Dramaserien ”Profitøren” til 82 millioner legges på is

Dramaserien ”Profitøren” til 82 millioner legges på is

Den kostbare dramaserien ”Profitøren” er lagt på is av produsenten Feelgood Scene Film og TV. Årsaken er mangel på penger. Er de voksende budsjettene på norske dramaserier iferd med å bli et problem?

Foto: fra NRKs radioteater-versjon av Profitøren.

Feelgood Scene Film og TV legger dramaserien Profitøren på is. Det kan styreleder i Feelgood, Lena Midtveit, bekrefte overfor Rushprint. Det var etter at NRK satte en endelig deadline for gjennomføringen, etter flere forsinkelser, at selskapet måtte skrinlegge prosjektet.

– Forholdene ligger på dette tidspunktet ikke til rette for å sette dette prosjektet i produksjon nå, forteller hun i en epost om dramaserien som har et budsjett på 82 millioner kroner og NRK som kanal.

Dermed står prosjektet som tegnet til å bli en av de dyreste norsk dramaseriene noensinne fortsatt på stedet hvil, etter at en rekke selskaper, produsenter og forfattere har forsøkt å få det på beina i 7-8 år.

Profitøren er en adaptasjon av Tom Kristensens spenningsroman med samme tittel. Her møter vi Stine Lindh, en historiker som kommer på sporet av krigsprofitører i et rederi under krigen. Når en lokal krigshelt dør, kommer det fram at han har blitt presset hele sitt liv for å holde tett om rederiets virksomhet under krigen. Boka er også tidligere realisert som radioteater for NRK.

Prosjektet startet hos produsent Olav Øen i Monster og sirkulerte i produksjonsmiljøet i flere år, før han tok det med seg videre til Feelgood da han ble ansatt der i 2014. Nå er Øen ute av prosjektet. Isteden er ukjente Hjalmar Gjertsen oppført som produsent på tildelingspapirene fra NFI, der serien nylig fikk 12 millioner i støtte, med Lars Gudmestad som serieskaper, Hanne Larsen på regi og Axel Hellstenius som medforfatter. De tre siste er høyt respekterte fagfolk med lang fartstid, mens Gjertsen på papiret står uten erfaring som produsent og må regnes som kun kontaktperson på prosjektet.

Lena Midtveit (foto: Sony Music)

Midtveit ønsker ikke å kommentere historikken til prosjektet, eller gå i detalj på hva som er årsaken til at Feelgood skrinlegger prosjektet nå. Men det er ingen tvil om at totalbudsjettet på over 82 millioner ble for overveldende for selskapet som er mest kjent for humorkonsepter som Helt perfekt, Torsdagsklubben og Brille. Prosjektet har lenge vært underfinansiert, og selv ikke de siste 12 millionene fra NFI kunne få det til å ta av.

– Det er ikke unikt at et dramaprosjekt i denne skalaen har en lang utviklingsfase. Mange brikker skal på plass før en TV-serie kan realiseres, forteller Midtveit. – Produsent Olav Øen tok med seg prosjektet fra Monster til Feelgood da han ble direktør i selskapet. I Feelgood ble det etablert et nytt utviklingsprosjekt med en ny retning. NRK har gjennom utviklingsprosjektet hos Feelgood gjort alt de kunne for å bidra til at Profitøren kunne bli realisert. Etter tidligere avslag, fikk Profitøren våren 2017 den gledelige meldingen om tilskudd på 12 millioner fra NFI. Tilskuddet var betydelig, men prosjektet var fortsatt ikke fullfinansiert.

Til nettstedet Filter kunne Gudmestad i våres fortelle at de høye kostnadene på Profitøren skyldes at deler av handlingen er lagt til 1940-tallet – og foregår til havs.

– Mye av bakgrunnen for dramatikken foregår når vi er med de norske rederne som jobbet for de allierte i New York og ombord på norske handelsskip som krysset Atlanteren. Med et stort persongalleri og mye spennende locations baller det fort på seg økonomisk, fortalte han. – Det er mye vann hos oss. Det er et tema i hele historien, også i nåtid, og vann koster. Noen av scenene fra krigen er relativt spektakulære.

Midtveit kan fortelle at beslutningen om å ikke gi prosjektet grønt lys kommer etter en grundig vurdering av disse krevende sidene ved prosjektet.

– Selskapet måtte gå gjennom alle aspekter, herunder ressurser, økonomi og risiko. Feelgood konkluderte med at det ikke kunne gis green light, og måtte gi NRK og NFI melding om dette. Det har vært lagt ned betydelig mengder arbeidstimer i dette utviklingsprosjektet, for de involverte var konklusjonen naturligvis ikke som håpet. Men som et ansvarlig produksjonsselskap var det nødvendig å se realiteten i øynene.

NRKs dramasjef Ivar Køhn (foto) er lei seg for at serien ikke lot seg realisere i denne omgang, men de måtte sette en frist overfor produsenten, forteller han til Rushprint. Statskanalen ble involvert i prosjektet for halvannet år siden og hadde intensjoner om å gå inn med et sted mellom 45 og 50 millioner.

