– Ny insentivordning er en nødvendighet

– Ny insentivordning er en nødvendighet

21 av bransjens sentrale leverandører har sendt et brev til Kulturdepartementet der de understreker viktigheten av å etablere en regelstyrt insentivordning. ”Vi ser på dette som en nødvendighet for å være i stand til å gjøre regningsvarende investeringer i utstyr og teknologi, og for å utvikle og opprettholde den kunnskapen som følger med dette”, heter det i brevet.

Foto: Fra opptakene til Snømannen

I forrige uke leverte Jan Vardøen en bredside her på rushprint.no for en endring av den nåværende insentivordningen til å bli en regelstyrt endring – det vil si at det taket på 55,8 millioner og den årlige søknadsfristen erstattes av en mer fleksibel ordning, mer på linje med den islandske ordningen. Denne uken følger 21 av bransjens sentrale leverandører opp med et brev til Kulturdepartementet der de tar til orde for en tilsvarende endring.

Bakgrunnen for brevet er de vurderinger Kulturdepartementet nå skal gjøre seg om anmodningsvedtak nr 203 i Prop. 85 S (2017/2018) «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018». Brevet redegjør for bransjens leveringsdyktighet og utviklingspotensiale og er et direkte tilsvar på KUDs vurdering av vedtak 203, hvor departementet kommenterer at konsekvensene av en regelstyrt insentivordning vil «… avhenge av hvorvidt det er tilstrekkelig ledig produksjonskapasitet i filmbransjen og i andre sektorer til å håndtere påfølgende økt aktivitetsnivå …».

Som en av leverandørene som har underskrevet brevet, Theodor Kristensen i Krypton, fastslo her på rushprint.no for noen uker siden, er bransjen rede til å møte utfordringen en regelstyrt ordning vil føre med seg.

”Den norske leverandørindustrien for filmproduksjon er betydelig styrket i de siste årene. Leveranser til internasjonale storfilmer som Universal Pictures Snømannen og Netflix’ Norway har allerede bidratt til kompetanseheving, teknologiinvesteringer og rekruttering til bransjen. Med dette grunnlaget er bransjen solid rigget for ytterligere vekst, i tråd med Stortingets filmpolitiske ambisjon om at «Norge skal være et attraktivt innspillingssted både for nasjonal og utenlandsk bransje”, heter det i brevet.

 ”Som utstyrs- og tjenesteleverandører er vi avhengige av den kontinuiteten og forutsigbarheten som en regelstyrt insentivordning bringer. Vi ser på dette som en nødvendighet for å være i stand til å gjøre regningsvarende investeringer i utstyr og teknologi, og for å utvikle og opprettholde den kunnskapen som følger med dette. I den sammenheng anser vi internasjonal filmproduksjon i Norge som et verdifullt samarbeid med verdens fremste kompetansemiljøer, og en viktig bidragsyter til økt kunnskap og leveringsdyktighet hos hele leverandørkjeden”.

Samproduksjonene gir også gode rekrutteringsplattformer for alle fagfunksjoner innen filmproduksjon, skriver de i brevet:

”De internasjonale produksjonene har en lang og oversiktlig planleggingshorisont. Dette tillater leverandørene å arbeide proaktivt i forhold til rekruttering og videreutdanning av sine ansatte for å imøtekomme økt etterspørsel etter kvalifisert personell. På sikt vil en regelstyrt ordning føre til nye faste arbeidsplasser. Den kvantitative og kvalitative styrkingen av bransjen i de siste årene har gjort norske leverandører til attraktive samarbeidspartnere for andre europeiske leverandører. De multilaterale samarbeidene bidrar til å sikre den norske bransjens leveransedyktighet i perioder med høykonjunktur”.

Med videre utvikling og investering i teknologi og personell vil de norske aktørene stå enda sterkere i samarbeid og konkurranse med den internasjonale leverandørkjeden, heter det videre.

