Jakten på langfilmkonsulent

En av de mektigste stillingene i den norske filmbransjen er ledig. Og arbeidsgiver Norsk Filmfond oppfordrer særlig kvinner til å søke den ledige langfilmkonsulent-stillingen, og har også følere ute i våre naboland.

En av de mektigste stillingene i den norske filmbransjen er ledig. Og arbeidsgiver Norsk Filmfond oppfordrer særlig kvinner til å søke den ledige langfilmkonsulent-stillingen, og har også følere ute i våre naboland.

Stein Slyngstad, direktør i Norsk filmfond, ønsker stor bredde i søknadsbunken.

– Vi er ikke så opptatt av hva slags bakgrunn søkerne skal ha. Det er den enkeltes egnethet som betyr noe – ikke om man er for eksempel produsent, regissør eller manusforfatter. Men vi håper blant annet at vi får inn gode kvinnelige søkere. Og som tidligere håper vi at søknadsbunken er spennende og variert. Vi har også følere ute i Sverige og Danmark, selv om vi primært ønsker en konsulent fra Norge, sier han.

Tidligere konsulenter er hentet både blant søknadene og gjennom headhunting. Slyngstad utelukker ikke at man kan komme til å lete utenom søknadsbunken også denne gangen.

– Sist gang, da Ivar Køhn ble ansatt, valgte vi fra listen over de som hadde søkt. Men en type som Erlend Loe ville aldri vurdert å søke på en slik stilling. Derfor har vi tidligere vært ute og sett an mulige kandidater. Men primært ønsker vi folk fra listen, og vi synes det er positivt når kandidatene selv tar initiativ til å søke. Likevel vil vi alltid forbeholde oss retten til å vurdere kandidater som ikke har søkt, sier han.

Slyngstad forstår ikke kritikken som de siste årene har vært rettet mot ”poetokratiet” blant langfilmkonsulentene, som alle har hatt forfatterbakgrunn.

– Til å begynne var det mest produsenter og distributører blant konsulentene. Den første rene manusforfatteren var Erlend Loe, så jeg kan ikke helt forstå den kritikken når statistikken viser noe annet. Men folk er veldig raske til å sette merkelapper på ting. Torun Lian er filmregissør og Ivar Køhn er produsent, så de eneste rene manusforfatterne er Nikolaj Frobenius og Erlend Loe. Men selv om vi ikke er så opptatt av bakgrunn, ser vi gjerne at konsulentene utfyller hverandre. Men det betyr ikke at vi vil utelukke produsenter og manusforfattere fra å søke når vi nå fyller opp. Det er ikke slik at vi trenger en regissør fordi vi ønsker én av hver. Vi er ute den mest egnete, sier han.

Slyngstad mener både kandidater innenfor og utenfor filmbransjen bør søke.

– Vi må vurdere alle elementer. Og det viktigste er egnethet. Men det kan være en fordel at man kjenner miljøet. Men det kan tilsvarende være en fordel med friske øyne. Vi vil ikke avskrive noen og kan ikke i utgangspunktet si noe om det er en fordel eller en ulempe at man er en aktiv del av det norske filmmiljøet, sier han.

Målet er å få stillingen besatt før sommeren.

– Jeg er ikke sikker på om vi rekker det før sommeren. Og trenger vi mer tid, bruker vi mer tid. Men vi har gjort dette noen ganger nå, og det er ikke så mye nytt i vår tilnærming. Vi vil oppfordre folk til å sette seg ned og sende oss noen linjer. Dette er en viktig og svært krevende stilling. Den som får jobben må ha en sterk ryggrad, solide kunnskaper og god erfaringsbakgrunn, sier Slyngstad.

Utlysningen ligger på Filmfondets nettsider www.filmfondet.no

Jakten på langfilmkonsulent

En av de mektigste stillingene i den norske filmbransjen er ledig. Og arbeidsgiver Norsk Filmfond oppfordrer særlig kvinner til å søke den ledige langfilmkonsulent-stillingen, og har også følere ute i våre naboland.

En av de mektigste stillingene i den norske filmbransjen er ledig. Og arbeidsgiver Norsk Filmfond oppfordrer særlig kvinner til å søke den ledige langfilmkonsulent-stillingen, og har også følere ute i våre naboland.

Stein Slyngstad, direktør i Norsk filmfond, ønsker stor bredde i søknadsbunken.

– Vi er ikke så opptatt av hva slags bakgrunn søkerne skal ha. Det er den enkeltes egnethet som betyr noe – ikke om man er for eksempel produsent, regissør eller manusforfatter. Men vi håper blant annet at vi får inn gode kvinnelige søkere. Og som tidligere håper vi at søknadsbunken er spennende og variert. Vi har også følere ute i Sverige og Danmark, selv om vi primært ønsker en konsulent fra Norge, sier han.

Tidligere konsulenter er hentet både blant søknadene og gjennom headhunting. Slyngstad utelukker ikke at man kan komme til å lete utenom søknadsbunken også denne gangen.

– Sist gang, da Ivar Køhn ble ansatt, valgte vi fra listen over de som hadde søkt. Men en type som Erlend Loe ville aldri vurdert å søke på en slik stilling. Derfor har vi tidligere vært ute og sett an mulige kandidater. Men primært ønsker vi folk fra listen, og vi synes det er positivt når kandidatene selv tar initiativ til å søke. Likevel vil vi alltid forbeholde oss retten til å vurdere kandidater som ikke har søkt, sier han.

Slyngstad forstår ikke kritikken som de siste årene har vært rettet mot ”poetokratiet” blant langfilmkonsulentene, som alle har hatt forfatterbakgrunn.

– Til å begynne var det mest produsenter og distributører blant konsulentene. Den første rene manusforfatteren var Erlend Loe, så jeg kan ikke helt forstå den kritikken når statistikken viser noe annet. Men folk er veldig raske til å sette merkelapper på ting. Torun Lian er filmregissør og Ivar Køhn er produsent, så de eneste rene manusforfatterne er Nikolaj Frobenius og Erlend Loe. Men selv om vi ikke er så opptatt av bakgrunn, ser vi gjerne at konsulentene utfyller hverandre. Men det betyr ikke at vi vil utelukke produsenter og manusforfattere fra å søke når vi nå fyller opp. Det er ikke slik at vi trenger en regissør fordi vi ønsker én av hver. Vi er ute den mest egnete, sier han.

Slyngstad mener både kandidater innenfor og utenfor filmbransjen bør søke.

– Vi må vurdere alle elementer. Og det viktigste er egnethet. Men det kan være en fordel at man kjenner miljøet. Men det kan tilsvarende være en fordel med friske øyne. Vi vil ikke avskrive noen og kan ikke i utgangspunktet si noe om det er en fordel eller en ulempe at man er en aktiv del av det norske filmmiljøet, sier han.

Målet er å få stillingen besatt før sommeren.

– Jeg er ikke sikker på om vi rekker det før sommeren. Og trenger vi mer tid, bruker vi mer tid. Men vi har gjort dette noen ganger nå, og det er ikke så mye nytt i vår tilnærming. Vi vil oppfordre folk til å sette seg ned og sende oss noen linjer. Dette er en viktig og svært krevende stilling. Den som får jobben må ha en sterk ryggrad, solide kunnskaper og god erfaringsbakgrunn, sier Slyngstad.

Utlysningen ligger på Filmfondets nettsider www.filmfondet.no

MENY