Snuoperasjon i FilmCamp

Styret i FilmCamp har – etter press fra filmbransjen og FilmCamps eiere – omgjort sin oppsigelse av filmfaglig ansvarlig Svein Andersen. – Det er mye tillit som skal bygges opp, sier utviklingsansvarlig Kjetil Jensberg, som også er bedt om å trekke sin solidariske oppsigelse.

Styret i FilmCamp har – etter press fra filmbransjen og FilmCamps eiere – omgjort sin oppsigelse av filmfaglig ansvarlig Svein Andersen. – Det er mye tillit som skal bygges opp, sier utviklingsansvarlig Kjetil Jensberg, som også er bedt om å trekke sin solidariske oppsigelse.

Det har blåst hardt omkring FilmCamp de siste ukene – med store kast rundt de to ildsjelene som startet det hele. Men onsdag denne uka ble håpet igjen tent for filmfaglig ansvarlig Svein Andersen og utviklingsansvarlig Kjetil Jensberg, som sammen startet suksesshistorien i Målselv i 2003. I forrige uke fikk Andersen sparken av styret, og Jensberg trakk seg i solidaritet. I kjølvannet trakk en fransk co-produksjon seg fra samarbeidet med FilmCamp, og regissør Nils Gaup spådde ”FilmCamps død”. Utviklingen opprørte også Filmforbundet og Produsentforeningen, som mente styret ikke så konsekvensene av sine avgjørelser. Men onsdag denne uka ble avgjørelsen – etter en lang dags diskusjon og press fra eierne – reversert av styret, og en prosess med en ekstern konsulent skal nå iversettes for å se på mulighetene for et videre samarbeid mellom de to gründerne og daglig leder Ann Kristin Glenster.

Kjetil Jensberg er positiv til styrets retrett.

– Vi forholder oss positivt til det som har skjedd i styret: at Svein er back in business som filmfaglig leder. Nå skal vi inn i en prosess med en ekstern konsulent for å se på om det er mulig å få til et samarbeid med daglig leder. Vi er fornøyd med at det er bevegelse i saken og at styret har reversert den fatale avgjørelsen, sier han.

Jensberg mener at en gjensidig tillit må være på plass dersom samarbeidet skal kunne fortsette.

– Min første reaksjon da jeg fikk sjokkmeldinga var: Hvorfor har det ikke vært noen prosess? Og formuleringer som at ”samarbeidet er avsluttet” med Svein, som om han var en slags konsulent, viser at man ikke har skjønt hva vi holder på med. De fjorten dagene som har gått uten et ord har gjort at det er mye tillit som skal bygges opp. Og det er jo et spørsmål om hva slags tillit man nå klarer å bygge opp igjen. Men vi har ikke lukket døra. Vi registrerer at Svein er tatt tilbake. For min del må jeg se på hva slags prosess som kommer og se om vi har den tilliten som skal til for å jobbe. Vi har fått det verbalt fra styret at vi har tillit, men jeg må være praktisk. Det er jo gjennom det praktiske vi har jobbet fram FilmCamp, sier han.

Som er opptatt av å få FilmCamp raskt på banen igjen.

– Vi har en baby, og vi vil jobbe alt vi kan til det beste for FilmCamp. For oss er det viktig å komme på banen igjen, sier Jensberg.

Som sammen med kollegaen i dag drar til Harare i Zimbabwe for å snakke med filmmiljøet der.

Leif Holst Jensen, leder av Produsentforeningen, er glad for omgjøringen av avgjørelsen, men mener at styret skylder Andersen en oppreisning.

– Eierne har tatt grep og reversert hele avgjørelsen, ved å be Kjetil Jensberg om å trekke sin oppsigelse og å åpne for et videre samarbeid med Svein Andersen som filmfaglig ansvarlig. Eierne har bedt styret gå tilbake til null. De har skjønt alvoret i situasjonen og lagt press på styret – uten å kaste det. Styret har innrømmet sine feil og innsett kompetansen og innsatsen de gutta har gjort, og det eneste som gjenstår – slik jeg ser det – er at styret skylder Svein Andersen en oppreisning for å ha skapt et inntrykk i mediene av at han har opptrådt illojalt. Sånn sett er styret fortsatt ute i hardt vær: De har unngått de store skjærene, men er ennå ikke i havn. Man må nå finne balansen mellom FilmCamp og produksjonsmiljøet i ukene som kommer, sier han.

“Vedtaket er slutten på fase en, og neste fase innledes med et eiermøte på mandag. Her skal vi evaluere styrets struktur og sammensetning,” sa medeier og ordfører Viggo Fossum til filminord.net etter møtet onsdag ettermiddag.

Så vinden vil ikke løye med det første.

