– Oslo-regionen er underfinansiert

– Oslo-regionen er underfinansiert

Kulturdepartementets underfinansiering av Oslo setter oss i en vanskelig situasjon, svarer Ånund Austenå og styreleder Hilde Glenne i Viken på kritikken fra filmprodusentene fra Buskerud, Østfold og Vestfold om at filmmiljøet i hovedstaden sluker mesteparten av støttemidlene.

Foto: Tigerstaden – for dominerende i Viken, men underprioritert av departementet?

Forrige uke gikk sentrale filmprodusenter i Buskerud, Østfold og Vestfold ut med et varsku der de ga uttrykk for frykt for at det regionale filmsenteret Viken skal bli slukt av hovedstaden. Av alle tildelingene som er foretatt for 2018 så langt, er over 80 prosent gått til produksjonsselskaper i Oslo, påpekte de.

– Per dags dato har ikke en eneste utviklings- eller produksjonssøknad fra Østfold eller Vestfold blitt innvilget i 2018, sa Geir Bergersen fra Vestfold.  – Oslo tar hele potten Hvis denne utviklingen fortsetter vil filmbransjen lokalt bli skadelidende, det kan ikke være sånn at våre fylkeskommuner skal bruke fylkeskommunale skattepenger på å finansiere filmprodusenter i Oslo.

I løpet av helgen svarte Viken filmsenter på kritikken i form av et innlegg på egen webside av daglig leder Ånund Austenå  og styreleder Hilde Glenne. «Det er bra og viktig for Viken filmsenter at produsenter reiser spørsmålet om Oslo-dominansen i regionen», skriver de og formulerer noen dilemmaer som senteret står overfor:

”Det har vært enighet blant eiere og i styret om at ubalansen mellom ulike deler av regionen ikke er enkel å løse, og at utviklingen i filmsenteret må ses over litt tid. Litt over halvannet år i ny struktur med Oslo inne er ikke lang tid, men det er all grunn til å vurdere og diskutere utviklingstendensene nøye”.

Det er en markert nedgang i antall søknader om tilskudd fra fylkene utenom Oslo, påpeker de, og varsler en nærmere undersøkelse.

”Dette tar vi på stort alvor. Da vi ikke vet årsaken til denne nedgangen, gjennomfører vi derfor nå en større kartlegging og spørreundersøkelse for hele regionen. Undersøkelsen skal suppleres med intervjuer og samtaler med enkeltpersoner og selskaper i bransjen”.

Det totale antallet søknader og henvendelser har med Oslos inntreden økt kraftig, men det gjenspeiles ikke i støtten senteret får.

”Vi har påpekt, senest i høringen i Stortinget om statsbudsjettet for 2019, at vi med kulturdepartementets særbehandling og underfinansiering av Oslo settes i en vanskelig situasjon. Vi har påpekt overfor departement og politikere at særtillegget for Oslo må økes, og at vi må betraktes og behandles som ett samlet senter”

Les hele innlegget

– Oslo-regionen er underfinansiert

– Oslo-regionen er underfinansiert

Kulturdepartementets underfinansiering av Oslo setter oss i en vanskelig situasjon, svarer Ånund Austenå og styreleder Hilde Glenne i Viken på kritikken fra filmprodusentene fra Buskerud, Østfold og Vestfold om at filmmiljøet i hovedstaden sluker mesteparten av støttemidlene.

Foto: Tigerstaden – for dominerende i Viken, men underprioritert av departementet?

Forrige uke gikk sentrale filmprodusenter i Buskerud, Østfold og Vestfold ut med et varsku der de ga uttrykk for frykt for at det regionale filmsenteret Viken skal bli slukt av hovedstaden. Av alle tildelingene som er foretatt for 2018 så langt, er over 80 prosent gått til produksjonsselskaper i Oslo, påpekte de.

– Per dags dato har ikke en eneste utviklings- eller produksjonssøknad fra Østfold eller Vestfold blitt innvilget i 2018, sa Geir Bergersen fra Vestfold.  – Oslo tar hele potten Hvis denne utviklingen fortsetter vil filmbransjen lokalt bli skadelidende, det kan ikke være sånn at våre fylkeskommuner skal bruke fylkeskommunale skattepenger på å finansiere filmprodusenter i Oslo.

I løpet av helgen svarte Viken filmsenter på kritikken i form av et innlegg på egen webside av daglig leder Ånund Austenå  og styreleder Hilde Glenne. «Det er bra og viktig for Viken filmsenter at produsenter reiser spørsmålet om Oslo-dominansen i regionen», skriver de og formulerer noen dilemmaer som senteret står overfor:

”Det har vært enighet blant eiere og i styret om at ubalansen mellom ulike deler av regionen ikke er enkel å løse, og at utviklingen i filmsenteret må ses over litt tid. Litt over halvannet år i ny struktur med Oslo inne er ikke lang tid, men det er all grunn til å vurdere og diskutere utviklingstendensene nøye”.

Det er en markert nedgang i antall søknader om tilskudd fra fylkene utenom Oslo, påpeker de, og varsler en nærmere undersøkelse.

”Dette tar vi på stort alvor. Da vi ikke vet årsaken til denne nedgangen, gjennomfører vi derfor nå en større kartlegging og spørreundersøkelse for hele regionen. Undersøkelsen skal suppleres med intervjuer og samtaler med enkeltpersoner og selskaper i bransjen”.

Det totale antallet søknader og henvendelser har med Oslos inntreden økt kraftig, men det gjenspeiles ikke i støtten senteret får.

”Vi har påpekt, senest i høringen i Stortinget om statsbudsjettet for 2019, at vi med kulturdepartementets særbehandling og underfinansiering av Oslo settes i en vanskelig situasjon. Vi har påpekt overfor departement og politikere at særtillegget for Oslo må økes, og at vi må betraktes og behandles som ett samlet senter”

Les hele innlegget

MENY