Indie Film med dokumentar om Mayhem

Indie Film med dokumentar om Mayhem

Indie Film skal produsere dokumentar om det legendariske black metal-bandet Mayhem, mens Aslaug Holm skal dokumentere boligsituasjonen for de mest utsatte. Les mer om dokumentarprosjektene som er tildelt støtte fra Viken filmsenter.

Fire nye dokumentarprosjekter er tildelt utviklingstilskudd av Viken Filmsenters ferske film og -spillkonsulent Cecilie Stranger-Thorsen. Blant prosjektene finner vi Aslaug Holms Prosjekt 2019-1 om boligsituasjonen i Norge og August Baugstø Hanssen og Henrik Sanders dokumentar om det notoriske black metal-bandet Mayhem i TRUE MAYHEM.

– De fire prosjektene er i ulike faser av utviklingen, men utpreger seg alle som fire tydelige prosjekter som har en klar oppfatning av hvilket publikum de ønsker å nå og hvilken rolle det ønskes at filmen skal spille, sier Stranger-Thorsen.

Herreløs (Stray Dog, Simon Matthew Valentin) vil utforske hvordan kombinasjonen av film, debattinnlegg og utstillinger kan skape debatt omkring ytringsfrihet og kunstens villkår. Prosjekt 2019-1 (Fenris film) skal sette fokus på de økonomiske forholdene på leiemarkedet og kapitalkrefters makt i samfunnet. Indie films TRUE MAYHEM om Black Metal bandet Mayhem har et tydelig nisjepublikum i siktet, både i Norge og internasjonalt. Medieoperatørene og Line Hatlands Kids Cup har satt fokus på 12-åringen i fortellingen om Norway Cup deltakere fra hele verden. Med erfarne dokumentarfilmskapere ved roret borger dette for tydelige fortellinger med appell langt utover målgruppa”.

Om TRUE MAYHEM skriver hun videre: «Filmen fortsetter fortellingen om Norges mest vellykkede kulturelle eksportvare, Black Metal. Vi gis her en ny og unik tilgang til miljøet og menneskene bak de kjente historiene gjennom fokuset på Mayhems siste gjenværende opphavsmann.

Aslaug Holms prosjekt handler «om kapitalmakt og boligmarked i dagens Norge», skriver hun. «Prosjektet setter lys på et tema som både berører enkeltmennesker og oss som samfunn: hvilke rettigheter har vi til de aller mest basale behov som tak over hodet når det er de med mest penger som bestemmer? Prosjektet følger en gruppe leietakere som trues av utkastelse og som bestemmer seg for å ta opp kampen».

Prosjektene som har mottatt støtte:

Herreløs av Simon Matthew Valentin
Stray Dog ved KriStine Skaret er tildelt 150.000 kroner.

Kids cup av Line Hatland
Medieoperatørene ved Mari Monrad Vistven er tildelt 150.000 kroner.

Prosjekt 2019-1 av Aslaug Holm
Fenris Film ved Tore Buvarp er tildelt 150.000 kroner.

TRUE MAYHEM av August Baugstø Hanssen og Henrik Sander
Indie Film ved Carsten Aanonsen er tildelt 150.000 kroner.

Indie Film med dokumentar om Mayhem

Indie Film med dokumentar om Mayhem

Indie Film skal produsere dokumentar om det legendariske black metal-bandet Mayhem, mens Aslaug Holm skal dokumentere boligsituasjonen for de mest utsatte. Les mer om dokumentarprosjektene som er tildelt støtte fra Viken filmsenter.

Fire nye dokumentarprosjekter er tildelt utviklingstilskudd av Viken Filmsenters ferske film og -spillkonsulent Cecilie Stranger-Thorsen. Blant prosjektene finner vi Aslaug Holms Prosjekt 2019-1 om boligsituasjonen i Norge og August Baugstø Hanssen og Henrik Sanders dokumentar om det notoriske black metal-bandet Mayhem i TRUE MAYHEM.

– De fire prosjektene er i ulike faser av utviklingen, men utpreger seg alle som fire tydelige prosjekter som har en klar oppfatning av hvilket publikum de ønsker å nå og hvilken rolle det ønskes at filmen skal spille, sier Stranger-Thorsen.

Herreløs (Stray Dog, Simon Matthew Valentin) vil utforske hvordan kombinasjonen av film, debattinnlegg og utstillinger kan skape debatt omkring ytringsfrihet og kunstens villkår. Prosjekt 2019-1 (Fenris film) skal sette fokus på de økonomiske forholdene på leiemarkedet og kapitalkrefters makt i samfunnet. Indie films TRUE MAYHEM om Black Metal bandet Mayhem har et tydelig nisjepublikum i siktet, både i Norge og internasjonalt. Medieoperatørene og Line Hatlands Kids Cup har satt fokus på 12-åringen i fortellingen om Norway Cup deltakere fra hele verden. Med erfarne dokumentarfilmskapere ved roret borger dette for tydelige fortellinger med appell langt utover målgruppa”.

Om TRUE MAYHEM skriver hun videre: «Filmen fortsetter fortellingen om Norges mest vellykkede kulturelle eksportvare, Black Metal. Vi gis her en ny og unik tilgang til miljøet og menneskene bak de kjente historiene gjennom fokuset på Mayhems siste gjenværende opphavsmann.

Aslaug Holms prosjekt handler «om kapitalmakt og boligmarked i dagens Norge», skriver hun. «Prosjektet setter lys på et tema som både berører enkeltmennesker og oss som samfunn: hvilke rettigheter har vi til de aller mest basale behov som tak over hodet når det er de med mest penger som bestemmer? Prosjektet følger en gruppe leietakere som trues av utkastelse og som bestemmer seg for å ta opp kampen».

Prosjektene som har mottatt støtte:

Herreløs av Simon Matthew Valentin
Stray Dog ved KriStine Skaret er tildelt 150.000 kroner.

Kids cup av Line Hatland
Medieoperatørene ved Mari Monrad Vistven er tildelt 150.000 kroner.

Prosjekt 2019-1 av Aslaug Holm
Fenris Film ved Tore Buvarp er tildelt 150.000 kroner.

TRUE MAYHEM av August Baugstø Hanssen og Henrik Sander
Indie Film ved Carsten Aanonsen er tildelt 150.000 kroner.

MENY