– Etter flere utsettelser var vi nødt til å sette en deadline som det viste seg at Feelgood ikke kunne innfri. Vi visste at det var et krevende prosjekt og har underveis gått inn med utviklingsmidler på ca en million kroner.

Køhn konstaterer at budsjettene er blitt større innen norsk dramaproduksjon, og at norske produsenter får en bratt læringskurve.

– Det positive er at det er mer midler enn noensinne og langt flere aktører. Men arbeidet med finansiering er blitt desto mer krevende, og man må søke medfinansiører utenfor Norge. Også vi i NRK må i voksende grad gjøre det. Innen filmbransjen har samproduksjon med Europa pågått en stund. Forskjellen er at spillefilmer kan produseres uten en distributør, mens en dramaserier er helt avhengig av å ha en kanal med fra starten.

Er det et problem at Feelgood, NRK og NFI holder liv i et prosjekt som ikke er finansielt helt levedyktig, og dermed blokkerer for andre som er det i større grad?

– Det blir et problem hver gang et prosjekt skrinlegges på grunn av underfinansiering. Men det blokkerer ikke for andre serier i NRK, det er ikke sånn det fungerer hos oss. Men det tar jo opp utviklingsmidler og mye energi som vi ikke får noen utløsning for. Det er klart at når budsjettene blir så høye som i dette tilfellet, så er risikoen større for underfinansiering.

Sveinung Golimo er avdelingsdirektør i Utviklings og produksjonsavdelingen i Norsk filminstitutt, som nylig ga 12 millioner i støtte til Profitøren. Han mener de norske dramabudsjettene er, tross en kraftig vekst, moderate i internasjonal sammenheng.

– Men vi ser jo at det ikke lenger går å basere seg alene på norske finansieringskilder. Derfor stiller det større krav til produsentene om å hente inn finansiering utenfra.

Han forteller at vanlig praksis i NFI er at tilskuddene de gir er bundet inntil produsenten formelt trekker prosjektet eller at tidsfristen løper ut. Da frigjøres midlene tilbake til NFIs fondsbudsjett. Det kan, i motsetning til hos NRK, bety at det frigis nye midler til dramaproduksjon som ikke var der.

– De frigis det tidspunkt tilskuddet blir trukket. Om pengene blir tildelt noen andre prosjekter det aktuelle året kommer blant annet an på hvordan det faller i forhold til aktuelle søknadsfrister.

Dramaserien ”Profitøren” til 82 millioner legges på is

Dramaserien ”Profitøren” til 82 millioner legges på is

Den kostbare dramaserien ”Profitøren” er lagt på is av produsenten Feelgood Scene Film og TV. Årsaken er mangel på penger. Er de voksende budsjettene på norske dramaserier iferd med å bli et problem?

Foto: fra NRKs radioteater-versjon av Profitøren.

Feelgood Scene Film og TV legger dramaserien Profitøren på is. Det kan styreleder i Feelgood, Lena Midtveit, bekrefte overfor Rushprint. Det var etter at NRK satte en endelig deadline for gjennomføringen, etter flere forsinkelser, at selskapet måtte skrinlegge prosjektet.

– Forholdene ligger på dette tidspunktet ikke til rette for å sette dette prosjektet i produksjon nå, forteller hun i en epost om dramaserien som har et budsjett på 82 millioner kroner og NRK som kanal.

Dermed står prosjektet som tegnet til å bli en av de dyreste norsk dramaseriene noensinne fortsatt på stedet hvil, etter at en rekke selskaper, produsenter og forfattere har forsøkt å få det på beina i 7-8 år.

Profitøren er en adaptasjon av Tom Kristensens spenningsroman med samme tittel. Her møter vi Stine Lindh, en historiker som kommer på sporet av krigsprofitører i et rederi under krigen. Når en lokal krigshelt dør, kommer det fram at han har blitt presset hele sitt liv for å holde tett om rederiets virksomhet under krigen. Boka er også tidligere realisert som radioteater for NRK.

Prosjektet startet hos produsent Olav Øen i Monster og sirkulerte i produksjonsmiljøet i flere år, før han tok det med seg videre til Feelgood da han ble ansatt der i 2014. Nå er Øen ute av prosjektet. Isteden er ukjente Hjalmar Gjertsen oppført som produsent på tildelingspapirene fra NFI, der serien nylig fikk 12 millioner i støtte, med Lars Gudmestad som serieskaper, Hanne Larsen på regi og Axel Hellstenius som medforfatter. De tre siste er høyt respekterte fagfolk med lang fartstid, mens Gjertsen på papiret står uten erfaring som produsent og må regnes som kun kontaktperson på prosjektet.

Lena Midtveit (foto: Sony Music)

Midtveit ønsker ikke å kommentere historikken til prosjektet, eller gå i detalj på hva som er årsaken til at Feelgood skrinlegger prosjektet nå. Men det er ingen tvil om at totalbudsjettet på over 82 millioner ble for overveldende for selskapet som er mest kjent for humorkonsepter som Helt perfekt, Torsdagsklubben og Brille. Prosjektet har lenge vært underfinansiert, og selv ikke de siste 12 millionene fra NFI kunne få det til å ta av.

– Det er ikke unikt at et dramaprosjekt i denne skalaen har en lang utviklingsfase. Mange brikker skal på plass før en TV-serie kan realiseres, forteller Midtveit. – Produsent Olav Øen tok med seg prosjektet fra Monster til Feelgood da han ble direktør i selskapet. I Feelgood ble det etablert et nytt utviklingsprosjekt med en ny retning. NRK har gjennom utviklingsprosjektet hos Feelgood gjort alt de kunne for å bidra til at Profitøren kunne bli realisert. Etter tidligere avslag, fikk Profitøren våren 2017 den gledelige meldingen om tilskudd på 12 millioner fra NFI. Tilskuddet var betydelig, men prosjektet var fortsatt ikke fullfinansiert.

Til nettstedet Filter kunne Gudmestad i våres fortelle at de høye kostnadene på Profitøren skyldes at deler av handlingen er lagt til 1940-tallet – og foregår til havs.

– Mye av bakgrunnen for dramatikken foregår når vi er med de norske rederne som jobbet for de allierte i New York og ombord på norske handelsskip som krysset Atlanteren. Med et stort persongalleri og mye spennende locations baller det fort på seg økonomisk, fortalte han. – Det er mye vann hos oss. Det er et tema i hele historien, også i nåtid, og vann koster. Noen av scenene fra krigen er relativt spektakulære.

Midtveit kan fortelle at beslutningen om å ikke gi prosjektet grønt lys kommer etter en grundig vurdering av disse krevende sidene ved prosjektet.

– Selskapet måtte gå gjennom alle aspekter, herunder ressurser, økonomi og risiko. Feelgood konkluderte med at det ikke kunne gis green light, og måtte gi NRK og NFI melding om dette. Det har vært lagt ned betydelig mengder arbeidstimer i dette utviklingsprosjektet, for de involverte var konklusjonen naturligvis ikke som håpet. Men som et ansvarlig produksjonsselskap var det nødvendig å se realiteten i øynene.

NRKs dramasjef Ivar Køhn (foto) er lei seg for at serien ikke lot seg realisere i denne omgang, men de måtte sette en frist overfor produsenten, forteller han til Rushprint. Statskanalen ble involvert i prosjektet for halvannet år siden og hadde intensjoner om å gå inn med et sted mellom 45 og 50 millioner.

– Etter flere utsettelser var vi nødt til å sette en deadline som det viste seg at Feelgood ikke kunne innfri. Vi visste at det var et krevende prosjekt og har underveis gått inn med utviklingsmidler på ca en million kroner.

Køhn konstaterer at budsjettene er blitt større innen norsk dramaproduksjon, og at norske produsenter får en bratt læringskurve.

– Det positive er at det er mer midler enn noensinne og langt flere aktører. Men arbeidet med finansiering er blitt desto mer krevende, og man må søke medfinansiører utenfor Norge. Også vi i NRK må i voksende grad gjøre det. Innen filmbransjen har samproduksjon med Europa pågått en stund. Forskjellen er at spillefilmer kan produseres uten en distributør, mens en dramaserier er helt avhengig av å ha en kanal med fra starten.

Er det et problem at Feelgood, NRK og NFI holder liv i et prosjekt som ikke er finansielt helt levedyktig, og dermed blokkerer for andre som er det i større grad?

– Det blir et problem hver gang et prosjekt skrinlegges på grunn av underfinansiering. Men det blokkerer ikke for andre serier i NRK, det er ikke sånn det fungerer hos oss. Men det tar jo opp utviklingsmidler og mye energi som vi ikke får noen utløsning for. Det er klart at når budsjettene blir så høye som i dette tilfellet, så er risikoen større for underfinansiering.

Sveinung Golimo er avdelingsdirektør i Utviklings og produksjonsavdelingen i Norsk filminstitutt, som nylig ga 12 millioner i støtte til Profitøren. Han mener de norske dramabudsjettene er, tross en kraftig vekst, moderate i internasjonal sammenheng.

– Men vi ser jo at det ikke lenger går å basere seg alene på norske finansieringskilder. Derfor stiller det større krav til produsentene om å hente inn finansiering utenfra.

Han forteller at vanlig praksis i NFI er at tilskuddene de gir er bundet inntil produsenten formelt trekker prosjektet eller at tidsfristen løper ut. Da frigjøres midlene tilbake til NFIs fondsbudsjett. Det kan, i motsetning til hos NRK, bety at det frigis nye midler til dramaproduksjon som ikke var der.

– De frigis det tidspunkt tilskuddet blir trukket. Om pengene blir tildelt noen andre prosjekter det aktuelle året kommer blant annet an på hvordan det faller i forhold til aktuelle søknadsfrister.

MENY