”Den globale veksten i innholdsproduksjon skaper nye muligheter for utstyrsleverandører, produsenter, etterarbeidshus og filmarbeidere. Norsk filmproduksjons samarbeidspartnere i sektorer som transport, reise, innkvartering, catering, turisme og shopping vil også merke økt omsetning og sysselsetting som følge av utviklingen i bransjen. I sum vil en regelstyrt insentivordning føre til en positiv bransjeutvikling, som også kommer norske filmproduksjoner til gode gjennom forbedrede tjenester, tilgang til ny teknologi og økt kapasitet hos leverandører og sekundære tjenesteytere”.

De som har underskrevet brevet er:

Arild Karlsen Adm. dir. Storyline Studios AS, Sigve Sælensminde Adm. dir. Dagslys AS Kristin Hellebust Adm. dir. Nordisk film Shortcut Karsten Heidar Adm. dir. Kamerautleien AS Thomas Reppen Adm. dir. Storm Studios AS Theodor Kristensen Adm. dir. Krypton Film AS Nina Heidenreich Administrasjonssjef Filmparken AS Torgeir Sanders Adm. dir. Gimpville AS Carl Fredrik Børresen Adm. dir. Moviebird AS William E. Schaad Postprodusent Uhørt AS Kjetil Jensberg Adm. dir. FilmCamp AS Reiel Bruland Styreleder Motion Air AS Morten Nielsen Adm. dir. Location Services AS Anders Eide Adm. dir. Eide Grip AS Kim Rune Gulland Adm. dir. Filmassistentene AS Marcus Brodersen VP IMR The Future Group Kai Kolstad Rødseth Adm. dir. Stunt og Spesialeffekter AS Nina Mino Thorud Produsent The Lipp AS Pål Morten Hverven Adm. dir. Fiksern AS Peter Clausen Adm. dir OPC Megaphon AS Sign. Bob-Raymond Carho Innehaver Oktokopterfilm Olav Haddeland Innehaver Olav Haddeland

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

– Ny insentivordning er en nødvendighet

– Ny insentivordning er en nødvendighet

21 av bransjens sentrale leverandører har sendt et brev til Kulturdepartementet der de understreker viktigheten av å etablere en regelstyrt insentivordning. ”Vi ser på dette som en nødvendighet for å være i stand til å gjøre regningsvarende investeringer i utstyr og teknologi, og for å utvikle og opprettholde den kunnskapen som følger med dette”, heter det i brevet.

Foto: Fra opptakene til Snømannen

I forrige uke leverte Jan Vardøen en bredside her på rushprint.no for en endring av den nåværende insentivordningen til å bli en regelstyrt endring – det vil si at det taket på 55,8 millioner og den årlige søknadsfristen erstattes av en mer fleksibel ordning, mer på linje med den islandske ordningen. Denne uken følger 21 av bransjens sentrale leverandører opp med et brev til Kulturdepartementet der de tar til orde for en tilsvarende endring.

Bakgrunnen for brevet er de vurderinger Kulturdepartementet nå skal gjøre seg om anmodningsvedtak nr 203 i Prop. 85 S (2017/2018) «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018». Brevet redegjør for bransjens leveringsdyktighet og utviklingspotensiale og er et direkte tilsvar på KUDs vurdering av vedtak 203, hvor departementet kommenterer at konsekvensene av en regelstyrt insentivordning vil «… avhenge av hvorvidt det er tilstrekkelig ledig produksjonskapasitet i filmbransjen og i andre sektorer til å håndtere påfølgende økt aktivitetsnivå …».

Som en av leverandørene som har underskrevet brevet, Theodor Kristensen i Krypton, fastslo her på rushprint.no for noen uker siden, er bransjen rede til å møte utfordringen en regelstyrt ordning vil føre med seg.

