TV2 kutter i ekstern produksjon

TV2 vil kutte vesentlige deler av budsjettet for ekstern produksjon av dokumentarfilm for 2006 fordi satsingen på fotball har blitt for dyr. Dramatisk for produksjonsmiljøet, mener filmbransjen, mens Norsk filmfond vil revurdere sine egne støtteordninger om kuttet blir gjennomført.

TV2 vil kutte vesentlige deler av budsjettet for ekstern produksjon av dokumentarfilm for 2006 fordi satsingen på fotball har blitt for dyr. Dramatisk for produksjonsmiljøet, mener filmbransjen, mens Norsk filmfond vil revurdere sine egne støtteordninger om kuttet blir gjennomført.

Sammen med Telenor betalte TV2 en milliard for rettighetene til norsk fotball, og siden har kanalen forsøkt å selge seg vekk fra noen av de rådyre forpliktelsene. Nå ser denne råflotte satsingen ut til å ramme tv-kanalens egne programflater. Etter all sannsynlighet vil TV2 kutte vesentlige deler av budsjettet for ekstern dokumentarfilm for 2006. Odd Isungset, redaksjonssjef for Dokument 2 i TV2, vegrer seg for å komme med konkrete tall når Rushprint kontakter ham for en kommentar. Han befinner seg på Dokumentarfestivalen IDFA i Amsterdam, der han har annonsert den dårlige nyheten for det norske produksjonsmiljøet for dokumentarfilm.

– Jeg vil ikke gå inn på noen konkrete tall her nå. Men vi vil få et trangere budsjett som vil få konsekvenser for produksjonsmiljøet. Mer vil jeg egentlig ikke si.

Isungset svarer likevel bekreftende når Rushprint spør om det kan dreie seg om så mye som halvparten av årets budsjett.

– Det kommer an på hvordan man beregner det. Vi vil ikke se effekten av det med det aller første. Men vi håper å kunne komme tilbake på samme nivå som de siste par årene for 2007. Det har skjedd mye innen særlig regional produksjon av dokumentar, og der har TV2 spilt en viktig rolle. Derfor er det beklagelig.

Andre kilder Rushprint har vært i kontakt med, tror at kuttet vil kunne ramme en enda større del av budsjettet enn hva Isungset antyder. Uansett, så vil en halvering av budsjettet eller mer få dramatiske følger for det eksterne produksjonsmiljøet. Der kan leder av Bergensavdelingen for Norsk filmforbund, Sylvi Ann Harila, fortelle.

– Det vil få dramatiske følger for hele filmmiljøet i Bergen. Prosjekter som søker støtte fra Vestnorsk filmsenter må f.eks ha en visningsavtale med TV2 på forhånd for i det hele tatt å få støtte. Når TV2 på denne måten lukker sine sendeskjemaer, vil veldig mange dokumentarfilmskapere stå uten en visningskanal. Eneste alternativ er å dra over fjellet til NRK, som lenge har vært veldig lukket overfor dokumentarprosjekter utenfra. Vi har f.eks ennå ikke fått til noen honoraravtale med NRK, som er kjent for å presse prisene ned. Nå vil NRK sitte med enda mer makt. Når TV2, som har vært mye enklere å forholde seg til på mange måter, kutter ned på den eksterne aktiviteten, vil det ramme alle de småselskapene som har grodd fram rundt TV2 i Bergen.

Harila synes at TV2s valg om å kutte i dokumentaren taler for seg.

– TV2 har foretatt et valg som er hårreisende. De kutter i et lite segment som dokumentaren fordi fotballen koster dem for mye! Dette vil få alvorlige følger for utviklingen av den norske dokumentaren, og berører viktige spørsmål knyttet til både ytringsfriheten og den konsesjonen som er gitt TV2.

Stein Slyngstad, direktør i Norsk Filmfond, setter også spørsmålstegn ved TV2s konsesjon om det viser seg at et så vesentlig kutt vil bli gjennomført.

– Hvis dette er tilfelle, er det dramatisk og et tilbakeslag for den norske dokumentaren. Vi i Filmfondet vil for vår del måtte revurdere vår praksis for tildeling av støtte til dokumentarprosjekter. Et slikt kutt vil forskyve maktforholdet mellom NRK og de uavhengige produksjonsmiljøene. Det er uhyre viktig at vi sikrer visningsflater for den vitaliteten som hersker i det norske dokumentarfilm-miljøet akkurat nå. Med de nye støtteordningene i Filmfondet og TV2s engasjement har den norske dokumentaren utviklet seg veldig de siste årene. Det jeg er opptatt av nå, er om valget om å kutte i budsjettet er tatt eller om det er en reversibel prosess. Jeg håper det siste, slik at TV2 har mulighet til å revurdere sine planer.

TV2 kutter i ekstern produksjon

TV2 vil kutte vesentlige deler av budsjettet for ekstern produksjon av dokumentarfilm for 2006 fordi satsingen på fotball har blitt for dyr. Dramatisk for produksjonsmiljøet, mener filmbransjen, mens Norsk filmfond vil revurdere sine egne støtteordninger om kuttet blir gjennomført.

TV2 vil kutte vesentlige deler av budsjettet for ekstern produksjon av dokumentarfilm for 2006 fordi satsingen på fotball har blitt for dyr. Dramatisk for produksjonsmiljøet, mener filmbransjen, mens Norsk filmfond vil revurdere sine egne støtteordninger om kuttet blir gjennomført.

Sammen med Telenor betalte TV2 en milliard for rettighetene til norsk fotball, og siden har kanalen forsøkt å selge seg vekk fra noen av de rådyre forpliktelsene. Nå ser denne råflotte satsingen ut til å ramme tv-kanalens egne programflater. Etter all sannsynlighet vil TV2 kutte vesentlige deler av budsjettet for ekstern dokumentarfilm for 2006. Odd Isungset, redaksjonssjef for Dokument 2 i TV2, vegrer seg for å komme med konkrete tall når Rushprint kontakter ham for en kommentar. Han befinner seg på Dokumentarfestivalen IDFA i Amsterdam, der han har annonsert den dårlige nyheten for det norske produksjonsmiljøet for dokumentarfilm.

– Jeg vil ikke gå inn på noen konkrete tall her nå. Men vi vil få et trangere budsjett som vil få konsekvenser for produksjonsmiljøet. Mer vil jeg egentlig ikke si.

Isungset svarer likevel bekreftende når Rushprint spør om det kan dreie seg om så mye som halvparten av årets budsjett.

– Det kommer an på hvordan man beregner det. Vi vil ikke se effekten av det med det aller første. Men vi håper å kunne komme tilbake på samme nivå som de siste par årene for 2007. Det har skjedd mye innen særlig regional produksjon av dokumentar, og der har TV2 spilt en viktig rolle. Derfor er det beklagelig.

Andre kilder Rushprint har vært i kontakt med, tror at kuttet vil kunne ramme en enda større del av budsjettet enn hva Isungset antyder. Uansett, så vil en halvering av budsjettet eller mer få dramatiske følger for det eksterne produksjonsmiljøet. Der kan leder av Bergensavdelingen for Norsk filmforbund, Sylvi Ann Harila, fortelle.

– Det vil få dramatiske følger for hele filmmiljøet i Bergen. Prosjekter som søker støtte fra Vestnorsk filmsenter må f.eks ha en visningsavtale med TV2 på forhånd for i det hele tatt å få støtte. Når TV2 på denne måten lukker sine sendeskjemaer, vil veldig mange dokumentarfilmskapere stå uten en visningskanal. Eneste alternativ er å dra over fjellet til NRK, som lenge har vært veldig lukket overfor dokumentarprosjekter utenfra. Vi har f.eks ennå ikke fått til noen honoraravtale med NRK, som er kjent for å presse prisene ned. Nå vil NRK sitte med enda mer makt. Når TV2, som har vært mye enklere å forholde seg til på mange måter, kutter ned på den eksterne aktiviteten, vil det ramme alle de småselskapene som har grodd fram rundt TV2 i Bergen.

Harila synes at TV2s valg om å kutte i dokumentaren taler for seg.

– TV2 har foretatt et valg som er hårreisende. De kutter i et lite segment som dokumentaren fordi fotballen koster dem for mye! Dette vil få alvorlige følger for utviklingen av den norske dokumentaren, og berører viktige spørsmål knyttet til både ytringsfriheten og den konsesjonen som er gitt TV2.

Stein Slyngstad, direktør i Norsk Filmfond, setter også spørsmålstegn ved TV2s konsesjon om det viser seg at et så vesentlig kutt vil bli gjennomført.

– Hvis dette er tilfelle, er det dramatisk og et tilbakeslag for den norske dokumentaren. Vi i Filmfondet vil for vår del måtte revurdere vår praksis for tildeling av støtte til dokumentarprosjekter. Et slikt kutt vil forskyve maktforholdet mellom NRK og de uavhengige produksjonsmiljøene. Det er uhyre viktig at vi sikrer visningsflater for den vitaliteten som hersker i det norske dokumentarfilm-miljøet akkurat nå. Med de nye støtteordningene i Filmfondet og TV2s engasjement har den norske dokumentaren utviklet seg veldig de siste årene. Det jeg er opptatt av nå, er om valget om å kutte i budsjettet er tatt eller om det er en reversibel prosess. Jeg håper det siste, slik at TV2 har mulighet til å revurdere sine planer.

MENY