Upopulær moms består

200-kronersgrensa for momsfritak på import av DVD-er vil fortsatt gjelde etter en ny dom. Men det har lenge har vært politisk flertall for å heve grensen, med støtte fra Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Konkurransetilsynet, Posten og Samferdselsdepartementet.

200-kronersgrensa for momsfritak på import av DVD-er vil fortsatt gjelde etter en ny dom. Men det har lenge har vært politisk flertall for å heve grensen, med støtte fra Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Konkurransetilsynet, Posten og Samferdselsdepartementet.

Det er ikke få som har irriterte seg over momsen man blir ilagt hver gang man kjøper en DVD eller CD fra en utenlandsk nettbutikk. Det har tydeligvis også politikerne og relevante vaktbikkjer som Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet lagt merke til.
Men ikke bare det: Også Posten og Samferdselsdepartementet går nå inn for å heve grensen på moms fra 200 kroner til opp mot 750 til 1000 kroner. En slik fritaksendring vil kunne gi forbrukerne større valgfrihet til å handle over landegrensen.
Men en ny dom i Borgarting fra 26.april har foreløpig satt en stopper for en endring. I en sak mot et finsk fotofirma fastslo Borgarting lagmannsrett at utenlandske postordreselskap som driver omsetning rettet mot norske forbrukere skal likestilles med norske konkurrenter med henhold til moms. Siden dommen ennå ikke er rettskraftig, vil ikke Finansdepartementet trekke noen endelige konklusjoner og skal ifølge egne nettsider ”gjennomgå dommen”. Men Finansminister Per-Kristian Foss svarte 2. mai på et brev fra Stortinget, der finanskomiteens Gjermund Hagesæter (FrP), som nylig foreslo økningen til 1000 kroner, ba om en avklaring angående dommen. Foss skriver:

”Selv om lagmannsretten i dette konkrete tilfellet kom til at selskapet ble ansett å drive merverdiavgiftspliktig virksomhet i Norge, vil dette etter departementets oppfatning ikke innebære at ethvert selskap som driver postordresalg mot Norge plikter å registrere seg her (…) Tollgrensen på 200 kroner vil derfor fremdeles gjelde ved innførsel av varer som kjøpes fra et utenlandsk selskap så fremt selskapet ikke anses for å drive merverdiavgiftspliktig omsetning i Norge.”

Gjermund Hagesæter mener Foss ikke avklarer usikkerheten med sitt svar.

– Dette er ikke noe svar å bli klok på. Det råder fortsatt usikkerhet rundt grensa. Vi mener den bør økes til 1000 kroner. Summen har vært uendret siden 1975, og med en prisjustering alene blir dette nærmere 1000 kroner i dag. Ap og SV har vært til dels positive, mens regjeringspartiene har hele tiden vært negative. Vi vil vurdere å ta dette opp igjen når det måtte passe, men det er god kotyme å vente etter å ha blitt nedstemt. Det vil i hvert fall ikke skje noe før valget til høsten, og en ny sammensetning av Stortinget, sier Hagesæter.

I følge Dagens Næringsliv synes både Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Konkurransetilsynet, Posten og Samferdselsdepartementet at grensen bør settes opp til mellom 750 og 1000 kroner. Det har også lenge vært flertall på Stortinget for å heve frigrensen til 1000 kroner, men tirsdag 12. april stemte SV og Ap uventet imot et hevingsforslag.

– Vi er fortsatt positive til at grensa kan økes, men vi er ikke sikre på hvor grensa skal ligge. Vi synes det ble vanskelig å ta opp denne saken utenom budsjettbehandlingen, men jeg kan love at vi kommer til å ta den opp i neste ordinære budsjettbehandling, uttalte Øystein Djupedal (SV) senere til Dagbladet.
Så gjenstår det å se om løftene holdes. Ap foreslo i sitt alternative budsjett for 2004 å heve grensen for avgiftsfri privatimport av varer til 1000 kroner. Nå stemte de imot.

Fakta:

• Siden 1975 (minus 1999-2001) har 200 kroner vært øverste grense for tollfri import fra utlandet. Hvis varens verdi overstiger 200 kroner, skal det beregnes toll og avgifter.
• Posten har lavere fortollingsgebyr for fortolling av varer verdt under 1000 kroner.
• Grensen for avgiftsfrie gaver fra utlandet ble justert fra 500 til 1000 kroner i 2003.