”Den norske leverandørindustrien for filmproduksjon er betydelig styrket i de siste årene. Leveranser til internasjonale storfilmer som Universal Pictures Snømannen og Netflix’ Norway har allerede bidratt til kompetanseheving, teknologiinvesteringer og rekruttering til bransjen. Med dette grunnlaget er bransjen solid rigget for ytterligere vekst, i tråd med Stortingets filmpolitiske ambisjon om at «Norge skal være et attraktivt innspillingssted både for nasjonal og utenlandsk bransje”, heter det i brevet.

 ”Som utstyrs- og tjenesteleverandører er vi avhengige av den kontinuiteten og forutsigbarheten som en regelstyrt insentivordning bringer. Vi ser på dette som en nødvendighet for å være i stand til å gjøre regningsvarende investeringer i utstyr og teknologi, og for å utvikle og opprettholde den kunnskapen som følger med dette. I den sammenheng anser vi internasjonal filmproduksjon i Norge som et verdifullt samarbeid med verdens fremste kompetansemiljøer, og en viktig bidragsyter til økt kunnskap og leveringsdyktighet hos hele leverandørkjeden”.

Samproduksjonene gir også gode rekrutteringsplattformer for alle fagfunksjoner innen filmproduksjon, skriver de i brevet:

”De internasjonale produksjonene har en lang og oversiktlig planleggingshorisont. Dette tillater leverandørene å arbeide proaktivt i forhold til rekruttering og videreutdanning av sine ansatte for å imøtekomme økt etterspørsel etter kvalifisert personell. På sikt vil en regelstyrt ordning føre til nye faste arbeidsplasser. Den kvantitative og kvalitative styrkingen av bransjen i de siste årene har gjort norske leverandører til attraktive samarbeidspartnere for andre europeiske leverandører. De multilaterale samarbeidene bidrar til å sikre den norske bransjens leveransedyktighet i perioder med høykonjunktur”.

Med videre utvikling og investering i teknologi og personell vil de norske aktørene stå enda sterkere i samarbeid og konkurranse med den internasjonale leverandørkjeden, heter det videre.

”Den globale veksten i innholdsproduksjon skaper nye muligheter for utstyrsleverandører, produsenter, etterarbeidshus og filmarbeidere. Norsk filmproduksjons samarbeidspartnere i sektorer som transport, reise, innkvartering, catering, turisme og shopping vil også merke økt omsetning og sysselsetting som følge av utviklingen i bransjen. I sum vil en regelstyrt insentivordning føre til en positiv bransjeutvikling, som også kommer norske filmproduksjoner til gode gjennom forbedrede tjenester, tilgang til ny teknologi og økt kapasitet hos leverandører og sekundære tjenesteytere”.

De som har underskrevet brevet er:

Arild Karlsen Adm. dir. Storyline Studios AS, Sigve Sælensminde Adm. dir. Dagslys AS Kristin Hellebust Adm. dir. Nordisk film Shortcut Karsten Heidar Adm. dir. Kamerautleien AS Thomas Reppen Adm. dir. Storm Studios AS Theodor Kristensen Adm. dir. Krypton Film AS Nina Heidenreich Administrasjonssjef Filmparken AS Torgeir Sanders Adm. dir. Gimpville AS Carl Fredrik Børresen Adm. dir. Moviebird AS William E. Schaad Postprodusent Uhørt AS Kjetil Jensberg Adm. dir. FilmCamp AS Reiel Bruland Styreleder Motion Air AS Morten Nielsen Adm. dir. Location Services AS Anders Eide Adm. dir. Eide Grip AS Kim Rune Gulland Adm. dir. Filmassistentene AS Marcus Brodersen VP IMR The Future Group Kai Kolstad Rødseth Adm. dir. Stunt og Spesialeffekter AS Nina Mino Thorud Produsent The Lipp AS Pål Morten Hverven Adm. dir. Fiksern AS Peter Clausen Adm. dir OPC Megaphon AS Sign. Bob-Raymond Carho Innehaver Oktokopterfilm Olav Haddeland Innehaver Olav Haddeland

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY