”Look to Norway”

Nå når norsk film er på vei ut i verden, bør også verden komme til Norge, mener Norwegian Film Commission, som til uka inviterer til seminar. Trond Giskes lovnader om 15 prosent skatterabatt er et viktig skritt i den retningen, mener Truls Kontny i NFC.

Nå når norsk film er på vei ut i verden, bør også verden komme til Norge, mener Norwegian Film Commission, som til uka inviterer til seminar. Trond Giskes lovnader om 15 prosent skatterabatt er et viktig skritt i den retningen, mener Truls Kontny i NFC.

Truls Kontny, daglig leder i Norwegian Film Commission, håper bransjen kjenner sin besøkelsestid mandag 12. og tirsdag 13. juni når seminaret Muligheter og utfordringer ved å co-produsere med Norge finner sted på Filmens Hus i Oslo.

– Vi oppfordrer norske produsenter og filmfolk til å benytte anledningen til å treffe utenlandske aktører som er kommet for å dele sine erfaringer med oss. Vi håper de ser sin besøkelsestid og stiller opp. På ettermiddagen mandag og dagen tirsdag er det åpent og fritt, sier han.

På seminaret vil flere utenlandske aktører dele av sine erfaringer fra internasjonal co-produksjon gjennom ulike paneler.

– Det vil være en blanding av utenlandske og norske aktører, men det vil være overvekt av de utenlandske, som kan dele av sin erfaring, hva gjelder co-produksjoner blant annet. Det er jo stort sett co-produksjoner, på kryss og tvers, som lages i Europa, sier han.

Kontny mener at kommisjonen må hjelpe til for å åpne den norske bransjen for internasjonalisering.

– Det overordende målet med filmkommisjonens arbeid er å få til en internasjonalisering av den norske filmbransjen. Og da må vi også være med på å åpne bransjen mot det internasjonale. Det er bakgrunnen for dette seminarets dagsorden: Hvordan skal vi få til co-produksjoner? Hvordan kan vi gjøre det på forskjellige måter? Hvordan kan vi tiltrekke utenlandske produsenter til Norge? Det er viktig å få internasjonal erfaring inn i den norske bransjen i den positive trenden vi er inne i nå, mener han.

Kontny håper ordningen med 15 prosents skattefritak ved å legge utenlandske produksjoner til Norge er på plass så snart som mulig.

– En viktig sak for oss er å få på plass økonomiske incitamenter. Og Stortinget vedtok dette i fjor vår, med kulturminister Giske i spissen. Men det har tatt litt lenger tid enn vi trodde. Det han gjorde i Cannes var å bekrefte at 15 prosent rabattavslag kommer i Norge. Men når? Vi vil helst ha dette på plass fra 1. januar. Vi sitter og venter på at dette kommer i forbindelse med statsbudsjettet til neste år. Men det viktigste i Cannes var at han var ute og bekreftet, i den internasjonale fagpressen, at dette kommer. Og det er positivt og gledelig, sier han.

Han mener et slikt skattefritak er enormt viktig for å lokke utenlandske produksjoner til landet.

– Dette er det viktigste enkelttiltaket regjeringen kan gjøre for å fremme filmproduksjon i regionene og for å få utenlandske produsenter hit til landet. Og det koster ingenting – det er bare snakk om inntekter til staten. Kommer det ingen hit, kommer det ingen penger. Men kommer det noen og legger igjen 100 000 kroner, får de igjen 15 000 kroner tilbake, mens 85 000 kroner, som ikke ellers ville kommet, blir igjen. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle, som vil gjøre Norge som filmland mye mer interessant i europeisk sammenheng. På seminaret mandag kommer det blant annet folk fra Island for å dele erfaringer med deres 12 prosents-ordning, forteller Kontny.

Påmelding til seminaret: PÅMELDING

”Look to Norway”

Nå når norsk film er på vei ut i verden, bør også verden komme til Norge, mener Norwegian Film Commission, som til uka inviterer til seminar. Trond Giskes lovnader om 15 prosent skatterabatt er et viktig skritt i den retningen, mener Truls Kontny i NFC.

Nå når norsk film er på vei ut i verden, bør også verden komme til Norge, mener Norwegian Film Commission, som til uka inviterer til seminar. Trond Giskes lovnader om 15 prosent skatterabatt er et viktig skritt i den retningen, mener Truls Kontny i NFC.

Truls Kontny, daglig leder i Norwegian Film Commission, håper bransjen kjenner sin besøkelsestid mandag 12. og tirsdag 13. juni når seminaret Muligheter og utfordringer ved å co-produsere med Norge finner sted på Filmens Hus i Oslo.

– Vi oppfordrer norske produsenter og filmfolk til å benytte anledningen til å treffe utenlandske aktører som er kommet for å dele sine erfaringer med oss. Vi håper de ser sin besøkelsestid og stiller opp. På ettermiddagen mandag og dagen tirsdag er det åpent og fritt, sier han.

På seminaret vil flere utenlandske aktører dele av sine erfaringer fra internasjonal co-produksjon gjennom ulike paneler.

– Det vil være en blanding av utenlandske og norske aktører, men det vil være overvekt av de utenlandske, som kan dele av sin erfaring, hva gjelder co-produksjoner blant annet. Det er jo stort sett co-produksjoner, på kryss og tvers, som lages i Europa, sier han.

Kontny mener at kommisjonen må hjelpe til for å åpne den norske bransjen for internasjonalisering.

– Det overordende målet med filmkommisjonens arbeid er å få til en internasjonalisering av den norske filmbransjen. Og da må vi også være med på å åpne bransjen mot det internasjonale. Det er bakgrunnen for dette seminarets dagsorden: Hvordan skal vi få til co-produksjoner? Hvordan kan vi gjøre det på forskjellige måter? Hvordan kan vi tiltrekke utenlandske produsenter til Norge? Det er viktig å få internasjonal erfaring inn i den norske bransjen i den positive trenden vi er inne i nå, mener han.

Kontny håper ordningen med 15 prosents skattefritak ved å legge utenlandske produksjoner til Norge er på plass så snart som mulig.

– En viktig sak for oss er å få på plass økonomiske incitamenter. Og Stortinget vedtok dette i fjor vår, med kulturminister Giske i spissen. Men det har tatt litt lenger tid enn vi trodde. Det han gjorde i Cannes var å bekrefte at 15 prosent rabattavslag kommer i Norge. Men når? Vi vil helst ha dette på plass fra 1. januar. Vi sitter og venter på at dette kommer i forbindelse med statsbudsjettet til neste år. Men det viktigste i Cannes var at han var ute og bekreftet, i den internasjonale fagpressen, at dette kommer. Og det er positivt og gledelig, sier han.

Han mener et slikt skattefritak er enormt viktig for å lokke utenlandske produksjoner til landet.

– Dette er det viktigste enkelttiltaket regjeringen kan gjøre for å fremme filmproduksjon i regionene og for å få utenlandske produsenter hit til landet. Og det koster ingenting – det er bare snakk om inntekter til staten. Kommer det ingen hit, kommer det ingen penger. Men kommer det noen og legger igjen 100 000 kroner, får de igjen 15 000 kroner tilbake, mens 85 000 kroner, som ikke ellers ville kommet, blir igjen. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle, som vil gjøre Norge som filmland mye mer interessant i europeisk sammenheng. På seminaret mandag kommer det blant annet folk fra Island for å dele erfaringer med deres 12 prosents-ordning, forteller Kontny.

Påmelding til seminaret: PÅMELDING

MENY