Upopulær moms består

200-kronersgrensa for momsfritak på import av DVD-er vil fortsatt gjelde etter en ny dom. Men det har lenge har vært politisk flertall for å heve grensen, med støtte fra Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Konkurransetilsynet, Posten og Samferdselsdepartementet.

200-kronersgrensa for momsfritak på import av DVD-er vil fortsatt gjelde etter en ny dom. Men det har lenge har vært politisk flertall for å heve grensen, med støtte fra Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Konkurransetilsynet, Posten og Samferdselsdepartementet.

Det er ikke få som har irriterte seg over momsen man blir ilagt hver gang man kjøper en DVD eller CD fra en utenlandsk nettbutikk. Det har tydeligvis også politikerne og relevante vaktbikkjer som Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet lagt merke til.
Men ikke bare det: Også Posten og Samferdselsdepartementet går nå inn for å heve grensen på moms fra 200 kroner til opp mot 750 til 1000 kroner. En slik fritaksendring vil kunne gi forbrukerne større valgfrihet til å handle over landegrensen.
Men en ny dom i Borgarting fra 26.april har foreløpig satt en stopper for en endring. I en sak mot et finsk fotofirma fastslo Borgarting lagmannsrett at utenlandske postordreselskap som driver omsetning rettet mot norske forbrukere skal likestilles med norske konkurrenter med henhold til moms. Siden dommen ennå ikke er rettskraftig, vil ikke Finansdepartementet trekke noen endelige konklusjoner og skal ifølge egne nettsider ”gjennomgå dommen”. Men Finansminister Per-Kristian Foss svarte 2. mai på et brev fra Stortinget, der finanskomiteens Gjermund Hagesæter (FrP), som nylig foreslo økningen til 1000 kroner, ba om en avklaring angående dommen. Foss skriver:

”Selv om lagmannsretten i dette konkrete tilfellet kom til at selskapet ble ansett å drive merverdiavgiftspliktig virksomhet i Norge, vil dette etter departementets oppfatning ikke innebære at ethvert selskap som driver postordresalg mot Norge plikter å registrere seg her (…) Tollgrensen på 200 kroner vil derfor fremdeles gjelde ved innførsel av varer som kjøpes fra et utenlandsk selskap så fremt selskapet ikke anses for å drive merverdiavgiftspliktig omsetning i Norge.”

Gjermund Hagesæter mener Foss ikke avklarer usikkerheten med sitt svar.

– Dette er ikke noe svar å bli klok på. Det råder fortsatt usikkerhet rundt grensa. Vi mener den bør økes til 1000 kroner. Summen har vært uendret siden 1975, og med en prisjustering alene blir dette nærmere 1000 kroner i dag. Ap og SV har vært til dels positive, mens regjeringspartiene har hele tiden vært negative. Vi vil vurdere å ta dette opp igjen når det måtte passe, men det er god kotyme å vente etter å ha blitt nedstemt. Det vil i hvert fall ikke skje noe før valget til høsten, og en ny sammensetning av Stortinget, sier Hagesæter.

I følge Dagens Næringsliv synes både Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Konkurransetilsynet, Posten og Samferdselsdepartementet at grensen bør settes opp til mellom 750 og 1000 kroner. Det har også lenge vært flertall på Stortinget for å heve frigrensen til 1000 kroner, men tirsdag 12. april stemte SV og Ap uventet imot et hevingsforslag.

– Vi er fortsatt positive til at grensa kan økes, men vi er ikke sikre på hvor grensa skal ligge. Vi synes det ble vanskelig å ta opp denne saken utenom budsjettbehandlingen, men jeg kan love at vi kommer til å ta den opp i neste ordinære budsjettbehandling, uttalte Øystein Djupedal (SV) senere til Dagbladet.
Så gjenstår det å se om løftene holdes. Ap foreslo i sitt alternative budsjett for 2004 å heve grensen for avgiftsfri privatimport av varer til 1000 kroner. Nå stemte de imot.

Fakta:

• Siden 1975 (minus 1999-2001) har 200 kroner vært øverste grense for tollfri import fra utlandet. Hvis varens verdi overstiger 200 kroner, skal det beregnes toll og avgifter.
• Posten har lavere fortollingsgebyr for fortolling av varer verdt under 1000 kroner.
• Grensen for avgiftsfrie gaver fra utlandet ble justert fra 500 til 1000 kroner i 2003.

MENY