UpNorth med eneste norske film i konkurranse på IDFA

UpNorth med eneste norske film i konkurranse på IDFA

Det har vært altfor stille rundt norsk dokumentarfilm utenfor Norge i 2018. Men takket være UpNorth Film og Dalia Al-Kury er vi med i konkurranseprogrammet på IDFA. Les mer om prosjektet der hun har rekonstruert en syrisk fengselscelle.

Foto: The Privacy of Wounds

Etter de siste årenes markante deltakelse på toneangivende festivaler har det i 2018 vært relativt stille rundt norsk dokumentarfilm utenfor Norge. Heldigvis har vi noen få selskapet med en internasjonal orientering som jobber utrettelig, og ved siden av Piraya Film er UpNorth Film det selskapet som har et uttalt mål om å nå ut.

Det er noe av årsaken til at selskapet som eneste norske deltaker er kommet med i konkurranseprogrammet for mellomlange dokumentarer på IDFA, en av verdens helt sentrale festivaler for dokumentar.

Det er gjennom samarbeidet med regissøren Dalia Al-KuryThe Privacy of Wounds at UpNorth og produsent Jonathan Borge Lie får denne gode starten i selskapets første år.

Dalia Al-Kury er opprinnelig fra Jordan, men bor i Oslo, og har laget flere prisvinnende dokumentarer om arabisk identitet og kultur, blant annet den prisbelønte Possessed by Djinn, en jordansk dokumentar om å være besatt av åndevesenet djinn.

I The Privacy of Wounds har Al-Kury rekonstruert en celle i et syrisk fengsel her i Norge der tre syriske flyktninger lar seg stenge inne. Målet er å gjenoppvekke noen av de følelsene de hadde av å være fengslet i hjemlandet. I omtalen som følger med det internasjonale pressematerialet beskrives prosjektet på følgende måte:

With unmanned cameras continually filming them, they spend three days without daylight on thin mattresses, talking about their time in different Syrian prisons. They tell the most appalling stories: of the deaths of fellow prisoners, torture techniques, and a growing sense of being abandoned. But this is no lamentation. The men have all been in the same boat, and there are some things they don’t need to explain to each other. What matters most isn’t so much theevents themselves but how they experienced them personally, and how they express this—through poetry, jokes, political discussions or personal anecdotes. In this intimacy born of shared experience lies the authenticity that Kury was seeking.

Dalia Al-Kury

For ikke lenge siden fikk Dalia Al-Kury også støtte til Syrialism, en kort dokumentar som utforsker «de komplekse skyldfølelsene til en 40 år gammel syrisk flyktning». Da prosjektet fikk støtte omtalte konsulent Lars Løge det på følgende måte:

«Syrialism er et intelligent, innsiktsfullt og kreativt prosjekt i skillet mellom fantasi og virkelighet, mellom dokumentar og fiksjon. Filmen har en agenda og en aktualitet, og viser kompleksitet i bruk av humor og alvor, surrealisme og hard realisme. Regissøren er spennende som debutant i Norge, med mye erfaring som dokumentarist i Midtøsten. Integral film har vist de får korte filmer langt, og får filmene sine vist i mange internasjonale fora, der de skaper debatt».

IDFA, International Documentary Film Festival Amsterdam, foregår i år mellom 14. og 25. november. Blant andre norske innslag finner vi Ingvil Giske og Kristine Ann Skaret som er medlemmer av henholdvis juryen for barnedokumentarer og Amsterdam Human Rights Award Jury.

Les mer om ambisjonene bak etableringen av UpNorth Film

UpNorth med eneste norske film i konkurranse på IDFA

UpNorth med eneste norske film i konkurranse på IDFA

Det har vært altfor stille rundt norsk dokumentarfilm utenfor Norge i 2018. Men takket være UpNorth Film og Dalia Al-Kury er vi med i konkurranseprogrammet på IDFA. Les mer om prosjektet der hun har rekonstruert en syrisk fengselscelle.

Foto: The Privacy of Wounds

Etter de siste årenes markante deltakelse på toneangivende festivaler har det i 2018 vært relativt stille rundt norsk dokumentarfilm utenfor Norge. Heldigvis har vi noen få selskapet med en internasjonal orientering som jobber utrettelig, og ved siden av Piraya Film er UpNorth Film det selskapet som har et uttalt mål om å nå ut.

Det er noe av årsaken til at selskapet som eneste norske deltaker er kommet med i konkurranseprogrammet for mellomlange dokumentarer på IDFA, en av verdens helt sentrale festivaler for dokumentar.

Det er gjennom samarbeidet med regissøren Dalia Al-KuryThe Privacy of Wounds at UpNorth og produsent Jonathan Borge Lie får denne gode starten i selskapets første år.

Dalia Al-Kury er opprinnelig fra Jordan, men bor i Oslo, og har laget flere prisvinnende dokumentarer om arabisk identitet og kultur, blant annet den prisbelønte Possessed by Djinn, en jordansk dokumentar om å være besatt av åndevesenet djinn.

I The Privacy of Wounds har Al-Kury rekonstruert en celle i et syrisk fengsel her i Norge der tre syriske flyktninger lar seg stenge inne. Målet er å gjenoppvekke noen av de følelsene de hadde av å være fengslet i hjemlandet. I omtalen som følger med det internasjonale pressematerialet beskrives prosjektet på følgende måte:

With unmanned cameras continually filming them, they spend three days without daylight on thin mattresses, talking about their time in different Syrian prisons. They tell the most appalling stories: of the deaths of fellow prisoners, torture techniques, and a growing sense of being abandoned. But this is no lamentation. The men have all been in the same boat, and there are some things they don’t need to explain to each other. What matters most isn’t so much theevents themselves but how they experienced them personally, and how they express this—through poetry, jokes, political discussions or personal anecdotes. In this intimacy born of shared experience lies the authenticity that Kury was seeking.

Dalia Al-Kury

For ikke lenge siden fikk Dalia Al-Kury også støtte til Syrialism, en kort dokumentar som utforsker «de komplekse skyldfølelsene til en 40 år gammel syrisk flyktning». Da prosjektet fikk støtte omtalte konsulent Lars Løge det på følgende måte:

«Syrialism er et intelligent, innsiktsfullt og kreativt prosjekt i skillet mellom fantasi og virkelighet, mellom dokumentar og fiksjon. Filmen har en agenda og en aktualitet, og viser kompleksitet i bruk av humor og alvor, surrealisme og hard realisme. Regissøren er spennende som debutant i Norge, med mye erfaring som dokumentarist i Midtøsten. Integral film har vist de får korte filmer langt, og får filmene sine vist i mange internasjonale fora, der de skaper debatt».

IDFA, International Documentary Film Festival Amsterdam, foregår i år mellom 14. og 25. november. Blant andre norske innslag finner vi Ingvil Giske og Kristine Ann Skaret som er medlemmer av henholdvis juryen for barnedokumentarer og Amsterdam Human Rights Award Jury.

Les mer om ambisjonene bak etableringen av UpNorth Film

MENY