Mindre filmfaglig NFI-styre

Mindre filmfaglig NFI-styre

Svakere film- og bransjekunnskap er en av konsekvensene av at det gamle styret i NFI nå er byttet ut.

Utskiftningen av styret i Norsk filminstitutt kom ikke som noen overraskelse. Med så mange bransjerepresentanter i styret var sammensetningen uvanlig filmvennlig, i større grad enn departementet har satt pris på.

Fordelen med den forrige sammensetningen var nettopp kunnskapen og evnen til å yte departementet en faglig motstand. Bakdelen var at medlemmene risikierte å bli «bransjegisler» og styret ble en arena der de fremmet agendaen til den faggruppen de tilhørte.

Med den nye sammensetningen slipper departementet å bekymre seg for faglig motstand. Det er bare Agnete G. Haaland som kan skilte med bransje- og filmkunnskap. Med blant annet en seniorrådgiver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i styret er det et tydelig signal om at departementet ønsker seg et styre som er mer opptatt av statsråd Huitfeldts og de rødgrønnes hjertesaker.

Det kan også tolkes som en signal om at tålmodigheten med filmbransjens beskjedne resultater på likestillingsfronten er iferd med å renne ut. Det nye styret vil forsterke den dreiningen vi allerede har sett i filmpolitikken under Huitfeldt, mot et større fokus på de sosialpolitiske sidene ved å subsidiere norsk filmkultur. 

 

DET NYE STYRET:

Styreleder:
  Marit Reutz, seniorrådgiver i Telenor

Styremedlemmer:
 Morten Andreassen, jurist (nestleder), 
Agnete G. Haaland, skuespiller og teatersjef
, Annika Dybwad, seniorkonsulent i The Performance Group, 
Joh Ekollo, seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), 
Elisabeth Storaas Heggen, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet (varamedlem)

Det nye styret er oppnevnt for perioden 1. april 2012 – 31. mars 2016.

I tillegg skal ett medlem velges av og blant de ansatte i Norsk filminstitutt ved skriftlig valg.

 

DET GAMLE STYRET:

Styreleder: Administrerende direktør Kristenn Einarsson 

Styremedlemmer: Instituttleder ved Westerdals Institutt for fortellingsmedier Nina Grünfeld, nestleder
, tidl. direktør for Det danske filminstitut Henning Camre
, produsent Aage Aaberge
, tidl. statssekretær Randi Øverland
, rådgiver ved Midtnorsk filmsenter Solvår Amdahl, regissør Lisa Marie Gamlem
, forfatter Eirik Ildahl, manager Morten Andreassen

2 kommentarer til Mindre filmfaglig NFI-styre

  1. Jeg synes Rushprint burde undersøke saken, og spørre bransjeorganisasjonene, administrasjon og departement om hvorfor styret ble endret.

    Bransjerådet for film gikk samlet inn for et mindre styre, med bakgrunn i erfaringene med det forrige styret som ble for stort, og var for preget av at de enkelte styremedlemmene hadde sine hjertesaker, men for lite blikk for helheten. Bransjeorganisasjonene gikk inn for et mer «profesjonelt» styre, med relevant kompetanse, og også med bransjekompetanse, ikke bransjerepresentasjon. Vi mener at de filmpolitiske sakene kan ivaretas av organisasjonene og politikerne både i departement og på Stortinget, og at administrasjonen har behov for et styre som kan fatte vedtak og ivareta kontrolloppgaver. Vi hadde nok antatt at det ville bli med noen med direkte bransjeerfaring, men den store utfordringen fra forrige runde ville fort ført til en diskusjon om hvilken proffesjon vedkommende skulle komme fra. Dette fremkommer av brev skrevet til departementet. Bransjeorganisasjonene satser på et godt samarbeid med det nye styret, slik vi også hadde med tidligere styreleder.

    Styret ved Filminstituttet har en begrenset rolle, da instituttet er direkte underlagt departementets styring, men det ivaretar en fin kontrollfunksjon og skal jobbe på et langsiktig strategisk nivå, da er det ikke dumt med erfaring fra forvaltning, jus og distribusjon. Så får vi i bransjen ivareta den film og kulturpolitiske oppgaven.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Mindre filmfaglig NFI-styre

Mindre filmfaglig NFI-styre

Svakere film- og bransjekunnskap er en av konsekvensene av at det gamle styret i NFI nå er byttet ut.

Utskiftningen av styret i Norsk filminstitutt kom ikke som noen overraskelse. Med så mange bransjerepresentanter i styret var sammensetningen uvanlig filmvennlig, i større grad enn departementet har satt pris på.

Fordelen med den forrige sammensetningen var nettopp kunnskapen og evnen til å yte departementet en faglig motstand. Bakdelen var at medlemmene risikierte å bli «bransjegisler» og styret ble en arena der de fremmet agendaen til den faggruppen de tilhørte.

Med den nye sammensetningen slipper departementet å bekymre seg for faglig motstand. Det er bare Agnete G. Haaland som kan skilte med bransje- og filmkunnskap. Med blant annet en seniorrådgiver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i styret er det et tydelig signal om at departementet ønsker seg et styre som er mer opptatt av statsråd Huitfeldts og de rødgrønnes hjertesaker.

Det kan også tolkes som en signal om at tålmodigheten med filmbransjens beskjedne resultater på likestillingsfronten er iferd med å renne ut. Det nye styret vil forsterke den dreiningen vi allerede har sett i filmpolitikken under Huitfeldt, mot et større fokus på de sosialpolitiske sidene ved å subsidiere norsk filmkultur. 

 

DET NYE STYRET:

Styreleder:
  Marit Reutz, seniorrådgiver i Telenor

Styremedlemmer:
 Morten Andreassen, jurist (nestleder), 
Agnete G. Haaland, skuespiller og teatersjef
, Annika Dybwad, seniorkonsulent i The Performance Group, 
Joh Ekollo, seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), 
Elisabeth Storaas Heggen, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet (varamedlem)

Det nye styret er oppnevnt for perioden 1. april 2012 – 31. mars 2016.

I tillegg skal ett medlem velges av og blant de ansatte i Norsk filminstitutt ved skriftlig valg.

 

DET GAMLE STYRET:

Styreleder: Administrerende direktør Kristenn Einarsson 

Styremedlemmer: Instituttleder ved Westerdals Institutt for fortellingsmedier Nina Grünfeld, nestleder
, tidl. direktør for Det danske filminstitut Henning Camre
, produsent Aage Aaberge
, tidl. statssekretær Randi Øverland
, rådgiver ved Midtnorsk filmsenter Solvår Amdahl, regissør Lisa Marie Gamlem
, forfatter Eirik Ildahl, manager Morten Andreassen

2 Responses to Mindre filmfaglig NFI-styre

  1. Jeg synes Rushprint burde undersøke saken, og spørre bransjeorganisasjonene, administrasjon og departement om hvorfor styret ble endret.

    Bransjerådet for film gikk samlet inn for et mindre styre, med bakgrunn i erfaringene med det forrige styret som ble for stort, og var for preget av at de enkelte styremedlemmene hadde sine hjertesaker, men for lite blikk for helheten. Bransjeorganisasjonene gikk inn for et mer «profesjonelt» styre, med relevant kompetanse, og også med bransjekompetanse, ikke bransjerepresentasjon. Vi mener at de filmpolitiske sakene kan ivaretas av organisasjonene og politikerne både i departement og på Stortinget, og at administrasjonen har behov for et styre som kan fatte vedtak og ivareta kontrolloppgaver. Vi hadde nok antatt at det ville bli med noen med direkte bransjeerfaring, men den store utfordringen fra forrige runde ville fort ført til en diskusjon om hvilken proffesjon vedkommende skulle komme fra. Dette fremkommer av brev skrevet til departementet. Bransjeorganisasjonene satser på et godt samarbeid med det nye styret, slik vi også hadde med tidligere styreleder.

    Styret ved Filminstituttet har en begrenset rolle, da instituttet er direkte underlagt departementets styring, men det ivaretar en fin kontrollfunksjon og skal jobbe på et langsiktig strategisk nivå, da er det ikke dumt med erfaring fra forvaltning, jus og distribusjon. Så får vi i bransjen ivareta den film og kulturpolitiske oppgaven.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY