Bransjen vil inn i styret

kortfilmfestivalen lite.jpgI et brev til Kulturdepartementet etterlyser filmbransjens bransjeråd et tydeligere ansvarsforhold innad i Kortfilmfestivalen og vil ha flere av sine representanter i styret. – Festivalledelsen har vært for lite lydhør overfor filmbransjen, mener Sverre Pedersen i Norsk filmforbund.   

kortfilmfestivalen stort.jpg

I et brev til Kulturdepartementet etterlyser filmbransjens bransjeråd et tydeligere ansvarsforhold innad i Kortfilmfestivalen og vil ha flere av sine representanter i styret. – Festivalledelsen har vært for lite lydhør overfor filmbransjen, mener Sverre Pedersen i Norsk filmforbund.  

Striden om Kortfilmfestivalens maktstruktur vokser nå utover den interne uenigheten mellom daglig leder og programkomiteen. Etter at komiteen trakk seg i protest mot det medlemmene oppfatter som styrets overkjøring av deres kunstneriske ansvar, stilles det spørsmålstegn ved festivalens framtidige kurs. Nå har filmbransjens bransjeråd, som blant annet består av Norske filmregissører, Norsk filmforbund, Dramatikerforbundet og Produsentforeningen, formulert et brev til Kulturdepartementet der rådet uttrykker bekymring for utviklingen i festivalen. Bransjerådet oppfordrer eierne og Kulturdepartementet til å finne både kortsiktige og langsiktige løsninger.

"Det er viktig at det ikke skapes unødvendig uro omkring festivalen, både med tanke på årets arrangement, overfor sponsorer og samarbeidspartnere, og i forhold til status som knutepunktinstitusjon", heter det i brevet.

Festivalens vedtekter har vært opphav til uklarhet omkring hvem som har det endelige ansvaret for festivalens økonomi og program. Dette kan få uheldige følger for festivalen, mener bransjerådet. Det ber derfor om at det blir foretatt en gjennomgang av festivalens vedtekter for blant annet å sikre en tydelig ansvarsfordeling mellom stiftelsens organer. Bransjerådet anser imidlertid at det verken har forutsetninger, vilje eller lyst til å gå inn det konkrete grunnlaget for uenigheten mellom partene.

Sverre Pedersen, leder i Norsk filmforbund, understreker at den idealismen og dugnadsånden som har preget festivalen ikke må forsvinne. Samtidig mener han at festivalen må bli mer lydhør og profesjonell.

– Bransjerådet er enig om at vedtektene for stiftelsen som står bak Kortfilmfestivalen er en anakronisme som det bør gjøres noe med. Samtidig har festivalen et ansvar overfor bransjen den ikke har tatt på stort nok alvor. Festivalen har vært drevet av en liten gruppe som ikke har tatt til seg konstruktiv kritikk. Den har fungert som en lukket klubb. Da Filmforbundet og andre inviterte til åpen debatt om festivalens rolle, som vi kalte en kjærlighetserklæring til festivalen, ble vi møtt av taushet. Kjærlighetserklæringen ble ikke gjengjeldt, for å si det slik.

Pedersen håper på en mer transparent festival som kan bringe den tilbake til det han kaller røttene.

– Kortfilmfestivalen bør være en spydspiss for kort- og dokumentarfilm i Norge, samt en faglig og sosial møteplass for filmskaperne og bransjen. For å oppnå det må ledelsen være mer dialogsøkende og lydhør.

For å bedre kontakten foreslår bransjerådet at styret for festivalen består av fem personer, hvor av to bør velges fra organisasjonene i rådet – kanskje i særlig grad fra Filmforbundet eller Filmklubbforbundet som er de to organisasjonene som i første rekke har drevet frem arrangementet. Rådet mener videre at styret og daglig leder må ha mandat til å finne den løsning de ønsker for programmering av festivalen, f.eks. om det er gjennom en programkomité eller gjennom kuratorer med særlig ansvar for de ulike delene.

Bransjerådet består av Sverre Pedersen, forbundsleder i  Filmforbundet, Gunnar Germundson, leder i  Dramatikerforbundet, Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen, Lars Berg, styrelederi Norske Filmregissører.
Jon Iversen, daglig leder i Norsk Filmklubbforbund, er også avsender på bransjerådets brev.

Bransjen vil inn i styret

kortfilmfestivalen lite.jpgI et brev til Kulturdepartementet etterlyser filmbransjens bransjeråd et tydeligere ansvarsforhold innad i Kortfilmfestivalen og vil ha flere av sine representanter i styret. – Festivalledelsen har vært for lite lydhør overfor filmbransjen, mener Sverre Pedersen i Norsk filmforbund.   

kortfilmfestivalen stort.jpg

I et brev til Kulturdepartementet etterlyser filmbransjens bransjeråd et tydeligere ansvarsforhold innad i Kortfilmfestivalen og vil ha flere av sine representanter i styret. – Festivalledelsen har vært for lite lydhør overfor filmbransjen, mener Sverre Pedersen i Norsk filmforbund.  

Striden om Kortfilmfestivalens maktstruktur vokser nå utover den interne uenigheten mellom daglig leder og programkomiteen. Etter at komiteen trakk seg i protest mot det medlemmene oppfatter som styrets overkjøring av deres kunstneriske ansvar, stilles det spørsmålstegn ved festivalens framtidige kurs. Nå har filmbransjens bransjeråd, som blant annet består av Norske filmregissører, Norsk filmforbund, Dramatikerforbundet og Produsentforeningen, formulert et brev til Kulturdepartementet der rådet uttrykker bekymring for utviklingen i festivalen. Bransjerådet oppfordrer eierne og Kulturdepartementet til å finne både kortsiktige og langsiktige løsninger.

"Det er viktig at det ikke skapes unødvendig uro omkring festivalen, både med tanke på årets arrangement, overfor sponsorer og samarbeidspartnere, og i forhold til status som knutepunktinstitusjon", heter det i brevet.

Festivalens vedtekter har vært opphav til uklarhet omkring hvem som har det endelige ansvaret for festivalens økonomi og program. Dette kan få uheldige følger for festivalen, mener bransjerådet. Det ber derfor om at det blir foretatt en gjennomgang av festivalens vedtekter for blant annet å sikre en tydelig ansvarsfordeling mellom stiftelsens organer. Bransjerådet anser imidlertid at det verken har forutsetninger, vilje eller lyst til å gå inn det konkrete grunnlaget for uenigheten mellom partene.

Sverre Pedersen, leder i Norsk filmforbund, understreker at den idealismen og dugnadsånden som har preget festivalen ikke må forsvinne. Samtidig mener han at festivalen må bli mer lydhør og profesjonell.

– Bransjerådet er enig om at vedtektene for stiftelsen som står bak Kortfilmfestivalen er en anakronisme som det bør gjøres noe med. Samtidig har festivalen et ansvar overfor bransjen den ikke har tatt på stort nok alvor. Festivalen har vært drevet av en liten gruppe som ikke har tatt til seg konstruktiv kritikk. Den har fungert som en lukket klubb. Da Filmforbundet og andre inviterte til åpen debatt om festivalens rolle, som vi kalte en kjærlighetserklæring til festivalen, ble vi møtt av taushet. Kjærlighetserklæringen ble ikke gjengjeldt, for å si det slik.

Pedersen håper på en mer transparent festival som kan bringe den tilbake til det han kaller røttene.

– Kortfilmfestivalen bør være en spydspiss for kort- og dokumentarfilm i Norge, samt en faglig og sosial møteplass for filmskaperne og bransjen. For å oppnå det må ledelsen være mer dialogsøkende og lydhør.

For å bedre kontakten foreslår bransjerådet at styret for festivalen består av fem personer, hvor av to bør velges fra organisasjonene i rådet – kanskje i særlig grad fra Filmforbundet eller Filmklubbforbundet som er de to organisasjonene som i første rekke har drevet frem arrangementet. Rådet mener videre at styret og daglig leder må ha mandat til å finne den løsning de ønsker for programmering av festivalen, f.eks. om det er gjennom en programkomité eller gjennom kuratorer med særlig ansvar for de ulike delene.

Bransjerådet består av Sverre Pedersen, forbundsleder i  Filmforbundet, Gunnar Germundson, leder i  Dramatikerforbundet, Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen, Lars Berg, styrelederi Norske Filmregissører.
Jon Iversen, daglig leder i Norsk Filmklubbforbund, er også avsender på bransjerådets brev.

MENY