Prøvestart for digital kino

Bransjeorganisasjonen Film&Kino satser millioner på et prøveprosjekt for digital kinodrift som vil omfatte 14-15 kinoer over hele landet. Målet er å prøve ut ny kinoteknologi og gjøre erfaringer med tanke på en fremtidig digitalisering av norske kinoer.

Bransjeorganisasjonen Film&Kino satser millioner på et prøveprosjekt for digital kinodrift som vil omfatte 14-15 kinoer over hele landet. Målet er å prøve ut ny kinoteknologi og gjøre erfaringer med tanke på en fremtidig digitalisering av norske kinoer.

Film&Kino har bevilget til sammen 3 millioner kroner til to forsøk med digital kinodrift, melder bransjeorganisasjonen. Forsøkene, som vil omfatte 14-15 kinoer over hele landet, har en samlet verdi på mer enn 20 millioner kroner. Digitalt utstyr vil bli montert i ca. 25 kinosaler. Begge forsøkene vil bli igangsatt i løpet av våren.

– Dette vil gi oss en enestående mulighet til å prøve ut den nye kinoteknikken og gjøre erfaringer med tanke på en fremtidig digitalisering av norske kinoer. Det er fortsatt for tidlig å si når en full digitalisering av kinoene i Norge vil skje, men med disse forsøkene er vi i god gang med forberedelsene, sier adm. direktør Lene Løken i Film&Kino.

For to måneder siden kunne Løken fortelle til Rushprint at norsk kinofilm er inne i en skjebnetime med hensyn til sin framtid. Hun mente det var vanskelig å fastsette nøyaktig når vi vil kunne implementere digitale kinoer i Norge, men anslo at det vil skje en gang mellom 2008 og 2010. – Vi trenger økonomiske modeller som er avhengig av offentlige midler, sa hun, og viste til at Film&Kino foreslår å øke videoavgiften med en prosent for å kunne møte regningen på 400-500 millioner kroner. Hvorvidt videobransjen vil sitte stille og se at de må finansiere en konkurrent, som jo kinoen er for videobransjen, var hun imidlertid usikker på.

Det er to ulike grupperinger som skal stå for selve forsøkene. Den ene, NORDIC, består av blant andre Unique Promotions, NTNU og Telenor, den andre, Nordic Digital Alliance, består av Kristiansand D Kino Allianse, hvor blant andre Agder Energi og teknologibedriften Ella er inne, og Arts Alliance Media (som fikk en bred presentasjon i forrige utgave av Rushprint. Red.anm)

Forsøkene skal omfatte både store og små kinoer. Film&Kino anser det for viktig å gjøre erfaringer med programmering av store flersalskinoer og små kulturhuskinoer i distriktene. Oslo Kinematografer er som eneste kino med på begge forsøkene, for å få et best mulig sammenligningsgrunnlag. Forsøkene vil bli evaluert av en utenforstående tredjepart, som engasjeres av Film&Kino.
Det er oppnevnt en egen referansegruppe for forsøket, bestående av kinoene i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand, en liten kulturhuskino, Norsk filminstitutt og Norske Filmbyråers Forening, i tillegg til Film&Kino.

Prøvestart for digital kino

Bransjeorganisasjonen Film&Kino satser millioner på et prøveprosjekt for digital kinodrift som vil omfatte 14-15 kinoer over hele landet. Målet er å prøve ut ny kinoteknologi og gjøre erfaringer med tanke på en fremtidig digitalisering av norske kinoer.

Bransjeorganisasjonen Film&Kino satser millioner på et prøveprosjekt for digital kinodrift som vil omfatte 14-15 kinoer over hele landet. Målet er å prøve ut ny kinoteknologi og gjøre erfaringer med tanke på en fremtidig digitalisering av norske kinoer.

Film&Kino har bevilget til sammen 3 millioner kroner til to forsøk med digital kinodrift, melder bransjeorganisasjonen. Forsøkene, som vil omfatte 14-15 kinoer over hele landet, har en samlet verdi på mer enn 20 millioner kroner. Digitalt utstyr vil bli montert i ca. 25 kinosaler. Begge forsøkene vil bli igangsatt i løpet av våren.

– Dette vil gi oss en enestående mulighet til å prøve ut den nye kinoteknikken og gjøre erfaringer med tanke på en fremtidig digitalisering av norske kinoer. Det er fortsatt for tidlig å si når en full digitalisering av kinoene i Norge vil skje, men med disse forsøkene er vi i god gang med forberedelsene, sier adm. direktør Lene Løken i Film&Kino.

For to måneder siden kunne Løken fortelle til Rushprint at norsk kinofilm er inne i en skjebnetime med hensyn til sin framtid. Hun mente det var vanskelig å fastsette nøyaktig når vi vil kunne implementere digitale kinoer i Norge, men anslo at det vil skje en gang mellom 2008 og 2010. – Vi trenger økonomiske modeller som er avhengig av offentlige midler, sa hun, og viste til at Film&Kino foreslår å øke videoavgiften med en prosent for å kunne møte regningen på 400-500 millioner kroner. Hvorvidt videobransjen vil sitte stille og se at de må finansiere en konkurrent, som jo kinoen er for videobransjen, var hun imidlertid usikker på.

Det er to ulike grupperinger som skal stå for selve forsøkene. Den ene, NORDIC, består av blant andre Unique Promotions, NTNU og Telenor, den andre, Nordic Digital Alliance, består av Kristiansand D Kino Allianse, hvor blant andre Agder Energi og teknologibedriften Ella er inne, og Arts Alliance Media (som fikk en bred presentasjon i forrige utgave av Rushprint. Red.anm)

Forsøkene skal omfatte både store og små kinoer. Film&Kino anser det for viktig å gjøre erfaringer med programmering av store flersalskinoer og små kulturhuskinoer i distriktene. Oslo Kinematografer er som eneste kino med på begge forsøkene, for å få et best mulig sammenligningsgrunnlag. Forsøkene vil bli evaluert av en utenforstående tredjepart, som engasjeres av Film&Kino.
Det er oppnevnt en egen referansegruppe for forsøket, bestående av kinoene i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand, en liten kulturhuskino, Norsk filminstitutt og Norske Filmbyråers Forening, i tillegg til Film&Kino.

MENY