Norsk formannskap i Strasbourg

Norge har overtatt formannskapet for Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet som overvåker den voksende audiovisuelle sektoren. Til sommeren vil det nye formannskapet avholde et seminar om europeiske kringkasteres forpliktelser til å investere i filmproduksjon, forteller leder Nils Klevjer Aas.

Norge har overtatt formannskapet for Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet som overvåker den voksende audiovisuelle sektoren. Til sommeren vil det nye formannskapet avholde et seminar om europeiske kringkasteres forpliktelser til å investere i filmproduksjon, forteller leder Nils Klevjer Aas.

Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet er tilknyttet Europarådet, og finansieres av 35 medlemsland og EU. Observatoriet ble opprettet i 1992 og har til oppgave å følge utviklingen i den audiovisuelle sektor. Dette omfatter bl.a. informasjon om markedsutviklingen og statistikk, lovgivning, produksjon og finansiering. I løpet av de 12 årene Observatoriet har vært i virksomhet, har det blitt det ledende forskingsinstituttet for slik informasjon fra de 37 medlemslandene.

I 2006 ledes styret av Norge, ved den norske representanten Nils Klevjer Aas. Klevjer Aas er i dag seniorrådgiver i Norsk filmfond og har tidligere bl.a. vært direktør ved Observatoriet. Det norske formannskapet har en aktiv strategi for utvidelse av observatoriets arbeidsområder, kan Klevjer Aas fortelle. Den audiovisuelle industrien har gjennomgått store forandringer siden Observatoriet ble etablert i 1992. Veksten innen produksjon og konsum, samt endringene i måten vi bruker audiovisuelle produkter på, gjør etterspørselen etter Observatoriets forskningsresultater stadig mer viktig. Målet for det norske formannskapet er ifølge Klevjer Aas å dekke nye felt innen den audiovisuelle økonomien, som lovgivning innen arbeids og skattespørsmål, og nye medier. Og allerede til sommeren vil det norske formannskapet holde et seminar.

– Seminarer 9. juni vil ha som tema de europeiske kringkasternes juridiske forpliktelser til å investere i filmproduksjon. Det er basert på en rapport fra Observatoriet der hvert enkelt land er representert.

Det er rådets eksperter som skal gjennomgå rapporten, men Klevjer Aas håper det blir mulig å supplere med norske innlegg.

– Som det kommer fram av mange av høringssvarene til Rambøll-rapportene, så er dette temaet noe den norske bransjen er opptatt av. Per i dag er det jo bare TV2 som tilbakefører noe til filmproduksjon gjennom konsesjonsvilkårene, mens NRK og de andre kanalene ikke er forpliktet til det. Det er det tydeligvis mange i bransjen som ønsker å gjøre noe med.

Klevjer Aas anbefaler den norske filmbransjen å bruke de ressursene som Observatoriet har gjort tilgjengelige på internett. Blant annet ligger det ute en omfattende database der man kan følge kinobesøket til alle europeiske filmer i over 30 territorier. Databasen omfatter tallmateriale helt tilbake til 1995, og her er det mulig å sjekke besøkstallene til f.eks norske filmer både hjemme og ute. Dessuten er hjemmesiden uvurderlig for alle som er opptatt av finansieringsmåter og støtteordninger.

For mer info: Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet

Norsk formannskap i Strasbourg

Norge har overtatt formannskapet for Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet som overvåker den voksende audiovisuelle sektoren. Til sommeren vil det nye formannskapet avholde et seminar om europeiske kringkasteres forpliktelser til å investere i filmproduksjon, forteller leder Nils Klevjer Aas.

Norge har overtatt formannskapet for Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet som overvåker den voksende audiovisuelle sektoren. Til sommeren vil det nye formannskapet avholde et seminar om europeiske kringkasteres forpliktelser til å investere i filmproduksjon, forteller leder Nils Klevjer Aas.

Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet er tilknyttet Europarådet, og finansieres av 35 medlemsland og EU. Observatoriet ble opprettet i 1992 og har til oppgave å følge utviklingen i den audiovisuelle sektor. Dette omfatter bl.a. informasjon om markedsutviklingen og statistikk, lovgivning, produksjon og finansiering. I løpet av de 12 årene Observatoriet har vært i virksomhet, har det blitt det ledende forskingsinstituttet for slik informasjon fra de 37 medlemslandene.

I 2006 ledes styret av Norge, ved den norske representanten Nils Klevjer Aas. Klevjer Aas er i dag seniorrådgiver i Norsk filmfond og har tidligere bl.a. vært direktør ved Observatoriet. Det norske formannskapet har en aktiv strategi for utvidelse av observatoriets arbeidsområder, kan Klevjer Aas fortelle. Den audiovisuelle industrien har gjennomgått store forandringer siden Observatoriet ble etablert i 1992. Veksten innen produksjon og konsum, samt endringene i måten vi bruker audiovisuelle produkter på, gjør etterspørselen etter Observatoriets forskningsresultater stadig mer viktig. Målet for det norske formannskapet er ifølge Klevjer Aas å dekke nye felt innen den audiovisuelle økonomien, som lovgivning innen arbeids og skattespørsmål, og nye medier. Og allerede til sommeren vil det norske formannskapet holde et seminar.

– Seminarer 9. juni vil ha som tema de europeiske kringkasternes juridiske forpliktelser til å investere i filmproduksjon. Det er basert på en rapport fra Observatoriet der hvert enkelt land er representert.

Det er rådets eksperter som skal gjennomgå rapporten, men Klevjer Aas håper det blir mulig å supplere med norske innlegg.

– Som det kommer fram av mange av høringssvarene til Rambøll-rapportene, så er dette temaet noe den norske bransjen er opptatt av. Per i dag er det jo bare TV2 som tilbakefører noe til filmproduksjon gjennom konsesjonsvilkårene, mens NRK og de andre kanalene ikke er forpliktet til det. Det er det tydeligvis mange i bransjen som ønsker å gjøre noe med.

Klevjer Aas anbefaler den norske filmbransjen å bruke de ressursene som Observatoriet har gjort tilgjengelige på internett. Blant annet ligger det ute en omfattende database der man kan følge kinobesøket til alle europeiske filmer i over 30 territorier. Databasen omfatter tallmateriale helt tilbake til 1995, og her er det mulig å sjekke besøkstallene til f.eks norske filmer både hjemme og ute. Dessuten er hjemmesiden uvurderlig for alle som er opptatt av finansieringsmåter og støtteordninger.

For mer info: Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet

MENY