Foto: Fra opptakene av Nils Gaups «Kautokeinoopprøret» på FilmCamp i Målselv

Snuoperasjon i FilmCamp

Styret i FilmCamp har – etter press fra filmbransjen og FilmCamps eiere – omgjort sin oppsigelse av filmfaglig ansvarlig Svein Andersen. – Det er mye tillit som skal bygges opp, sier utviklingsansvarlig Kjetil Jensberg, som også er bedt om å trekke sin solidariske oppsigelse.

Styret i FilmCamp har – etter press fra filmbransjen og FilmCamps eiere – omgjort sin oppsigelse av filmfaglig ansvarlig Svein Andersen. – Det er mye tillit som skal bygges opp, sier utviklingsansvarlig Kjetil Jensberg, som også er bedt om å trekke sin solidariske oppsigelse.

Det har blåst hardt omkring FilmCamp de siste ukene – med store kast rundt de to ildsjelene som startet det hele. Men onsdag denne uka ble håpet igjen tent for filmfaglig ansvarlig Svein Andersen og utviklingsansvarlig Kjetil Jensberg, som sammen startet suksesshistorien i Målselv i 2003. I forrige uke fikk Andersen sparken av styret, og Jensberg trakk seg i solidaritet. I kjølvannet trakk en fransk co-produksjon seg fra samarbeidet med FilmCamp, og regissør Nils Gaup spådde ”FilmCamps død”. Utviklingen opprørte også Filmforbundet og Produsentforeningen, som mente styret ikke så konsekvensene av sine avgjørelser. Men onsdag denne uka ble avgjørelsen – etter en lang dags diskusjon og press fra eierne – reversert av styret, og en prosess med en ekstern konsulent skal nå iversettes for å se på mulighetene for et videre samarbeid mellom de to gründerne og daglig leder Ann Kristin Glenster.

Kjetil Jensberg er positiv til styrets retrett.

– Vi forholder oss positivt til det som har skjedd i styret: at Svein er back in business som filmfaglig leder. Nå skal vi inn i en prosess med en ekstern konsulent for å se på om det er mulig å få til et samarbeid med daglig leder. Vi er fornøyd med at det er bevegelse i saken og at styret har reversert den fatale avgjørelsen, sier han.

Jensberg mener at en gjensidig tillit må være på plass dersom samarbeidet skal kunne fortsette.

– Min første reaksjon da jeg fikk sjokkmeldinga var: Hvorfor har det ikke vært noen prosess? Og formuleringer som at ”samarbeidet er avsluttet” med Svein, som om han var en slags konsulent, viser at man ikke har skjønt hva vi holder på med. De fjorten dagene som har gått uten et ord har gjort at det er mye tillit som skal bygges opp. Og det er jo et spørsmål om hva slags tillit man nå klarer å bygge opp igjen. Men vi har ikke lukket døra. Vi registrerer at Svein er tatt tilbake. For min del må jeg se på hva slags prosess som kommer og se om vi har den tilliten som skal til for å jobbe. Vi har fått det verbalt fra styret at vi har tillit, men jeg må være praktisk. Det er jo gjennom det praktiske vi har jobbet fram FilmCamp, sier han.

Som er opptatt av å få FilmCamp raskt på banen igjen.

– Vi har en baby, og vi vil jobbe alt vi kan til det beste for FilmCamp. For oss er det viktig å komme på banen igjen, sier Jensberg.

Som sammen med kollegaen i dag drar til Harare i Zimbabwe for å snakke med filmmiljøet der.

Leif Holst Jensen, leder av Produsentforeningen, er glad for omgjøringen av avgjørelsen, men mener at styret skylder Andersen en oppreisning.

– Eierne har tatt grep og reversert hele avgjørelsen, ved å be Kjetil Jensberg om å trekke sin oppsigelse og å åpne for et videre samarbeid med Svein Andersen som filmfaglig ansvarlig. Eierne har bedt styret gå tilbake til null. De har skjønt alvoret i situasjonen og lagt press på styret – uten å kaste det. Styret har innrømmet sine feil og innsett kompetansen og innsatsen de gutta har gjort, og det eneste som gjenstår – slik jeg ser det – er at styret skylder Svein Andersen en oppreisning for å ha skapt et inntrykk i mediene av at han har opptrådt illojalt. Sånn sett er styret fortsatt ute i hardt vær: De har unngått de store skjærene, men er ennå ikke i havn. Man må nå finne balansen mellom FilmCamp og produksjonsmiljøet i ukene som kommer, sier han.

“Vedtaket er slutten på fase en, og neste fase innledes med et eiermøte på mandag. Her skal vi evaluere styrets struktur og sammensetning,” sa medeier og ordfører Viggo Fossum til filminord.net etter møtet onsdag ettermiddag.

Så vinden vil ikke løye med det første.

Foto: Fra opptakene av Nils Gaups «Kautokeinoopprøret» på FilmCamp i Målselv

MENY