Uvanlig samlet bransje

Da Einarssonutvalget leverte sin filmmelding i desember, håpet bransjeorganisasjonene å enes om én høringsuttalelse. Det har de mot de fleste forventninger klart, og bransjen virker mer samlet enn på lenge.

Da Einarssonutvalget leverte sin filmmelding i desember, håpet bransjeorganisasjonene å enes om én høringsuttalelse. Det har de mot de fleste forventninger klart, og bransjen virker mer samlet enn på lenge.

Jon Jerstad, forbundsleder i Norske filmregissører, synes samkjøringen av en høringsuttalelse har vært vellykket. Bransjeorganisasjonene har siden begynnelsen av desember hatt fire-fem møter samlet. I tillegg har organisasjonene hatt interne møter med styrer og medlemmer. Jerstad mener det er unikt at organisasjonene har maktet å samle seg.

– Det er høyst uvanlig i filmbransjen å levere samlede høringssvar. Men bransjen har felles interesser. Og i denne prosessen har vi sett at vi har veldig mye mer felles enn hva vi har av motsetninger. Det er forferdelig viktig å vise overfor forvaltningen at vi kan ta et større ansvar som bransje. Og da er vi nødt til å vise at vi kan samarbeide, sier han.

Svaret leveres denne uka.

– Nå leveres et samlet høringssvar, som er på cirka 12 sider, pluss noen supplerende tillegg fra noen av organisasjonene. Alle har selvsagt anledning til å levere separate innlegg, men det vil ikke være noen alternative høringssvar. Vi i Norske filmregissører kommer ikke til å ha en tilleggsuttalelse, mens Produsentforeningen vil legge ved et supplerende svar, sier Jerstad.

Sverre Pedersen, leder av Filmforbundet, er også fornøyd med svarprosessen.

– Vi har hatt en kjempefin prosess mellom de fem organisasjonene, Filmforbundet, Regiforbundet, Produsentforeningen, Skuespillerforbundet og Dramatikerforbundet. Jeg opplever at vi har en bra fellesforståelse i forhold til filmmeldingen. Og at vi nå står samlet gir tyngde, mener han.

Pedersen vurderer å bli med Produsentforeningen på et supplerende punkt.

– Jeg tror det blir lite behov for supplerende tekster, men Produsentforeningen kommer nok til å ta med en liten sak om spill, og det er mulig vi blir med på det. Integrasjonen mellom spill og film blir stadig større, og i for eksempel Danmark har filmforbundet tatt spill med, sier han.

Pedersen tror på en radikal økning av midlene til film framover.

– Noen kompromisser blir det. Vi ville vært litt krassere i kantene, for eksempel i fordelingen mellom dokumentar, kortfilm og animasjonsfilm, som er spillefilmens fattige fettere. Produsentforeningen er noe hårsår hva gjelder omfordeling av kaken og vil heller ha en større kake. Men når Filmløftet viser indikasjoner på en radikal økning av midlene, er det ikke vanskelig å bli enig om at de forskjellige delene bør styrkes. Vi er i en privilegert situasjon, der regjering og minister vil filmen vel, sier han.

Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen, synes klimaet både i og utenfor filmbransjen er bedre enn på lenge.

– Vi har fått politiske signaler om at man vil lytte til bransjens organisasjoner, og at meningene vil bli vektlagt. Bransjeorganisasjonene har i diskusjonsprosessen etter filmmeldingen hatt et godt og konstruktivt samarbeid, hvor man har evnet å se helheten og lytte til hverandres synspunkter. Det er viktig at det har vært og er debatter i bransjen, nå senest i Tromsø. Når man snakker sammen, blir man klokere, sier han.

Uvanlig samlet bransje

Da Einarssonutvalget leverte sin filmmelding i desember, håpet bransjeorganisasjonene å enes om én høringsuttalelse. Det har de mot de fleste forventninger klart, og bransjen virker mer samlet enn på lenge.

Da Einarssonutvalget leverte sin filmmelding i desember, håpet bransjeorganisasjonene å enes om én høringsuttalelse. Det har de mot de fleste forventninger klart, og bransjen virker mer samlet enn på lenge.

Jon Jerstad, forbundsleder i Norske filmregissører, synes samkjøringen av en høringsuttalelse har vært vellykket. Bransjeorganisasjonene har siden begynnelsen av desember hatt fire-fem møter samlet. I tillegg har organisasjonene hatt interne møter med styrer og medlemmer. Jerstad mener det er unikt at organisasjonene har maktet å samle seg.

– Det er høyst uvanlig i filmbransjen å levere samlede høringssvar. Men bransjen har felles interesser. Og i denne prosessen har vi sett at vi har veldig mye mer felles enn hva vi har av motsetninger. Det er forferdelig viktig å vise overfor forvaltningen at vi kan ta et større ansvar som bransje. Og da er vi nødt til å vise at vi kan samarbeide, sier han.

Svaret leveres denne uka.

– Nå leveres et samlet høringssvar, som er på cirka 12 sider, pluss noen supplerende tillegg fra noen av organisasjonene. Alle har selvsagt anledning til å levere separate innlegg, men det vil ikke være noen alternative høringssvar. Vi i Norske filmregissører kommer ikke til å ha en tilleggsuttalelse, mens Produsentforeningen vil legge ved et supplerende svar, sier Jerstad.

Sverre Pedersen, leder av Filmforbundet, er også fornøyd med svarprosessen.

– Vi har hatt en kjempefin prosess mellom de fem organisasjonene, Filmforbundet, Regiforbundet, Produsentforeningen, Skuespillerforbundet og Dramatikerforbundet. Jeg opplever at vi har en bra fellesforståelse i forhold til filmmeldingen. Og at vi nå står samlet gir tyngde, mener han.

Pedersen vurderer å bli med Produsentforeningen på et supplerende punkt.

– Jeg tror det blir lite behov for supplerende tekster, men Produsentforeningen kommer nok til å ta med en liten sak om spill, og det er mulig vi blir med på det. Integrasjonen mellom spill og film blir stadig større, og i for eksempel Danmark har filmforbundet tatt spill med, sier han.

Pedersen tror på en radikal økning av midlene til film framover.

– Noen kompromisser blir det. Vi ville vært litt krassere i kantene, for eksempel i fordelingen mellom dokumentar, kortfilm og animasjonsfilm, som er spillefilmens fattige fettere. Produsentforeningen er noe hårsår hva gjelder omfordeling av kaken og vil heller ha en større kake. Men når Filmløftet viser indikasjoner på en radikal økning av midlene, er det ikke vanskelig å bli enig om at de forskjellige delene bør styrkes. Vi er i en privilegert situasjon, der regjering og minister vil filmen vel, sier han.

Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen, synes klimaet både i og utenfor filmbransjen er bedre enn på lenge.

– Vi har fått politiske signaler om at man vil lytte til bransjens organisasjoner, og at meningene vil bli vektlagt. Bransjeorganisasjonene har i diskusjonsprosessen etter filmmeldingen hatt et godt og konstruktivt samarbeid, hvor man har evnet å se helheten og lytte til hverandres synspunkter. Det er viktig at det har vært og er debatter i bransjen, nå senest i Tromsø. Når man snakker sammen, blir man klokere, sier han.

MENY