– NFI har ikke kuttet i midler fra tv-drama

– NFI har ikke kuttet i midler fra tv-drama

Det har vært mye skriverier om at NFI skal ha kuttet i støtten til produksjon av tv-drama og at vi ønsker en nedprioritering av området. Det er ikke riktig, og det eksisterer misforståelser det er behov for å rydde opp i, skriver Sveinung Golimo, avdelingsdirektør for Utviklings- og produksjonsavdelingen i NFI, i sitt svar til forrige ukes påstand om manglende profesjonalitet.

Foto fra serien ‘Det tredje øyet’ produsert av Rubicon TV.

Sist ute i rekken av kritikere, er Anne Kolbjørnsen i Rubicon TV, gjennom bransjebladet Rushprint. Selv om vi i NFI har forsøkt å forklare situasjonen for produksjonsselskapene og deres interesseorganisasjon Virke, eksisterer det fortsatt misforståelser det er behov for å rydde opp i.

Les artikkelen NFI svarer på:

NFI har ikke kuttet noen midler fra tv-drama.  Vi varslet like før sommerferien at det kunne bli en forsinkelse i vedtaksprosessen ved neste søknadsrunde.  Det er snakk om 3-4 uker senere enn den opprinnelige planen.  Beslutningen om å utsette vedtaket ble gjort for sikre at de samlede tilskudd til audiovisuelle produksjoner holdes innenfor statsbudsjettets rammer. Ved å forskyve vedtaksdatoen, vil NFI kunne gjøre vedtak når budsjettsituasjonen er mer avklart.  

Vi har i møter med produksjonsselskapene redegjort for hvilke faktorer som vil påvirke en eventuell utsettelse. Det er viktig å understreke at vi foreløpig ikke vet verken størrelsen på etterhåndstilskuddet eller hva som eventuelt blir frigjort av midler fra prosjekter som ikke løser ut tilskudd de er tildelt. Det er særlig disse to faktorene som er avgjørende for hva som kan tildeles ved neste vedtaksrunde. Målet for NFI er at et overforbruk av etterhåndstilskudd til spillefilm i minst mulig grad skal ramme støtten til tv-drama.

Når man snakker om liten profesjonalitet i NFIs håndtering, burde man som avsender av en slik påstand i det minste forholde seg til fakta selv. Det er også interessant at hovedorganisasjonen Virke setter i gang denne debatten i media med et brev til kulturministeren, uten å ha kommunisert med NFI på forhånd om hva som er de faktiske forhold.

Film og tv-bransjen har hatt et stort løft de siste årene. Det har festet seg en oppfatning at spillefilm har fått det største løftet.  Dette er feil.  Fra 2010 til i år har støtten til tv-drama doblet seg, mens støtten til spillefilm i samme periode, har hatt en reell nedgang. Til de i bransjen som ikke har fått det med seg, så har NFI i budsjettsøknaden for 2015, søkt om en ytterligere styrking av tv-drama støtten.  At NFI skulle sende ut signaler om at vi ønsker å nedprioritere tv-drama, er derfor vanskelig å forstå. 

Den forrige stortingsmeldingen om film fra 2007, signaliserte et ønske om vekst i bransjen.  Dagens støtteordninger og forskrifter er bygget opp med utgangspunkt i de politiske målene som ble definert der. Det blir naturlig nok en mellomfase når det skal utformes en ny filmpolitikk og rammene for tildelinger reduseres med 31.2 millioner fra et år til det neste.  Det handler om forpliktelser til å støtte prosjekter som allerede var igangsatt før beskjeden om kutt kom i november i fjor, og det handler om forskrifter som regulerer utbetaling av etterhåndstilskudd til filmer som ikke har mottatt forhåndsstøtte.

2014 ser ut til å bli et historisk bra for norsk kinofilm.  Det forventes at hele 35 filmer har premiere, mot 24 filmer i fjor.  Av årets filmer forventer vi at det er 15 filmer som ikke har mottatt forhåndstilskudd fra NFI, mot 5 slike filmer i fjor. Det er en enorm økning.  Vi vet ikke sikkert hvilke filmer det er snakk om, fordi bransjen med dagens regelverk kan søke om etterhåndstilskudd fra NFI inntil fire uker før premieren. Dette regelverket ble fra NFIs side foreslått endret allerede i fjor høst.

Selvfølgelig skulle vi gjerne fastslått utviklingen av antall filmer på kino noe tidligere, men det ville ikke endret situasjonen.  Vi måtte uansett holdt igjen støttemidler til budsjettsituasjonen var avklart.  NFI må forholde seg til rammen vi har fått tildelt gjennom statsbudsjettet.  Vi kan ikke fordele penger vi ikke har. 

Det er fascinerende å se hvor mye energi som brukes på å krangle i offentligheten om en mulig forsinket saksbehandlingstid på 3-4 uker, samtidig som resten av bransjen har fokus på å gi innspill til stortingsmeldingen som vil gi føringer for rammene til blant annet tv-drama de neste årene.  Om man virkelig ønsker en langsiktig satsing på tv-drama, burde man heller følge med på den prosessen.  Det er der kampen står.

Sveinung Golimo

Avdelingsdirektør for Utviklings- og produksjonsavdelingen i NFI

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

– NFI har ikke kuttet i midler fra tv-drama

– NFI har ikke kuttet i midler fra tv-drama

Det har vært mye skriverier om at NFI skal ha kuttet i støtten til produksjon av tv-drama og at vi ønsker en nedprioritering av området. Det er ikke riktig, og det eksisterer misforståelser det er behov for å rydde opp i, skriver Sveinung Golimo, avdelingsdirektør for Utviklings- og produksjonsavdelingen i NFI, i sitt svar til forrige ukes påstand om manglende profesjonalitet.

Foto fra serien ‘Det tredje øyet’ produsert av Rubicon TV.

Sist ute i rekken av kritikere, er Anne Kolbjørnsen i Rubicon TV, gjennom bransjebladet Rushprint. Selv om vi i NFI har forsøkt å forklare situasjonen for produksjonsselskapene og deres interesseorganisasjon Virke, eksisterer det fortsatt misforståelser det er behov for å rydde opp i.

Les artikkelen NFI svarer på:

NFI har ikke kuttet noen midler fra tv-drama.  Vi varslet like før sommerferien at det kunne bli en forsinkelse i vedtaksprosessen ved neste søknadsrunde.  Det er snakk om 3-4 uker senere enn den opprinnelige planen.  Beslutningen om å utsette vedtaket ble gjort for sikre at de samlede tilskudd til audiovisuelle produksjoner holdes innenfor statsbudsjettets rammer. Ved å forskyve vedtaksdatoen, vil NFI kunne gjøre vedtak når budsjettsituasjonen er mer avklart.  

Vi har i møter med produksjonsselskapene redegjort for hvilke faktorer som vil påvirke en eventuell utsettelse. Det er viktig å understreke at vi foreløpig ikke vet verken størrelsen på etterhåndstilskuddet eller hva som eventuelt blir frigjort av midler fra prosjekter som ikke løser ut tilskudd de er tildelt. Det er særlig disse to faktorene som er avgjørende for hva som kan tildeles ved neste vedtaksrunde. Målet for NFI er at et overforbruk av etterhåndstilskudd til spillefilm i minst mulig grad skal ramme støtten til tv-drama.

Når man snakker om liten profesjonalitet i NFIs håndtering, burde man som avsender av en slik påstand i det minste forholde seg til fakta selv. Det er også interessant at hovedorganisasjonen Virke setter i gang denne debatten i media med et brev til kulturministeren, uten å ha kommunisert med NFI på forhånd om hva som er de faktiske forhold.

Film og tv-bransjen har hatt et stort løft de siste årene. Det har festet seg en oppfatning at spillefilm har fått det største løftet.  Dette er feil.  Fra 2010 til i år har støtten til tv-drama doblet seg, mens støtten til spillefilm i samme periode, har hatt en reell nedgang. Til de i bransjen som ikke har fått det med seg, så har NFI i budsjettsøknaden for 2015, søkt om en ytterligere styrking av tv-drama støtten.  At NFI skulle sende ut signaler om at vi ønsker å nedprioritere tv-drama, er derfor vanskelig å forstå. 

Den forrige stortingsmeldingen om film fra 2007, signaliserte et ønske om vekst i bransjen.  Dagens støtteordninger og forskrifter er bygget opp med utgangspunkt i de politiske målene som ble definert der. Det blir naturlig nok en mellomfase når det skal utformes en ny filmpolitikk og rammene for tildelinger reduseres med 31.2 millioner fra et år til det neste.  Det handler om forpliktelser til å støtte prosjekter som allerede var igangsatt før beskjeden om kutt kom i november i fjor, og det handler om forskrifter som regulerer utbetaling av etterhåndstilskudd til filmer som ikke har mottatt forhåndsstøtte.

2014 ser ut til å bli et historisk bra for norsk kinofilm.  Det forventes at hele 35 filmer har premiere, mot 24 filmer i fjor.  Av årets filmer forventer vi at det er 15 filmer som ikke har mottatt forhåndstilskudd fra NFI, mot 5 slike filmer i fjor. Det er en enorm økning.  Vi vet ikke sikkert hvilke filmer det er snakk om, fordi bransjen med dagens regelverk kan søke om etterhåndstilskudd fra NFI inntil fire uker før premieren. Dette regelverket ble fra NFIs side foreslått endret allerede i fjor høst.

Selvfølgelig skulle vi gjerne fastslått utviklingen av antall filmer på kino noe tidligere, men det ville ikke endret situasjonen.  Vi måtte uansett holdt igjen støttemidler til budsjettsituasjonen var avklart.  NFI må forholde seg til rammen vi har fått tildelt gjennom statsbudsjettet.  Vi kan ikke fordele penger vi ikke har. 

Det er fascinerende å se hvor mye energi som brukes på å krangle i offentligheten om en mulig forsinket saksbehandlingstid på 3-4 uker, samtidig som resten av bransjen har fokus på å gi innspill til stortingsmeldingen som vil gi føringer for rammene til blant annet tv-drama de neste årene.  Om man virkelig ønsker en langsiktig satsing på tv-drama, burde man heller følge med på den prosessen.  Det er der kampen står.

Sveinung Golimo

Avdelingsdirektør for Utviklings- og produksjonsavdelingen i NFI

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY