– NRK overkjører opphavsretten

Blåfjell-logoens opphavskvinne saksøker NRK for brudd på åndsverksloven. Norsk filmforbund mener saken må kjøres til høyesterett om nødvendig fordi den er blitt en viktig prinsipiell sak. – Det er hårreisende at NRK kan tillate seg å overkjøre opphavsretten på denne måten, mener Sverre Pedersen i NFF.

Blåfjell-logoens opphavskvinne saksøker NRK for brudd på åndsverksloven. Norsk filmforbund mener saken må kjøres til høyesterett om nødvendig fordi den er blitt en viktig prinsipiell sak. – Det er hårreisende at NRK kan tillate seg å overkjøre opphavsretten på denne måten, mener Sverre Pedersen i NFF.

Striden står om logoen til tv-serien ”Jul i Blåfjell” kan defineres som åndsverk og dermed stå under vern av åndsverksloven. NRK mener åpenbart ikke det, og vant første runde i tingretten for halvannet år siden. Den gangen fikk Margaret Emdal medhold i at logoen var å betrakte som et åndsverk. Men retten fastslo likevel at designeren var underlagt NRKs avtale med de ansatts organisasjoner om opphavsrett og den åpnet ikke for ytterligere vederlag. Den fastslo også at NRK kan fortsette å utnytte logoen for å selge kopper, luer og karafler.
Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund mener at nettopp NRKs tolkning av eget avtaleverk med sine ansatte er problemet.

– NRK tolker avtalen med sine ansatte slik at de ikke behøver å dele noe overskudd fra pengemaskiner som ”Blåfjell”. De forbeholder seg retten til å endre åndsverk, det være seg vignetter eller filmer, til eget bruk. En dokumentarfilmskaper fikk merke denne arrogansen da NRK ville bruke 17 minutter fra noen av hans filmer som innslag i et nytt program. NRK mente de kunne bruke klippene fra filmene som de ville, uavhengig av om de hørte hjemme i en annen kontekst og kunne regnes som selvstendige verker. Det er en hårrreisende holdning til åndsverksloven.

Pedersen sammenlikner NRKs oppførsel med en situasjon hvor jurister skal kunne bestemme om f.eks Odd Nerdrums verker kan anses som kunst eller ikke. Det er nemlig konsekvensen av NRKs tolkning av loven.

– Alle opphavsrettslige eksperter og grafiske designere river seg i håret over NRKs holdning i denne saken. Arrogansen er innbakt i avtaleverket: der har NRK redusert opphavspersonen til rene håndverkere og skal kunne skalte og valte med verker etter eget forgodt befinnende. Derfor er denne saken så viktig på et rent prinsipielt grunnlag.

Pedersen understreker at man kan si fra seg kommersielle utnyttelsesrettigheter, slik de ansatte i NRK må gjøre, men loven tillater ikke at man kan si ifra seg de immaterielle rettighetene.

– Alle juridiske eksperter fastslår at loven går foran avtaleverket, selv om avtaleretten står sterkt i Norge. Men her forsøker NRK seg med en egen fortolkning av loven der alle rettigheter tilfaller arbeidsgiveren. Det er ikke bare uhørt, det er slett forhandlingshåndverk. For oss er det viktig å få kjørt denne saken gjennom rettssystemet – og helt til høyesterett om nødvendig. Jeg kan ikke forstå annet enn at for politikerne på Stortinget må det framstå som oppsiktsvekkende om ikke loven verner om opphavsrettspersonens rettigheter. Hvis den ikke gjør det, bør jo loven endres.

Margaret Emdal designet ”Jul i Blåfjell”-logoen i 1999, som fast ansatt designer i NRK, og fikk 4000 kroner av kanalen for bruken av logoen på en kalender, som hun godkjente. Da hun sluttet i 2000 begynte den å dukke opp på andre produkter. Emdal krever erstatning for ikke avtalt bruk og oppreisning for utrettmessig endring av logoen. Hun tapte i tingsretten for to år siden, men fikk medhold i at logoen er å anse som et åndsverk. Til sammen krever hun 125.000 kroner i erstatning.

– NRK overkjører opphavsretten

Blåfjell-logoens opphavskvinne saksøker NRK for brudd på åndsverksloven. Norsk filmforbund mener saken må kjøres til høyesterett om nødvendig fordi den er blitt en viktig prinsipiell sak. – Det er hårreisende at NRK kan tillate seg å overkjøre opphavsretten på denne måten, mener Sverre Pedersen i NFF.

Blåfjell-logoens opphavskvinne saksøker NRK for brudd på åndsverksloven. Norsk filmforbund mener saken må kjøres til høyesterett om nødvendig fordi den er blitt en viktig prinsipiell sak. – Det er hårreisende at NRK kan tillate seg å overkjøre opphavsretten på denne måten, mener Sverre Pedersen i NFF.

Striden står om logoen til tv-serien ”Jul i Blåfjell” kan defineres som åndsverk og dermed stå under vern av åndsverksloven. NRK mener åpenbart ikke det, og vant første runde i tingretten for halvannet år siden. Den gangen fikk Margaret Emdal medhold i at logoen var å betrakte som et åndsverk. Men retten fastslo likevel at designeren var underlagt NRKs avtale med de ansatts organisasjoner om opphavsrett og den åpnet ikke for ytterligere vederlag. Den fastslo også at NRK kan fortsette å utnytte logoen for å selge kopper, luer og karafler.
Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund mener at nettopp NRKs tolkning av eget avtaleverk med sine ansatte er problemet.

– NRK tolker avtalen med sine ansatte slik at de ikke behøver å dele noe overskudd fra pengemaskiner som ”Blåfjell”. De forbeholder seg retten til å endre åndsverk, det være seg vignetter eller filmer, til eget bruk. En dokumentarfilmskaper fikk merke denne arrogansen da NRK ville bruke 17 minutter fra noen av hans filmer som innslag i et nytt program. NRK mente de kunne bruke klippene fra filmene som de ville, uavhengig av om de hørte hjemme i en annen kontekst og kunne regnes som selvstendige verker. Det er en hårrreisende holdning til åndsverksloven.

Pedersen sammenlikner NRKs oppførsel med en situasjon hvor jurister skal kunne bestemme om f.eks Odd Nerdrums verker kan anses som kunst eller ikke. Det er nemlig konsekvensen av NRKs tolkning av loven.

– Alle opphavsrettslige eksperter og grafiske designere river seg i håret over NRKs holdning i denne saken. Arrogansen er innbakt i avtaleverket: der har NRK redusert opphavspersonen til rene håndverkere og skal kunne skalte og valte med verker etter eget forgodt befinnende. Derfor er denne saken så viktig på et rent prinsipielt grunnlag.

Pedersen understreker at man kan si fra seg kommersielle utnyttelsesrettigheter, slik de ansatte i NRK må gjøre, men loven tillater ikke at man kan si ifra seg de immaterielle rettighetene.

– Alle juridiske eksperter fastslår at loven går foran avtaleverket, selv om avtaleretten står sterkt i Norge. Men her forsøker NRK seg med en egen fortolkning av loven der alle rettigheter tilfaller arbeidsgiveren. Det er ikke bare uhørt, det er slett forhandlingshåndverk. For oss er det viktig å få kjørt denne saken gjennom rettssystemet – og helt til høyesterett om nødvendig. Jeg kan ikke forstå annet enn at for politikerne på Stortinget må det framstå som oppsiktsvekkende om ikke loven verner om opphavsrettspersonens rettigheter. Hvis den ikke gjør det, bør jo loven endres.

Margaret Emdal designet ”Jul i Blåfjell”-logoen i 1999, som fast ansatt designer i NRK, og fikk 4000 kroner av kanalen for bruken av logoen på en kalender, som hun godkjente. Da hun sluttet i 2000 begynte den å dukke opp på andre produkter. Emdal krever erstatning for ikke avtalt bruk og oppreisning for utrettmessig endring av logoen. Hun tapte i tingsretten for to år siden, men fikk medhold i at logoen er å anse som et åndsverk. Til sammen krever hun 125.000 kroner i erstatning.

MENY