– Cinemateket er meningsløst uten arkivet

– Cinematek betyr lagerrom for film eller filmarkiv. Selve ideen om cinematekdrift blir meningsløs uten arkivet, mener Cinemateket-leder Jan Langlo, som reagerer sterkt på beslutningen om å flytte filmarkivet fra NFI til NB.

– Cinematek betyr lagerrom for film eller filmarkiv. Selve ideen om cinematekdrift blir meningsløs uten arkivet, mener Cinemateket-leder Jan Langlo, som reagerer sterkt på beslutningen om å flytte filmarkivet fra NFI til NB.

Da Rush Print skrev om flytteforslaget i mars , slaktet både det svenske om danske filmarkivet flytteplanene. Likevel har Kulturdepartementet besluttet at filmarkivet skal flyttes fra Norsk filminstitutt til Nasjonalbiblioteket. Jan Langlo, avdelingsleder for Cinemateket, er overrasket over athele filmarkivet skal flyttes.

– I forbindelse med omorganiseringen og sammenslåingen av tre filminstitusjoner til én, og nyopptrekkingen av ansvarsfordelingen mellom Norsk filminstitutt og Nasjonalbiblioteket, har vi siden i vår visst om at pliktavleveringen, av filmmastere og så videre, vil bli flyttet til NB. Men athele filmarkivet – bestående av 7500 kopier, klassikere og nyere filmer deponert av distributører eller kjøpt inn for bruk i Cinemateket – også skal flyttes, var vi ikke forberedt på. Det nye filminstituttet skal styrke formidling av film, noe NFI har drevet mye med. Derfor har vi gått ut i fra at visningskopiene blir hos instituttet. Det er jo ingen grunn til at NB skal sitte på 35-millimeterkopier av Citizen Kane og La Dolce Vita, mener Langlo.

Han mener et cinematek uten arkiv ikke lenger kan kalles et cinematek.

– Cinematek betyr lagerrom for film eller filmarkiv. Henri Langlois begynte jo sin cinematekvirksomhet med å samle på film. Et cinematek er dermed et visningssted med et arkiv. Og hvis man bryter forbindelsen mellom kopisamlingen og Cinemateket, er det absurd å kalle det et cinematek. Selve ideen om cinematekdrift blir meningsløs uten arkivet, sier han.

Som påpeker at det ikke er tilgangen på kopier – men medlemskapet i FIAF – som kan bli det største problemet.

– Det største problemet for oss er ikke tilgangen på kopiene, som vi sikkert vil finne en minnelig løsning på sammen med NB. Men i det internasjonale netteverket av cinemateker bytter man kopier, både basert på tillit, men også gjennom formaliserte avtaler i FIAF, som har retningslinjer for hvordan utveksling av film skal foregå. Medlemskapet i FIAF avhenger av at man har et arkiv. Hvorvidt det nye instituttet vil ha medlemskap i FIAF er usikkert, men hvis man ikke lenger skal være medlem, vil Cinemateket miste mange muligheter til å hente inn film. Grunnlaget for å drive Cinemateket vil falle bort. Det vil bli mye vi ikke kan gjøre i framtida, og Cinematektilbudet vil sannsynligvis bli alvorlig svekket, forteller Langlo.

Han håper et fokus på viktigheten av cinematekdrift kan hjelpe til å endre flytteplanene.

– Foreløpig vet jeg ikke hva som skal kunne få stoppet dette. Et problem er jo at mange vet lite om hva cinematekdrift er for noe. Derfor er det viktig å få fokus på denne problemstillingen. Cinematekene har en viktig rolle i en hver kulturnasjon, og særlig for å opprettholde en levende norsk filmkultur er slike alternative filmskoler viktig. Mange store regissører, som i den franske bølgen, eller Martin Scorsese og Woody Allen, fikk sin utdannelse ved å se klassikere. Det gjelder også mange av de unge norske filmskaperne i dag, sier Langlo.

Les hva regissørene mener om Cinemateket

Foto: NFI v/ Ida Meyn

– Cinemateket er meningsløst uten arkivet

– Cinematek betyr lagerrom for film eller filmarkiv. Selve ideen om cinematekdrift blir meningsløs uten arkivet, mener Cinemateket-leder Jan Langlo, som reagerer sterkt på beslutningen om å flytte filmarkivet fra NFI til NB.

– Cinematek betyr lagerrom for film eller filmarkiv. Selve ideen om cinematekdrift blir meningsløs uten arkivet, mener Cinemateket-leder Jan Langlo, som reagerer sterkt på beslutningen om å flytte filmarkivet fra NFI til NB.

Da Rush Print skrev om flytteforslaget i mars , slaktet både det svenske om danske filmarkivet flytteplanene. Likevel har Kulturdepartementet besluttet at filmarkivet skal flyttes fra Norsk filminstitutt til Nasjonalbiblioteket. Jan Langlo, avdelingsleder for Cinemateket, er overrasket over athele filmarkivet skal flyttes.

– I forbindelse med omorganiseringen og sammenslåingen av tre filminstitusjoner til én, og nyopptrekkingen av ansvarsfordelingen mellom Norsk filminstitutt og Nasjonalbiblioteket, har vi siden i vår visst om at pliktavleveringen, av filmmastere og så videre, vil bli flyttet til NB. Men athele filmarkivet – bestående av 7500 kopier, klassikere og nyere filmer deponert av distributører eller kjøpt inn for bruk i Cinemateket – også skal flyttes, var vi ikke forberedt på. Det nye filminstituttet skal styrke formidling av film, noe NFI har drevet mye med. Derfor har vi gått ut i fra at visningskopiene blir hos instituttet. Det er jo ingen grunn til at NB skal sitte på 35-millimeterkopier av Citizen Kane og La Dolce Vita, mener Langlo.

Han mener et cinematek uten arkiv ikke lenger kan kalles et cinematek.

– Cinematek betyr lagerrom for film eller filmarkiv. Henri Langlois begynte jo sin cinematekvirksomhet med å samle på film. Et cinematek er dermed et visningssted med et arkiv. Og hvis man bryter forbindelsen mellom kopisamlingen og Cinemateket, er det absurd å kalle det et cinematek. Selve ideen om cinematekdrift blir meningsløs uten arkivet, sier han.

Som påpeker at det ikke er tilgangen på kopier – men medlemskapet i FIAF – som kan bli det største problemet.

– Det største problemet for oss er ikke tilgangen på kopiene, som vi sikkert vil finne en minnelig løsning på sammen med NB. Men i det internasjonale netteverket av cinemateker bytter man kopier, både basert på tillit, men også gjennom formaliserte avtaler i FIAF, som har retningslinjer for hvordan utveksling av film skal foregå. Medlemskapet i FIAF avhenger av at man har et arkiv. Hvorvidt det nye instituttet vil ha medlemskap i FIAF er usikkert, men hvis man ikke lenger skal være medlem, vil Cinemateket miste mange muligheter til å hente inn film. Grunnlaget for å drive Cinemateket vil falle bort. Det vil bli mye vi ikke kan gjøre i framtida, og Cinematektilbudet vil sannsynligvis bli alvorlig svekket, forteller Langlo.

Han håper et fokus på viktigheten av cinematekdrift kan hjelpe til å endre flytteplanene.

– Foreløpig vet jeg ikke hva som skal kunne få stoppet dette. Et problem er jo at mange vet lite om hva cinematekdrift er for noe. Derfor er det viktig å få fokus på denne problemstillingen. Cinematekene har en viktig rolle i en hver kulturnasjon, og særlig for å opprettholde en levende norsk filmkultur er slike alternative filmskoler viktig. Mange store regissører, som i den franske bølgen, eller Martin Scorsese og Woody Allen, fikk sin utdannelse ved å se klassikere. Det gjelder også mange av de unge norske filmskaperne i dag, sier Langlo.

Les hva regissørene mener om Cinemateket

Foto: NFI v/ Ida Meyn

MENY