Norsk tv-drama trenger oppgradering

Produsentforeningen etterspør mentor-ordninger for å heve kompetansen innen produksjon av norsk tv-drama. Vi må lage færre miniserier og flere langserier, svarer Jens Øvrebø i Rubicon Tv.

Produsentforeningen etterspør mentor-ordninger for å heve kompetansen innen produksjon av norsk tv-drama. Vi må lage færre miniserier og flere langserier, svarer Jens Øvrebø i Rubicon Tv.

Det forventes en økning i produksjonen av tv-drama nå som flere tv-kanaler ved siden av NRK Drama vil produsere mer. Dessuten er det meget høy aktivitet innen film og reklamefilmproduksjon – mer enn man har folk til. Resultatet blir at man importerer folk utenfra. Det har ledet til spørsmålet om vi har for få dyktige folk innenfor tv-drama.

Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen, foreslår å sette i gang en mentorordning i samarbeid med de andre bransjeorganisasjonene.

– Problemet nå er at vi får tilbakemeldinger om at man må hente inn spesialfunksjoner fra Sverige og Danmark. Men dette er et luksusproblem. Før måtte jo våre folk ut for å få jobb. I stedet for å gjøre det til et problem at ”vi lager for mye”, må vi innse at vi har laget for lite film og tv-drama og har hatt for lite å gjøre før, og derfor har vi nå for få folk med fagkompetanse. Derfor blir det viktig å få bygget ut og oppgradert vårt eget miljø. Vi må gjøre noen grep for å få folk flinkere, sier han.

Holst Jensen er opptatt av at de allerede etablerte skal bli bedre, og kunne dele av sin erfaring.

– For å lage tv-drama på høyt nivå trenger vi å utdanne flere. Og da gjennom etterutdanning og spisskompetanse, ikke grunnutdanning, men en innslusningsordning med fagoverføring. Det er et generasjonsskifte på gang, og vi har behov for å heve nivået på litt flere, slik at det ikke bare er noen få som kan. Mange har bra utdanning, men trenger å komme tettere på high end-produksjon. Derfor bør vi få oppgradert og etterutdannet de forskjellige fagfunksjonene. Og det må være en ordning som gir hjelp og støtte til å lære bort. Det kan jo være litt kinkig å få alle med på, siden en spesialist i en fagfunksjon kanskje er den eneste som kan noe. Men sammen med Norsk filmutvikling og andre bransjeorganisasjoner burde vi få nok folk til å ta del i et mentorprogram, mener han.

Holst Jensen ønsker nå å diskutere dette med de andre bransjeorganene.

– I Produsentforeningen har vi diskutert mentorordninger i forhold til kvinner, men ikke i forhold til bestemte fagfunksjoner. Det er ikke vi som formelt organiserer dem, sier han.

Jens Øvrebø (”Fox Grønland”) tror satsing på flere langserier, med såkalte ansvarlige kreatører eller show runners, vil fungere vel så bra for kompetansehevingen som mentorordninger.

– Det er begrenset hva en mentor kan gjøre. Jeg hadde danske Sven Clausen på «Fox Grønland» og har vært litt borti Tony Garnett, en av de store innen TV-drama. Og de kan gi råd og tips, men man må gjøre jobben sjøl. De kan ikke holde i pennen din eller løse oppgaven for deg på settet, mener han.

Han tror derimot at langserier kan fungere som skoler for etterutdanning og spisskompetanse.

– Det er først og fremst på langserier man har show runners. På markedet nå er det mest miniserier, der regissøren er kreatøren. Der har man én historie, én visjon. Men langserier trenger en slags ansvarlig kreatør som vet hvordan helheten skal se ut, slik at seerne får det de forventer innenfor rammene som er lagt. Det har vært laget lite langserier de siste par åra. NRK Dramas Skolen er vel det siste eksemplet, men jeg veit ikke hvordan de organiserte. Rollen som kreatør er det ikke marked for for tida, og på grunn av finansieringen fra fondet har tv-dramaet flyttet seg til de mindre formatene siden finansieringen som regel går til miniserier. Det viktigste nå er å håpe at NRK og TV2 går inn for flere langserier. Gjennom rekruttering til slike serier blir man bedre kjent med folk, og kan lettere se hva de står for og kan. Serier av samme type som ”Sopranos” og ”Seks fot under” er etter min mening det kanalene bør satse mer på. Det vil være en fin skole og den beste måten å få fram talentene på. Da vil de få brynt seg mot erfarne folk, sier Øvrebø.

