Hardt mot hardt

Seieren i saken mot filmproduksjonen Sebastians verden varsler en tøffere linje fra Filmforbundet. – Med denne saken sender vi et viktig signal, sier forbundsleder Sverre Pedersen. – Vi tar ting til rettsapparatet når det ikke finnes minnelige løsninger.

Seieren i saken mot filmproduksjonen Sebastians verden varsler en tøffere linje fra Filmforbundet. – Med denne saken sender vi et viktig signal, sier forbundsleder Sverre Pedersen. – Vi tar ting til rettsapparatet når det ikke finnes minnelige løsninger.

Rettssaken mot Sebastians Verden Productions AS og regissør Knut Møller-Lien gjaldt ”spørsmål om hvilken kontrakt som skal legges til grunn for utregning av lønn og honorar etter arbeid på filminnspilling, samt utregning av overtid, og spørsmål om det skal betales for sosiale utgifter”. Møller-Lien ble i forrige uke dømt til å betale et millionbeløp innen to uker til filmarbeiderne som siden i høst har ventet forgjeves på penger. Sverre Pedersen, leder av Filmforbundet, mener dommen er av sterk prinsipiell betydning, både for filmarbeideres arbeidsforhold, men også for Filmforbundets bruk av rettslige virkemidler.

– Siden jeg tiltrådte som leder av Filmforbundet har jeg ligget på en forhandlings- og dialoglinje. Men med denne saken sender vi et viktig signal: Vi tar ting til rettsapparatet når det ikke finnes minnelige løsninger, sier Pedersen.

Som er glad for at retten har tatt Filmforbundets dokumentasjon og argumentasjon til etterretning.

– Jeg er kjempeglad for denne dommen, og jeg tror også staben er veldig fornøyd med at retten han gitt dem medhold. Jeg vet også at mange andre i bransjen setter stor pris på at Filmforbundet har kjørt denne saken prinsipielt og grundig, sier han.

Pedersen mener flere prinsipper slås fast i dommen.

– Det er en interessant dom. Et par veldig viktige prinsipper fastlegges: Det ene er avgjørende for filmbransjen: overenskomsten og standardkontrakten gjelder. Et annet viktig prinsipp er at frilansere som leverer faktura har krav på kompensasjon for sosiale utgifter, som feriepenger, trygdeavgift og så videre, som påslag på dagsatsen i overenskomsten. Dette har enkelte produsenter trukket i tvil de siste årene, forteller han.

Som håper at utbetalingene nå vil skje og at saken er ferdig.

– Møller-Lien sa til Dagbladet etter domsavsigelsen at han vurderer å anke. Hvis han anker, vil vi se på det som et rent forsøk på trenering. Det har gått sju måneder siden folk skulle hatt lønnen sin. Det er grovt, og vi vil ikke akseptere en videre trenering, sier Pedersen.

Illustrasjonsfoto: Salmer fra kjøkkenet

Hardt mot hardt

Seieren i saken mot filmproduksjonen Sebastians verden varsler en tøffere linje fra Filmforbundet. – Med denne saken sender vi et viktig signal, sier forbundsleder Sverre Pedersen. – Vi tar ting til rettsapparatet når det ikke finnes minnelige løsninger.

Seieren i saken mot filmproduksjonen Sebastians verden varsler en tøffere linje fra Filmforbundet. – Med denne saken sender vi et viktig signal, sier forbundsleder Sverre Pedersen. – Vi tar ting til rettsapparatet når det ikke finnes minnelige løsninger.

Rettssaken mot Sebastians Verden Productions AS og regissør Knut Møller-Lien gjaldt ”spørsmål om hvilken kontrakt som skal legges til grunn for utregning av lønn og honorar etter arbeid på filminnspilling, samt utregning av overtid, og spørsmål om det skal betales for sosiale utgifter”. Møller-Lien ble i forrige uke dømt til å betale et millionbeløp innen to uker til filmarbeiderne som siden i høst har ventet forgjeves på penger. Sverre Pedersen, leder av Filmforbundet, mener dommen er av sterk prinsipiell betydning, både for filmarbeideres arbeidsforhold, men også for Filmforbundets bruk av rettslige virkemidler.

– Siden jeg tiltrådte som leder av Filmforbundet har jeg ligget på en forhandlings- og dialoglinje. Men med denne saken sender vi et viktig signal: Vi tar ting til rettsapparatet når det ikke finnes minnelige løsninger, sier Pedersen.

Som er glad for at retten har tatt Filmforbundets dokumentasjon og argumentasjon til etterretning.

– Jeg er kjempeglad for denne dommen, og jeg tror også staben er veldig fornøyd med at retten han gitt dem medhold. Jeg vet også at mange andre i bransjen setter stor pris på at Filmforbundet har kjørt denne saken prinsipielt og grundig, sier han.

Pedersen mener flere prinsipper slås fast i dommen.

– Det er en interessant dom. Et par veldig viktige prinsipper fastlegges: Det ene er avgjørende for filmbransjen: overenskomsten og standardkontrakten gjelder. Et annet viktig prinsipp er at frilansere som leverer faktura har krav på kompensasjon for sosiale utgifter, som feriepenger, trygdeavgift og så videre, som påslag på dagsatsen i overenskomsten. Dette har enkelte produsenter trukket i tvil de siste årene, forteller han.

Som håper at utbetalingene nå vil skje og at saken er ferdig.

– Møller-Lien sa til Dagbladet etter domsavsigelsen at han vurderer å anke. Hvis han anker, vil vi se på det som et rent forsøk på trenering. Det har gått sju måneder siden folk skulle hatt lønnen sin. Det er grovt, og vi vil ikke akseptere en videre trenering, sier Pedersen.

Illustrasjonsfoto: Salmer fra kjøkkenet

MENY