Til kamp mot bøllene

Det hersker ekstreme arbeidsforhold i deler av film- og tv-produksjonsmiljøet, mener Norsk Filmforbund, som vil rydde opp i ukulturen. Under Kortfilmfestivalen i Grimstad arrangeres seminar om emnet.

Det hersker ekstreme arbeidsforhold i deler av film- og tv-produksjonsmiljøet, mener Norsk Filmforbund, som vil rydde opp i ukulturen. Under Kortfilmfestivalen i Grimstad arrangeres seminar om emnet.

– Klimaet i bransjen er slik at man kan skru tida 100 år tilbake, mener Elisabeth O. Sjaastad, nestleder i Norsk Filmforbund.

Hun mener det er viktig å bevisstgjøre egne medlemmer og resten av bransjen om rettigheter og plikter.

– Etter at det nye styret i Filmforbundet ble innsatt i april har vi fått inn en haug med medlemssaker, som viser at det er ville tilstander i bransjen og at spillereglene ikke blir fulgt. Det fins bøller både blant de etablerte og de nye produsentene, som underbyr hverandre og ikke skaffer nok penger til prosjektene. Det går utover film- og TV-arbeidernes miljø, helse og sikkerhet. Vi spissformulerer lite grann. Ikke alle er bøllete, selvsagt, men det er overraskende at det ikke bare er nye, men også etablerte produsenter som bøller, mener Sjaastad.

At ”alle” vil jobbe med film gjør det enklere for de som ønsker å utnytte arbeiderne.

– Mange unge folk vil lage film. Og folk er redd for å stå opp for sine rettigheter. Er det noe man ikke godtar, er det alltid noen som vil gjøre jobben. Tilbud og etterspørsel gjør at mange jobber for halvparten, gratis eller til og med er villig til å betale for å få en fot innenfor. Det fins utdanninger der man betaler skolepenger og blir utplassert et år. Da betaler man i prinsippet for å jobbe. Spillereglene må gjelde alle, og man skal ha betalt for å koke kaffe. Det er en jobb, mener hun.

Formålet med seminaret er å bevisstgjøre medlemmene om sine rettigheter.

– Vi ønsker å bevisstgjøre behovet for spilleregler og vise at vi tar dem på alvor. Dersom man vil ha en profesjonell filmbransje, innebærer det en arbeidssituasjon folk økonomisk kan leve med og ha et liv ved siden av. Man må forvente å få betalt for en jobb. Og 20 timers opptaksdager medfører at mange vil falle av og ikke nå pensjonsalderen i bransjen. Man vil bli utbrent som 30-åring mens man er på topp modningsmessig, mener Sjaastad.

Det er særlig arbeidsforhold og opphavsrett de mange sakene gjelder.

– Mange bruker ikke standardkontrakter, men mangelfulle kontrakter, som er amatørmessige og uklare. En produsent nektet som eksempel en regissør en klausul som gjorde at regissøren kunne si opp. Det er hinsides all profesjonalitet med en kontrakt der en part ikke kan komme seg ut. Andre ting dreier seg om opphavsrett, at folks ideer blir stjålet uten kompensasjon. Og det fins produsenter som ikke vet at selskapet er medlem av Produsentforeningen eller ikke har hørt om overenskomsten, forteller hun.

Hun håper at de unge deltakerne i Grimstad kan ha godt av seminaret.

– Talentene i Grimstad vil få henvendelser fra produsenter. Da ønsker vi å bevisstgjøre dem på hva de har krav på. Vi vil at Produsentforeningen skal rydde opp i egne rekker. Og vi har invitert Filmfondet for at de skal kunne gi klare signaler om at useriøse produsenter ikke får offentlige midler til å bryte lover og regler. Fondet må stille større krev – ikke alle produsenter tåler tilliten, sier hun.

Elisabeth Sjaastad vil lede debatten i Grimstad som vil finne sted på utestedet Skyline fredag klokken 12.00.

Andre paneldeltakere er:

Stein Slyngstad (direktør i Norsk filmfond), Sirin Eide (kortfilmkonsulent i Norsk filmfond), Sverre Pedersen (leder av Norsk Filmforbund), Aage Aaberge (styreformann i Produsentforeningen) og Thomas Robsahm (regissør og produsent i Speranza film)

Foto: ”De utrolige”

Til kamp mot bøllene

Det hersker ekstreme arbeidsforhold i deler av film- og tv-produksjonsmiljøet, mener Norsk Filmforbund, som vil rydde opp i ukulturen. Under Kortfilmfestivalen i Grimstad arrangeres seminar om emnet.

Det hersker ekstreme arbeidsforhold i deler av film- og tv-produksjonsmiljøet, mener Norsk Filmforbund, som vil rydde opp i ukulturen. Under Kortfilmfestivalen i Grimstad arrangeres seminar om emnet.

– Klimaet i bransjen er slik at man kan skru tida 100 år tilbake, mener Elisabeth O. Sjaastad, nestleder i Norsk Filmforbund.

Hun mener det er viktig å bevisstgjøre egne medlemmer og resten av bransjen om rettigheter og plikter.

– Etter at det nye styret i Filmforbundet ble innsatt i april har vi fått inn en haug med medlemssaker, som viser at det er ville tilstander i bransjen og at spillereglene ikke blir fulgt. Det fins bøller både blant de etablerte og de nye produsentene, som underbyr hverandre og ikke skaffer nok penger til prosjektene. Det går utover film- og TV-arbeidernes miljø, helse og sikkerhet. Vi spissformulerer lite grann. Ikke alle er bøllete, selvsagt, men det er overraskende at det ikke bare er nye, men også etablerte produsenter som bøller, mener Sjaastad.

At ”alle” vil jobbe med film gjør det enklere for de som ønsker å utnytte arbeiderne.

– Mange unge folk vil lage film. Og folk er redd for å stå opp for sine rettigheter. Er det noe man ikke godtar, er det alltid noen som vil gjøre jobben. Tilbud og etterspørsel gjør at mange jobber for halvparten, gratis eller til og med er villig til å betale for å få en fot innenfor. Det fins utdanninger der man betaler skolepenger og blir utplassert et år. Da betaler man i prinsippet for å jobbe. Spillereglene må gjelde alle, og man skal ha betalt for å koke kaffe. Det er en jobb, mener hun.

Formålet med seminaret er å bevisstgjøre medlemmene om sine rettigheter.

– Vi ønsker å bevisstgjøre behovet for spilleregler og vise at vi tar dem på alvor. Dersom man vil ha en profesjonell filmbransje, innebærer det en arbeidssituasjon folk økonomisk kan leve med og ha et liv ved siden av. Man må forvente å få betalt for en jobb. Og 20 timers opptaksdager medfører at mange vil falle av og ikke nå pensjonsalderen i bransjen. Man vil bli utbrent som 30-åring mens man er på topp modningsmessig, mener Sjaastad.

Det er særlig arbeidsforhold og opphavsrett de mange sakene gjelder.

– Mange bruker ikke standardkontrakter, men mangelfulle kontrakter, som er amatørmessige og uklare. En produsent nektet som eksempel en regissør en klausul som gjorde at regissøren kunne si opp. Det er hinsides all profesjonalitet med en kontrakt der en part ikke kan komme seg ut. Andre ting dreier seg om opphavsrett, at folks ideer blir stjålet uten kompensasjon. Og det fins produsenter som ikke vet at selskapet er medlem av Produsentforeningen eller ikke har hørt om overenskomsten, forteller hun.

Hun håper at de unge deltakerne i Grimstad kan ha godt av seminaret.

– Talentene i Grimstad vil få henvendelser fra produsenter. Da ønsker vi å bevisstgjøre dem på hva de har krav på. Vi vil at Produsentforeningen skal rydde opp i egne rekker. Og vi har invitert Filmfondet for at de skal kunne gi klare signaler om at useriøse produsenter ikke får offentlige midler til å bryte lover og regler. Fondet må stille større krev – ikke alle produsenter tåler tilliten, sier hun.

Elisabeth Sjaastad vil lede debatten i Grimstad som vil finne sted på utestedet Skyline fredag klokken 12.00.

Andre paneldeltakere er:

Stein Slyngstad (direktør i Norsk filmfond), Sirin Eide (kortfilmkonsulent i Norsk filmfond), Sverre Pedersen (leder av Norsk Filmforbund), Aage Aaberge (styreformann i Produsentforeningen) og Thomas Robsahm (regissør og produsent i Speranza film)

Foto: ”De utrolige”

MENY