Norsk tv-drama trenger oppgradering

Produsentforeningen etterspør mentor-ordninger for å heve kompetansen innen produksjon av norsk tv-drama. Vi må lage færre miniserier og flere langserier, svarer Jens Øvrebø i Rubicon Tv.

Produsentforeningen etterspør mentor-ordninger for å heve kompetansen innen produksjon av norsk tv-drama. Vi må lage færre miniserier og flere langserier, svarer Jens Øvrebø i Rubicon Tv.

Det forventes en økning i produksjonen av tv-drama nå som flere tv-kanaler ved siden av NRK Drama vil produsere mer. Dessuten er det meget høy aktivitet innen film og reklamefilmproduksjon – mer enn man har folk til. Resultatet blir at man importerer folk utenfra. Det har ledet til spørsmålet om vi har for få dyktige folk innenfor tv-drama.

Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen, foreslår å sette i gang en mentorordning i samarbeid med de andre bransjeorganisasjonene.

– Problemet nå er at vi får tilbakemeldinger om at man må hente inn spesialfunksjoner fra Sverige og Danmark. Men dette er et luksusproblem. Før måtte jo våre folk ut for å få jobb. I stedet for å gjøre det til et problem at ”vi lager for mye”, må vi innse at vi har laget for lite film og tv-drama og har hatt for lite å gjøre før, og derfor har vi nå for få folk med fagkompetanse. Derfor blir det viktig å få bygget ut og oppgradert vårt eget miljø. Vi må gjøre noen grep for å få folk flinkere, sier han.

Holst Jensen er opptatt av at de allerede etablerte skal bli bedre, og kunne dele av sin erfaring.

– For å lage tv-drama på høyt nivå trenger vi å utdanne flere. Og da gjennom etterutdanning og spisskompetanse, ikke grunnutdanning, men en innslusningsordning med fagoverføring. Det er et generasjonsskifte på gang, og vi har behov for å heve nivået på litt flere, slik at det ikke bare er noen få som kan. Mange har bra utdanning, men trenger å komme tettere på high end-produksjon. Derfor bør vi få oppgradert og etterutdannet de forskjellige fagfunksjonene. Og det må være en ordning som gir hjelp og støtte til å lære bort. Det kan jo være litt kinkig å få alle med på, siden en spesialist i en fagfunksjon kanskje er den eneste som kan noe. Men sammen med Norsk filmutvikling og andre bransjeorganisasjoner burde vi få nok folk til å ta del i et mentorprogram, mener han.

Holst Jensen ønsker nå å diskutere dette med de andre bransjeorganene.

– I Produsentforeningen har vi diskutert mentorordninger i forhold til kvinner, men ikke i forhold til bestemte fagfunksjoner. Det er ikke vi som formelt organiserer dem, sier han.

Jens Øvrebø (”Fox Grønland”) tror satsing på flere langserier, med såkalte ansvarlige kreatører eller show runners, vil fungere vel så bra for kompetansehevingen som mentorordninger.

– Det er begrenset hva en mentor kan gjøre. Jeg hadde danske Sven Clausen på «Fox Grønland» og har vært litt borti Tony Garnett, en av de store innen TV-drama. Og de kan gi råd og tips, men man må gjøre jobben sjøl. De kan ikke holde i pennen din eller løse oppgaven for deg på settet, mener han.

Han tror derimot at langserier kan fungere som skoler for etterutdanning og spisskompetanse.

– Det er først og fremst på langserier man har show runners. På markedet nå er det mest miniserier, der regissøren er kreatøren. Der har man én historie, én visjon. Men langserier trenger en slags ansvarlig kreatør som vet hvordan helheten skal se ut, slik at seerne får det de forventer innenfor rammene som er lagt. Det har vært laget lite langserier de siste par åra. NRK Dramas Skolen er vel det siste eksemplet, men jeg veit ikke hvordan de organiserte. Rollen som kreatør er det ikke marked for for tida, og på grunn av finansieringen fra fondet har tv-dramaet flyttet seg til de mindre formatene siden finansieringen som regel går til miniserier. Det viktigste nå er å håpe at NRK og TV2 går inn for flere langserier. Gjennom rekruttering til slike serier blir man bedre kjent med folk, og kan lettere se hva de står for og kan. Serier av samme type som ”Sopranos” og ”Seks fot under” er etter min mening det kanalene bør satse mer på. Det vil være en fin skole og den beste måten å få fram talentene på. Da vil de få brynt seg mot erfarne folk, sier Øvrebø.

MENY