Dør filmmogulen ut?

Filmskapere og produsenter har begynt å henvende seg direkte til Wall Street for å få finansiert prosjektene sine. Står den klassiske Hollywood-mogulen for fall?

Filmskapere og produsenter har begynt å henvende seg direkte til Wall Street for å få finansiert prosjektene sine. Står den klassiske Hollywood-mogulen for fall?

Siden Hollywoods fødsel har filmstudioene styrt karrierer og filmrepertoar med suveren makt. Men etter hvert som finansiørene i Wall Street har sett seg misfornøyd med avstanden til filmprosjektene, og ikke lenger vil være velvillige melkekuer uten innflytelse på produktet, har filmprodusenter begynt å henvende seg direkte til de nye mogulene i Wall Street.

Det er New York Times som melder om dette.

Årsaken er ikke bare at Wall Street vil ha mer kontroll med filmene de investerer i. Ved å gå utenom de tradisjonelle filmstudioene kan uavhengige produsenter og filmskapere oppnå større kreativ frihet og en større del av utbyttet, mener de selv.

Filmstudioene har ifølge bransjeanalytikere medvirket til denne tendensen fordi de produserer langt færre og mer kostbare filmer enn før. Resultatet kan bli at vi vil få se enda flere thrillere, komedier og horrorfilmer på kinoene i årene som kommer – nettopp fordi det er disse filmene Wall Street foretrekker å investere i.

Joel Silver, produsentene av Matrix-filmene, er den siste i rekken av sentrale Hollywoodprodusenter som har inngått en større finansieringsavtale med Wall Street. Et konsortium av finansiører skal bidra med 220 millioner dollar til finansieringen av 15 av Silvers filmer de neste seks årene. Silver vil ikke bare ha full kreativ kontroll over filmene, men han vil også eie dem – noe han ikke kunne gjøre når han jobbet for studioene. Det er såkalte små og mellomstore filmer han vil lage på denne måten, og ikke de enormt kostnadskrevende filmene som den neste Harry Potter-filmen eller Batman-filmen.

– Jeg vil aldri henvende meg til disse finansiørene med et virkelig stort prosjekt. Hva skal du si om du overskrider budsjettet med 10 millioner dollar? Det er enklere med disse mindre filmene som du bare bruker 30 dager på å spille inn.

Denne endringen i maktforholdet mellom filmstudioene og de uavhengige produsentene anses som et lite paradigmeskifte i Hollywood, og mange spør seg nå om studiosystemet vil overleve denne utviklingen. Men studiosjefene, som tidligere reagerte sterkt på at produsenter gikk ”bak ryggen” deres for å henvende seg direkte til pengefolkene, har forsont seg med situasjonen. Dessuten vil de uansett tjene penger på å distribuere filmen, mener de.

Så vil de nye finansiørene i Wall Street begynne å opptre som filmskapere selv? Michael Blum, en direktør i mediaselskapet CIT Communications, tror ikke det.

– Den dagen bankfolk begynner å lese manus, da vet du at prosjektet er i trøbbel, konstaterer han.

Foto: Fra Mulholland Drive der regissøren havner i konfrontasjon med mogulene som ønsker en bestemt jente i hovedrollen.

Dør filmmogulen ut?

Filmskapere og produsenter har begynt å henvende seg direkte til Wall Street for å få finansiert prosjektene sine. Står den klassiske Hollywood-mogulen for fall?

Filmskapere og produsenter har begynt å henvende seg direkte til Wall Street for å få finansiert prosjektene sine. Står den klassiske Hollywood-mogulen for fall?

Siden Hollywoods fødsel har filmstudioene styrt karrierer og filmrepertoar med suveren makt. Men etter hvert som finansiørene i Wall Street har sett seg misfornøyd med avstanden til filmprosjektene, og ikke lenger vil være velvillige melkekuer uten innflytelse på produktet, har filmprodusenter begynt å henvende seg direkte til de nye mogulene i Wall Street.

Det er New York Times som melder om dette.

Årsaken er ikke bare at Wall Street vil ha mer kontroll med filmene de investerer i. Ved å gå utenom de tradisjonelle filmstudioene kan uavhengige produsenter og filmskapere oppnå større kreativ frihet og en større del av utbyttet, mener de selv.

Filmstudioene har ifølge bransjeanalytikere medvirket til denne tendensen fordi de produserer langt færre og mer kostbare filmer enn før. Resultatet kan bli at vi vil få se enda flere thrillere, komedier og horrorfilmer på kinoene i årene som kommer – nettopp fordi det er disse filmene Wall Street foretrekker å investere i.

Joel Silver, produsentene av Matrix-filmene, er den siste i rekken av sentrale Hollywoodprodusenter som har inngått en større finansieringsavtale med Wall Street. Et konsortium av finansiører skal bidra med 220 millioner dollar til finansieringen av 15 av Silvers filmer de neste seks årene. Silver vil ikke bare ha full kreativ kontroll over filmene, men han vil også eie dem – noe han ikke kunne gjøre når han jobbet for studioene. Det er såkalte små og mellomstore filmer han vil lage på denne måten, og ikke de enormt kostnadskrevende filmene som den neste Harry Potter-filmen eller Batman-filmen.

– Jeg vil aldri henvende meg til disse finansiørene med et virkelig stort prosjekt. Hva skal du si om du overskrider budsjettet med 10 millioner dollar? Det er enklere med disse mindre filmene som du bare bruker 30 dager på å spille inn.

Denne endringen i maktforholdet mellom filmstudioene og de uavhengige produsentene anses som et lite paradigmeskifte i Hollywood, og mange spør seg nå om studiosystemet vil overleve denne utviklingen. Men studiosjefene, som tidligere reagerte sterkt på at produsenter gikk ”bak ryggen” deres for å henvende seg direkte til pengefolkene, har forsont seg med situasjonen. Dessuten vil de uansett tjene penger på å distribuere filmen, mener de.

Så vil de nye finansiørene i Wall Street begynne å opptre som filmskapere selv? Michael Blum, en direktør i mediaselskapet CIT Communications, tror ikke det.

– Den dagen bankfolk begynner å lese manus, da vet du at prosjektet er i trøbbel, konstaterer han.

Foto: Fra Mulholland Drive der regissøren havner i konfrontasjon med mogulene som ønsker en bestemt jente i hovedrollen.

MENY