Nordnorsk mot sammenbrudd?

Etter mislykkede forsøk på dialog vil Norsk filmforbund og Produsentforeningen be kulturdepartementet trekke tilbake støtten til Nordnorsk filmsenter – om ikke styret i senteret blir byttet ut.

Etter mislykkede forsøk på dialog vil Norsk filmforbund og Produsentforeningen be kulturdepartementet trekke tilbake støtten til Nordnorsk filmsenter – om ikke styret i senteret blir byttet ut.

Striden mellom det lokale filmmiljøet i Nord-Norge og Nordnorsk filmsenter ser ikke ut til å få noen snarlig løsning. Det var forhåpninger knyttet til Norsk filmforbund og Produsentforeningens møte i Tromsø med det lokale filmmiljøet og kulturbyråkrater på fredag, men nå synes dialogen å ha kollapset. Striden skyldes ifølge det lokale filmmiljøet at det ikke har noen innflytelse på ansettelser av filmkonsulenter ved Nordnorsk filmsenter. Spesielt gjelder det ansettelsen av en ny filmkonsulent som ikke har tillitt i miljøet.
Norsk filmforbund og Produsentforeningen krever nå et nytt styre i Nordnorsk filmsenter. Om det ikke skjer, vil de be Kulturdepartementet om å slutte å overføre penger til filmsenteret, forteller Sverre Pedersen i NFF.

– Vi har hele den nordnorske bransjen i ryggen når vi krever dette. Det var konklusjonen etter møtet med bransjen i Tromsø på fredag. Styret i Nordnorsk filmsenter har ikke lenger noen tillitt. Etter gjentagende forsøk på dialog, der vi har blitt møtt med en arrogant holdning fra styret, ser vi ingen annen utvei.

80-90 prosent av bransjen i Nord Norge har medlemskap i enten Filmforbundet eller Produsentforeningen, kan Pedersen fortelle. Han understreker samtidig at frustrasjonen i filmmiljøet er noe som har bygd seg opp gjennom lang tid.

– Filmmiljøet er tilfreds med Oddvar Einarsons rolle som filmkonsulent i senteret de siste årene. Men det er en grunnleggende misnøye med at filmmiljøet ikke blir lyttet til av styret. Vi har avtalt et møte på tirsdag med styret og noen av eierne på Filmens Hus i Oslo, og håper på at en dialog kan oppstå. Men én ting er sikkert: Vi vil stå på vårt krav om at styret endrer sin sammensetning.

Nordnorsk filmsenter er eid av de tre nordligste fylkene og mottar årlig støtte fra Kulturdepartementet.

Nordnorsk mot sammenbrudd?

Etter mislykkede forsøk på dialog vil Norsk filmforbund og Produsentforeningen be kulturdepartementet trekke tilbake støtten til Nordnorsk filmsenter – om ikke styret i senteret blir byttet ut.

Etter mislykkede forsøk på dialog vil Norsk filmforbund og Produsentforeningen be kulturdepartementet trekke tilbake støtten til Nordnorsk filmsenter – om ikke styret i senteret blir byttet ut.

Striden mellom det lokale filmmiljøet i Nord-Norge og Nordnorsk filmsenter ser ikke ut til å få noen snarlig løsning. Det var forhåpninger knyttet til Norsk filmforbund og Produsentforeningens møte i Tromsø med det lokale filmmiljøet og kulturbyråkrater på fredag, men nå synes dialogen å ha kollapset. Striden skyldes ifølge det lokale filmmiljøet at det ikke har noen innflytelse på ansettelser av filmkonsulenter ved Nordnorsk filmsenter. Spesielt gjelder det ansettelsen av en ny filmkonsulent som ikke har tillitt i miljøet.
Norsk filmforbund og Produsentforeningen krever nå et nytt styre i Nordnorsk filmsenter. Om det ikke skjer, vil de be Kulturdepartementet om å slutte å overføre penger til filmsenteret, forteller Sverre Pedersen i NFF.

– Vi har hele den nordnorske bransjen i ryggen når vi krever dette. Det var konklusjonen etter møtet med bransjen i Tromsø på fredag. Styret i Nordnorsk filmsenter har ikke lenger noen tillitt. Etter gjentagende forsøk på dialog, der vi har blitt møtt med en arrogant holdning fra styret, ser vi ingen annen utvei.

80-90 prosent av bransjen i Nord Norge har medlemskap i enten Filmforbundet eller Produsentforeningen, kan Pedersen fortelle. Han understreker samtidig at frustrasjonen i filmmiljøet er noe som har bygd seg opp gjennom lang tid.

– Filmmiljøet er tilfreds med Oddvar Einarsons rolle som filmkonsulent i senteret de siste årene. Men det er en grunnleggende misnøye med at filmmiljøet ikke blir lyttet til av styret. Vi har avtalt et møte på tirsdag med styret og noen av eierne på Filmens Hus i Oslo, og håper på at en dialog kan oppstå. Men én ting er sikkert: Vi vil stå på vårt krav om at styret endrer sin sammensetning.

Nordnorsk filmsenter er eid av de tre nordligste fylkene og mottar årlig støtte fra Kulturdepartementet.

MENY