Et styre uten faglig tyngde

En samlet filmbransje mener det er for få i Filmfondets styre med filmfaglig bakgrunn. Det finnes ikke noen formelle krav til styremedlemmene, kan Nina Økland i Kulturdepartementet fortelle.

En samlet filmbransje mener det er for få i Filmfondets styre med filmfaglig bakgrunn. Det finnes ikke noen formelle krav til styremedlemmene, kan Nina Økland i Kulturdepartementet fortelle.

Sverre Pedersen, leder i Filmforbundet, synes sammensetningen av styret i Norsk filmfond er en skandale.

– Vi synes det er skandaløst at det ikke er noen fra den skapende delen av filmbransjen, regissører eller manusforfattere, i Filmfondets styre. Synnøve Hørsdal sitter jo der, men hun er produsent. Mens det tidligere var organisasjonene som innstilte til styret, er det nå total departemental styring. Fagkompetansen er forsvunnet, og det bør det rettes opp i, mener Pedersen.

Han tror det vil gi mer nærhet til bransjen.

– Man må starte med å spørre: Hva er et styres rolle? Vi må få inn representanter i styret fra nøkkelposisjonene i filmproduksjonen. Det vil gi en nærhet og fremme en dialog som kan forebygge misforståelser og feilkommunikasjon. Vi synes det er litt pinlig at departementet valgte to nye styremedlemmer, blant annet Einar Steensnæs, rett før regjeringsskiftet. Man burde ventet til ny regjering var på plass. I stedet ble det en hastegreie i fjor sommer, sier han.

Pedersen er usikker på hva som gjøres i forhold til forvaltningsloven.

– Jeg vet ikke hvor bundet den nåværende politiske ledelsen er av forgjengerne og hvor lenge. Men det burde være muligheter til å gjøre endringer. Det hadde vært veldig bra for både fondet og den norske filmen. Styret vil bli styrket med sterkere bransjerepresentasjon, og av mindre fokus på politiske oppnevnelser, mener han.

Nina Grünfeld, forbundsleder i Norske filmregissører, ønsker særlig styremedlemmer med regikompetanse.

– Vi savner representanter i styret som, i særdeleshet, har regibakgrunn. Dette har vi uttrykt ved flere anledninger til Kulturdepartementet og Filmfondet, men de har ikke hørt på oss. Dette mener vi er det synlige resultatet av produsentskapet. Det ser ut som om departementet velger mennesker med ulik styreerfaring, eller ut fra kjønn og region eller lignende. Resultatet er uansett at filmarbeidere og filmskapere ikke er til stede i styret. Vi håper på sikt at det blir en endring på dette, sier hun.

Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen, tror også at økt bransjerepresentasjon kan være tjenlig.

– Det hadde helt sikkert vært bra med flere bransjerepresentanter. Men vi synes det er et større problem at styret ikke lytter nok på bransjen, enn hvilke enkeltpersoner som sitter der. Man hadde Berit Nesheim som regissør tidligere, og det fins kompetanse i bransjen som kunne tilført styret noe. Vi opplever at Filmfondet har hatt veldig frie rammer til å utføre filmpolitikken på egen hånd, men synes ikke styret har nok avstand til administrasjonen, sier Holst Jensen.

Nina Økland, avdelingsdirektør i Kulturdepartementets medieavdeling, har gjort kulturminister Trond Giske klar over problemstillingen, men den nåværende politiske ledelsen har ikke tatt stilling til dette ennå.

– Dette styret, nyopprettet i sommer, ble oppnevnt av den forrige regjeringen. Det er den forrige statsråden man må spørre om hva som lå til grunn for oppnevnelsene den gangen. Den nye politiske ledelsen har ikke tatt stilling til kriteriene for oppnevnelse. Da filmfondet ble foreslått opprettet stod det i Stortingsproposisjon nummer 1 (2000-2001) at ”fondet skal ha et profesjonelt styre” – det vil si at det ikke skulle være representanter for organisasjoner eller lignende. Medlemmene skulle oppnevnes av departementet etter kompetanse. Det finnes ikke noen formelle krav til styremedlemmene, forteller hun.

Norsk filmfonds nåværende styre (2005-2009)

Faste medlemmer:

Adm.dir Kristenn Einarsson, styreleder, Oslo
Direktør Turid Hundstad, nestleder, Oslo
Kreativ leder Kjetil Try, Oslo
Daglig leder Synnøve Hørsdal, Oslo
Programdirektør Vidar Nordli-Mathisen, Oslo
Stortingsrepresentant Einar Steensnæs, Haugesund
Komponist Åse Hedstrøm, Sverige

Varamedlemmer:

Advokat Mette Møller, Oslo
Doktorgradstipendiat Jan Richard Kjelstrup, Oslo

Foto: Vil regissører som Aksel Hennie (her i «Uno») få innpass i Filmfondets styre?.

Et styre uten faglig tyngde

En samlet filmbransje mener det er for få i Filmfondets styre med filmfaglig bakgrunn. Det finnes ikke noen formelle krav til styremedlemmene, kan Nina Økland i Kulturdepartementet fortelle.

En samlet filmbransje mener det er for få i Filmfondets styre med filmfaglig bakgrunn. Det finnes ikke noen formelle krav til styremedlemmene, kan Nina Økland i Kulturdepartementet fortelle.

Sverre Pedersen, leder i Filmforbundet, synes sammensetningen av styret i Norsk filmfond er en skandale.

– Vi synes det er skandaløst at det ikke er noen fra den skapende delen av filmbransjen, regissører eller manusforfattere, i Filmfondets styre. Synnøve Hørsdal sitter jo der, men hun er produsent. Mens det tidligere var organisasjonene som innstilte til styret, er det nå total departemental styring. Fagkompetansen er forsvunnet, og det bør det rettes opp i, mener Pedersen.

Han tror det vil gi mer nærhet til bransjen.

– Man må starte med å spørre: Hva er et styres rolle? Vi må få inn representanter i styret fra nøkkelposisjonene i filmproduksjonen. Det vil gi en nærhet og fremme en dialog som kan forebygge misforståelser og feilkommunikasjon. Vi synes det er litt pinlig at departementet valgte to nye styremedlemmer, blant annet Einar Steensnæs, rett før regjeringsskiftet. Man burde ventet til ny regjering var på plass. I stedet ble det en hastegreie i fjor sommer, sier han.

Pedersen er usikker på hva som gjøres i forhold til forvaltningsloven.

– Jeg vet ikke hvor bundet den nåværende politiske ledelsen er av forgjengerne og hvor lenge. Men det burde være muligheter til å gjøre endringer. Det hadde vært veldig bra for både fondet og den norske filmen. Styret vil bli styrket med sterkere bransjerepresentasjon, og av mindre fokus på politiske oppnevnelser, mener han.

Nina Grünfeld, forbundsleder i Norske filmregissører, ønsker særlig styremedlemmer med regikompetanse.

– Vi savner representanter i styret som, i særdeleshet, har regibakgrunn. Dette har vi uttrykt ved flere anledninger til Kulturdepartementet og Filmfondet, men de har ikke hørt på oss. Dette mener vi er det synlige resultatet av produsentskapet. Det ser ut som om departementet velger mennesker med ulik styreerfaring, eller ut fra kjønn og region eller lignende. Resultatet er uansett at filmarbeidere og filmskapere ikke er til stede i styret. Vi håper på sikt at det blir en endring på dette, sier hun.

Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen, tror også at økt bransjerepresentasjon kan være tjenlig.

– Det hadde helt sikkert vært bra med flere bransjerepresentanter. Men vi synes det er et større problem at styret ikke lytter nok på bransjen, enn hvilke enkeltpersoner som sitter der. Man hadde Berit Nesheim som regissør tidligere, og det fins kompetanse i bransjen som kunne tilført styret noe. Vi opplever at Filmfondet har hatt veldig frie rammer til å utføre filmpolitikken på egen hånd, men synes ikke styret har nok avstand til administrasjonen, sier Holst Jensen.

Nina Økland, avdelingsdirektør i Kulturdepartementets medieavdeling, har gjort kulturminister Trond Giske klar over problemstillingen, men den nåværende politiske ledelsen har ikke tatt stilling til dette ennå.

– Dette styret, nyopprettet i sommer, ble oppnevnt av den forrige regjeringen. Det er den forrige statsråden man må spørre om hva som lå til grunn for oppnevnelsene den gangen. Den nye politiske ledelsen har ikke tatt stilling til kriteriene for oppnevnelse. Da filmfondet ble foreslått opprettet stod det i Stortingsproposisjon nummer 1 (2000-2001) at ”fondet skal ha et profesjonelt styre” – det vil si at det ikke skulle være representanter for organisasjoner eller lignende. Medlemmene skulle oppnevnes av departementet etter kompetanse. Det finnes ikke noen formelle krav til styremedlemmene, forteller hun.

Norsk filmfonds nåværende styre (2005-2009)

Faste medlemmer:

Adm.dir Kristenn Einarsson, styreleder, Oslo
Direktør Turid Hundstad, nestleder, Oslo
Kreativ leder Kjetil Try, Oslo
Daglig leder Synnøve Hørsdal, Oslo
Programdirektør Vidar Nordli-Mathisen, Oslo
Stortingsrepresentant Einar Steensnæs, Haugesund
Komponist Åse Hedstrøm, Sverige

Varamedlemmer:

Advokat Mette Møller, Oslo
Doktorgradstipendiat Jan Richard Kjelstrup, Oslo

Foto: Vil regissører som Aksel Hennie (her i «Uno») få innpass i Filmfondets styre?.

MENY