre kulturløftet de lovet i 2005 som innebærer å bruke en prosent av statsbudsjettet til kulturformål. De nådde målet i 2014, før høyresiden tok over regjeringsmakten. Siden den tid har budsjettet sunket til 0,76 prosent av statsbudsjettet, skriver Aftenposten.

Dagens kulturbudsjett, uten kirke- og mediepolitikk, er på ca. 10,5 milliarder. Dersom man skulle nådd de rødgrønnes prosentmål, ville man måttet bevilge 3,2 milliarder ekstra.

Kulturminister Trine Skei Grande synes imidlertid at dette er en dårlig idé. Hun mener venstresidens kulturpolitikk har vist seg å være feilslått. Hun viser blant annet til undersøkelser som viser at til tross for at bevilgningene ble doblet mellom 2005 og 2014, så økte ikke bruken av kulturtilbud.

– Kulturen trenger også store ord – en overbygning. Derfor synes jeg det blir smått når opposisjonen bare snakker om penger. Det vitner om at de er tomme for gode ideer. Jeg tror vi kan få til vel så bra resultater med vår aktive kulturpolitikk.

Skei Grandes overbygning er Kulturmeldingen. Men den inneholder få konkrete forslag, mener de rødgrønne. De stiller seg bak innholdet i meldingen, men mener den er en «festtale» og at kulturfeltet «sultefores» av dagens regjering:

– Kulturløftet er en synliggjøring av at det trengs penger. Alle kan enkelt stille seg bak det som står i Kulturmeldingen, men det finnes altså ikke konkrete tiltak, sier Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

Les hele saken

LES OGSÅ:

Intervju med Anette Trettebergsstuen

Skal vi ta kulturministeren på ordet?

Skei Grande mener filmen trenger visjoner, ikke mer penger

Skei Grande mener filmen trenger visjoner, ikke mer penger

Det rødgrønne regjeringsalternativet går offensivt ut mot Trine Skei Grandes kulturpolitikk, og vil satse mer på blant annet film. Men det er ikke penger kulturlivet trenger mer av, mener ministeren.

Etter enkelte soloutspill siste året har det rødgrønne regjeringsalternativet kommet med en felles uttalelse om hvordan de ønsker å satse på kulturen. I dagens Aftenposten tar AP, SP og SV nok en gang til orde for å bruke en prosent av statsbudsjettet på kultursektoren.

– Vi har hatt fem år med en regjering som har nedprioritert kultur. Det er fem tapte år for kulturen, sier APs Anette Trettebergstuen som i november i fjor her på rushprint.no varslet et nytt filmløft på 75 millioner kroner.

De rødgrønne er nå enige om å gjeninnføre kulturløftet de lovet i 2005 som innebærer å bruke en prosent av statsbudsjettet til kulturformål. De nådde målet i 2014, før høyresiden tok over regjeringsmakten. Siden den tid har budsjettet sunket til 0,76 prosent av statsbudsjettet, skriver Aftenposten.

Dagens kulturbudsjett, uten kirke- og mediepolitikk, er på ca. 10,5 milliarder. Dersom man skulle nådd de rødgrønnes prosentmål, ville man måttet bevilge 3,2 milliarder ekstra.

Kulturminister Trine Skei Grande synes imidlertid at dette er en dårlig idé. Hun mener venstresidens kulturpolitikk har vist seg å være feilslått. Hun viser blant annet til undersøkelser som viser at til tross for at bevilgningene ble doblet mellom 2005 og 2014, så økte ikke bruken av kulturtilbud.

– Kulturen trenger også store ord – en overbygning. Derfor synes jeg det blir smått når opposisjonen bare snakker om penger. Det vitner om at de er tomme for gode ideer. Jeg tror vi kan få til vel så bra resultater med vår aktive kulturpolitikk.

Skei Grandes overbygning er Kulturmeldingen. Men den inneholder få konkrete forslag, mener de rødgrønne. De stiller seg bak innholdet i meldingen, men mener den er en «festtale» og at kulturfeltet «sultefores» av dagens regjering:

– Kulturløftet er en synliggjøring av at det trengs penger. Alle kan enkelt stille seg bak det som står i Kulturmeldingen, men det finnes altså ikke konkrete tiltak, sier Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

Les hele saken

LES OGSÅ:

Intervju med Anette Trettebergsstuen

Skal vi ta kulturministeren på ordet?

MENY