Hvor ble Talent 2005 av?

I 2003 og 2004 fikk et nytt filmtalent utgitt kortfilmene sine på DVD av Norsk filminstitutt og Film & Kino. Men hvor ble Talent 2005 av?

I 2003 og 2004 fikk et nytt filmtalent utgitt kortfilmene sine på DVD av Norsk filminstitutt og Film & Kino. Men hvor ble Talent 2005 av?

I 2003 etablerte Norsk Filminstitutt i samarbeid med Film & Kino en ny filmpris for nye filmtalenter, under navnet Årets talent. Vinneren ble premiert med en dvd-utgivelse med distribusjon til det norske videomarkedet. I 2003 ble Jorge Navarro Fica kåret til Årets talent og fikk utgitt dvd’en ”Inside Journeys”; året etter var det Natalie M. Kings tur, med dvd’en ”Unfolding”. Men hva har skjedd med Årets talent for 2005? Jorge Navarro Fica etterlyser prisen for inneværende år i et lite innlegg sendt til RUSHPRINT. Der skriver han:

”Denne prisen oppstod for å synliggjøre nye, talentfulle stemmer i norsk film. Prisen bidro til å markedsføre meg overfor bransjen og publikum, og hjalp meg til å komme i gang med større prosjekter. Årets talent er en enestående mulighet for nye norske filmregissører, og et tiltak som ikke bare kan forsvinne. Jeg skriver dette innlegget for å få svar på disse spørsmålene, siden året beveger seg mot slutten og jeg frykter at det ikke vil bli kåret noe talent for 2005. Jeg vil gjerne ha svar fra Norsk Filminstitutt om hva som har skjedd med dette viktige tiltaket.”

Mia Lindrup i Norsk filminstitutt kan bekrefte at det ikke vil bli delt ut noen pris for Årets talent 2005. Årsaken er at Norsk Filminstutt og Film & Kino har ønsket en grundig evaluering av prisen.

– Vi skal ha et møte med Film & Kino snart der vi skal komme opp med et nytt konsept. Vi ønsker å fremme en pris som kan gi en bedre presentasjon av talenttilfanget i ny norsk film. Å gi prisen til et enkelt talent gir ikke det på samme måten, selv om det har vært en fin måte å støtte disse talentene på.

Lindrup legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å få solgt dvd’ene på markedet. Når det samtidig eksisterer veldig mange filmpriser fra før, har det blitt en utfordring å skape blest rundt prisen og de nye talentene. NFI gir jo allerede ut en dvd hvert år med de beste norske kortfilmene, og sannsynligvis ligger det potensiale til å gjøre mer ut av denne utgivelsen, antyder hun.

– Vi regner med å komme tilbake med et nytt konsept neste år, men da i etterkant av kortfilmfestivalen i Grimstad, der vi tidligere har delt ut prisen, forteller hun.

Les mer om prisvinnerne for 2003 og 2004:
INSIDE JOURNEYS
UNFOLDING

Hvor ble Talent 2005 av?

I 2003 og 2004 fikk et nytt filmtalent utgitt kortfilmene sine på DVD av Norsk filminstitutt og Film & Kino. Men hvor ble Talent 2005 av?

I 2003 og 2004 fikk et nytt filmtalent utgitt kortfilmene sine på DVD av Norsk filminstitutt og Film & Kino. Men hvor ble Talent 2005 av?

I 2003 etablerte Norsk Filminstitutt i samarbeid med Film & Kino en ny filmpris for nye filmtalenter, under navnet Årets talent. Vinneren ble premiert med en dvd-utgivelse med distribusjon til det norske videomarkedet. I 2003 ble Jorge Navarro Fica kåret til Årets talent og fikk utgitt dvd’en ”Inside Journeys”; året etter var det Natalie M. Kings tur, med dvd’en ”Unfolding”. Men hva har skjedd med Årets talent for 2005? Jorge Navarro Fica etterlyser prisen for inneværende år i et lite innlegg sendt til RUSHPRINT. Der skriver han:

”Denne prisen oppstod for å synliggjøre nye, talentfulle stemmer i norsk film. Prisen bidro til å markedsføre meg overfor bransjen og publikum, og hjalp meg til å komme i gang med større prosjekter. Årets talent er en enestående mulighet for nye norske filmregissører, og et tiltak som ikke bare kan forsvinne. Jeg skriver dette innlegget for å få svar på disse spørsmålene, siden året beveger seg mot slutten og jeg frykter at det ikke vil bli kåret noe talent for 2005. Jeg vil gjerne ha svar fra Norsk Filminstitutt om hva som har skjedd med dette viktige tiltaket.”

Mia Lindrup i Norsk filminstitutt kan bekrefte at det ikke vil bli delt ut noen pris for Årets talent 2005. Årsaken er at Norsk Filminstutt og Film & Kino har ønsket en grundig evaluering av prisen.

– Vi skal ha et møte med Film & Kino snart der vi skal komme opp med et nytt konsept. Vi ønsker å fremme en pris som kan gi en bedre presentasjon av talenttilfanget i ny norsk film. Å gi prisen til et enkelt talent gir ikke det på samme måten, selv om det har vært en fin måte å støtte disse talentene på.

Lindrup legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å få solgt dvd’ene på markedet. Når det samtidig eksisterer veldig mange filmpriser fra før, har det blitt en utfordring å skape blest rundt prisen og de nye talentene. NFI gir jo allerede ut en dvd hvert år med de beste norske kortfilmene, og sannsynligvis ligger det potensiale til å gjøre mer ut av denne utgivelsen, antyder hun.

– Vi regner med å komme tilbake med et nytt konsept neste år, men da i etterkant av kortfilmfestivalen i Grimstad, der vi tidligere har delt ut prisen, forteller hun.

Les mer om prisvinnerne for 2003 og 2004:
INSIDE JOURNEYS
UNFOLDING

MENY