Overflod av kvinneroller

SF Norges manuskonkurranse ”Kodenavn: Kvinne” har fått inn hele 91 søknader, med stor spredning med hensyn til geografi, kjønn og sjanger. – Den store pågangen gjør at vi kanskje ikke klarer å holde fremdriftsplanen, med tilbakemelding i januar og workshop i februar, forteller Line Sandsmark i SF.

SF Norges manuskonkurranse ”Kodenavn: Kvinne” har fått inn hele 91 søknader, med stor spredning med hensyn til geografi, kjønn og sjanger. – Den store pågangen gjør at vi kanskje ikke klarer å holde fremdriftsplanen, med tilbakemelding i januar og workshop i februar, forteller Line Sandsmark i SF.

23. oktober etterlyste SF Norge en markert og interessant kvinnelig hovedkarakter, minimum tre sider synopsis pluss en side med beskrivelse av hovedkarakteren. Hensikten med manuskonkurransen er å utvikle et manus til en spillefilm som SF skal produsere. Søknadsfristen er nå utløpt, og i løpet av kort tid skal SF velge inntil fem prosjekt som skal være med på en todagers manusworkshop. Men før den tid har Line Sandsmark, produsent i SF, og hennes lesekolleger en stor jobb foran seg.

– Hele 91 bidrag er kommet inn, og det er det tredobbelte av hva jeg hadde håpet på. Jeg føler meg derfor veldig sikker på at vi skal klare å finne fem prosjekter å jobbe videre med. Og det er ikke usannsynlig at vi finner en spillefilm blant så mange søknader. Det er veldig positivt å ha så mye å se igjennom, og som produsent er man alltid ute etter nye talenter, sier hun.

Sandsmark tror nye penner nå prøver seg.

– Søknadene har kommet fra det ganske land og fra forskjellige miljøer. Det er fint at mange som ikke er vant til å sende inn har våget seg fram med sine historier. Begge kjønn har også bidratt, men det er et flertall av kvinnelige søkere. Når bransjen etterlyser flere kvinnelige aktører, er det ingen ulempe at mange kvinner har søkt, mener hun.

Sandsmark kan foreløpig fortelle om stor variasjon i søknadsbunken.

– Jeg har ventet med å lese for å se alt under ett. Men helt overflatisk har jeg lagt merke til at det er stor spredning i bunken: Noen har tydeliggjort sjanger, som grøsser eller romantisk komedie, mens andre har skrevet mer episke fortellinger lagt tilbake i tid. Det har også kommet ting fra Sverige og Danmark, forteller hun.

Sandsmark håper hun og kollegene rekker å lese gjennom alt innen fristene de har satt seg.

– Den eneste hodepinen for oss nå er at dette blir veldig mye arbeid, og at vi kanskje ikke klarer å holde fremdriftsplanen, med tilbakemelding i januar og workshop i februar. Jeg vet ikke om vi rekker det, og det er mulig workshopen blir utsatt noe, muligens til etter vinterferien. De fleste har sendt inn en karakterbeskrivelse, og mange har skrevet mer enn et tre siders synopsis. Det er veldig viktig for oss å få lest alt, og det er ganske mange mennesker – både fiktive og faktiske – vi nå skal bli kjent med, sier hun.

En kinopremiere kommer tidligst i 2008. Men hvis Einarsson-utvalgets forslag om 40 prosents kvinneandel i nøkkelposisjonene i filmbransjen skal nås innen 2010, er det viktig at slike prosjekter igangsettes allerede nå.

Foto: Salto, salmiakk og kaffe

Overflod av kvinneroller

SF Norges manuskonkurranse ”Kodenavn: Kvinne” har fått inn hele 91 søknader, med stor spredning med hensyn til geografi, kjønn og sjanger. – Den store pågangen gjør at vi kanskje ikke klarer å holde fremdriftsplanen, med tilbakemelding i januar og workshop i februar, forteller Line Sandsmark i SF.

SF Norges manuskonkurranse ”Kodenavn: Kvinne” har fått inn hele 91 søknader, med stor spredning med hensyn til geografi, kjønn og sjanger. – Den store pågangen gjør at vi kanskje ikke klarer å holde fremdriftsplanen, med tilbakemelding i januar og workshop i februar, forteller Line Sandsmark i SF.

23. oktober etterlyste SF Norge en markert og interessant kvinnelig hovedkarakter, minimum tre sider synopsis pluss en side med beskrivelse av hovedkarakteren. Hensikten med manuskonkurransen er å utvikle et manus til en spillefilm som SF skal produsere. Søknadsfristen er nå utløpt, og i løpet av kort tid skal SF velge inntil fem prosjekt som skal være med på en todagers manusworkshop. Men før den tid har Line Sandsmark, produsent i SF, og hennes lesekolleger en stor jobb foran seg.

– Hele 91 bidrag er kommet inn, og det er det tredobbelte av hva jeg hadde håpet på. Jeg føler meg derfor veldig sikker på at vi skal klare å finne fem prosjekter å jobbe videre med. Og det er ikke usannsynlig at vi finner en spillefilm blant så mange søknader. Det er veldig positivt å ha så mye å se igjennom, og som produsent er man alltid ute etter nye talenter, sier hun.

Sandsmark tror nye penner nå prøver seg.

– Søknadene har kommet fra det ganske land og fra forskjellige miljøer. Det er fint at mange som ikke er vant til å sende inn har våget seg fram med sine historier. Begge kjønn har også bidratt, men det er et flertall av kvinnelige søkere. Når bransjen etterlyser flere kvinnelige aktører, er det ingen ulempe at mange kvinner har søkt, mener hun.

Sandsmark kan foreløpig fortelle om stor variasjon i søknadsbunken.

– Jeg har ventet med å lese for å se alt under ett. Men helt overflatisk har jeg lagt merke til at det er stor spredning i bunken: Noen har tydeliggjort sjanger, som grøsser eller romantisk komedie, mens andre har skrevet mer episke fortellinger lagt tilbake i tid. Det har også kommet ting fra Sverige og Danmark, forteller hun.

Sandsmark håper hun og kollegene rekker å lese gjennom alt innen fristene de har satt seg.

– Den eneste hodepinen for oss nå er at dette blir veldig mye arbeid, og at vi kanskje ikke klarer å holde fremdriftsplanen, med tilbakemelding i januar og workshop i februar. Jeg vet ikke om vi rekker det, og det er mulig workshopen blir utsatt noe, muligens til etter vinterferien. De fleste har sendt inn en karakterbeskrivelse, og mange har skrevet mer enn et tre siders synopsis. Det er veldig viktig for oss å få lest alt, og det er ganske mange mennesker – både fiktive og faktiske – vi nå skal bli kjent med, sier hun.

En kinopremiere kommer tidligst i 2008. Men hvis Einarsson-utvalgets forslag om 40 prosents kvinneandel i nøkkelposisjonene i filmbransjen skal nås innen 2010, er det viktig at slike prosjekter igangsettes allerede nå.

Foto: Salto, salmiakk og kaffe

MENY