Skjebnen til Norsk Filmstudio

Kulturdepartementet vil selge Norsk Filmstudio, til tross for sunn økonomi og høy aktivitet. Resultatet kan bli at norske produksjoner som ”Naboer” må gjøres i Sverige.

Kulturdepartementet vil selge Norsk Filmstudio, til tross for sunn økonomi og høy aktivitet. Resultatet kan bli at norske produksjoner som ”Naboer” må gjøres i Sverige.

Norsk Filmstudio på Jar lever i beste velgående. De siste årenes underskudd er snudd til et lite overskudd, og aktiviteten er høy. I fjor ble hele Naboer (se foto) spilt inn i studio A på Jar, og rekken av norske kinosuksesser som har vært innom filmstudioet de siste årene er lang. Likevel vil kulturdepartementet legge ned studiodriften. Årsaken er at den nåværende politiske ledelsen ikke anser studiodrift for å være statens ansvar og viser til EØS-regler. Andre, deriblant den norske filmbransjen, synes departementet i denne saken tolker EØS-reglene mer katolsk enn paven. Nylig sendte Produsentforeningen, Filmforbundet og Norske Filmregissører et skriv til departementet, der de etterlyste større åpenhet rundt salgsprossessen som er i gang. Alle tre organisasjonene er imot et salg, og frykter at departementet nå vil haste av gårde med salget før Stortingsvalget til høsten. For det er ingen tvil om at et regjeringsskifte innebærer at studioet ikke vil bli solgt. Det rødgrønne alternativet med AP i spissen har gått inn for å beholde studiodriften i sin nåværende form.

Leder i produsentforeningen, Aage Aaberget, mener at et salg av selskapet vil innebære at studiodriften i realiteten blir nedlagt. Det er kjøpesummen for den store eiendommen, midt i et attraktivt boligfelt i beste Bærum, som vil tilrekke kjøpere, ikke noe ønske om å videreføre driften av et kostnadskrevende studio.

– Norsk Filmstudio kan ikke drives i klassisk bedriftsøkonomisk forstand, det er det ingen filmstudioer i Europa som kan. Når Norsk Filmstudio er blitt en av Nordens beste tilrettelagte anlegg for filmproduksjon, og det er investert opp mot 200 millioner kroner i anlegget de siste 30 årene, virker det helt meningsløst å avvikle på denne måten, sier han.

Aaberge mener at en hver filmnasjon er avhengig av denne typen studiofasiliteter for å kunne produsere film av kvalitet og med variasjon. En film som Naboer ville f.eks ikke blitt laget her til lands om det ikke var for studioet på Jar.

– Om studiodriften legges ned, finnes det ingen alternativer. Nydalen er fullbooket til tv-produksjoner, og studioet på NRK er jo lukket. Alternativet blir at norske filmproduksjoner må legges delvis eller hovedsakelig til Trollhättan i Sverige.

Leder i Norske Filmregissører, Nina Grünfeld, mener også at uten Norsk Filmstudio vil det bli umulig å drive med produksjon av norsk kvalitetsfilm i Norge. Arbeidsforholdene vil da bli for kompliserte, mener hun.

– Når vi gjennom mange år har bygget opp uvurderlig ekspertise ute på Jar, virker beslutningen fra departementet mot sin hensikt. Alle prognoser viser at studiodriften går i riktig retning: Aktiviteten er veldig god, underskudd er snudd til overskudd og studioet betjener bransjen med viktig fagekspertise som vil forsvinne om Norsk Filmstudio legges ut til salg og slaktes.

Både Aaberge og Grünfeld understreker at formålet med skrivet til departementet er å få en åpen prosess rundt salgsframstøtet, slik at også Stortinget blir gjort oppmerksom på hva som er iferd med å skje. For ifølge Grünfeldt er det sannsynligvis ikke flertall i Stortinget for å legge Norsk Filmstudio ut for salg akkurat nå. Så blir spørsmålet om bransjen har tiden på sin side.

Skjebnen til Norsk Filmstudio

Kulturdepartementet vil selge Norsk Filmstudio, til tross for sunn økonomi og høy aktivitet. Resultatet kan bli at norske produksjoner som ”Naboer” må gjøres i Sverige.

Kulturdepartementet vil selge Norsk Filmstudio, til tross for sunn økonomi og høy aktivitet. Resultatet kan bli at norske produksjoner som ”Naboer” må gjøres i Sverige.

Norsk Filmstudio på Jar lever i beste velgående. De siste årenes underskudd er snudd til et lite overskudd, og aktiviteten er høy. I fjor ble hele Naboer (se foto) spilt inn i studio A på Jar, og rekken av norske kinosuksesser som har vært innom filmstudioet de siste årene er lang. Likevel vil kulturdepartementet legge ned studiodriften. Årsaken er at den nåværende politiske ledelsen ikke anser studiodrift for å være statens ansvar og viser til EØS-regler. Andre, deriblant den norske filmbransjen, synes departementet i denne saken tolker EØS-reglene mer katolsk enn paven. Nylig sendte Produsentforeningen, Filmforbundet og Norske Filmregissører et skriv til departementet, der de etterlyste større åpenhet rundt salgsprossessen som er i gang. Alle tre organisasjonene er imot et salg, og frykter at departementet nå vil haste av gårde med salget før Stortingsvalget til høsten. For det er ingen tvil om at et regjeringsskifte innebærer at studioet ikke vil bli solgt. Det rødgrønne alternativet med AP i spissen har gått inn for å beholde studiodriften i sin nåværende form.

Leder i produsentforeningen, Aage Aaberget, mener at et salg av selskapet vil innebære at studiodriften i realiteten blir nedlagt. Det er kjøpesummen for den store eiendommen, midt i et attraktivt boligfelt i beste Bærum, som vil tilrekke kjøpere, ikke noe ønske om å videreføre driften av et kostnadskrevende studio.

– Norsk Filmstudio kan ikke drives i klassisk bedriftsøkonomisk forstand, det er det ingen filmstudioer i Europa som kan. Når Norsk Filmstudio er blitt en av Nordens beste tilrettelagte anlegg for filmproduksjon, og det er investert opp mot 200 millioner kroner i anlegget de siste 30 årene, virker det helt meningsløst å avvikle på denne måten, sier han.

Aaberge mener at en hver filmnasjon er avhengig av denne typen studiofasiliteter for å kunne produsere film av kvalitet og med variasjon. En film som Naboer ville f.eks ikke blitt laget her til lands om det ikke var for studioet på Jar.

– Om studiodriften legges ned, finnes det ingen alternativer. Nydalen er fullbooket til tv-produksjoner, og studioet på NRK er jo lukket. Alternativet blir at norske filmproduksjoner må legges delvis eller hovedsakelig til Trollhättan i Sverige.

Leder i Norske Filmregissører, Nina Grünfeld, mener også at uten Norsk Filmstudio vil det bli umulig å drive med produksjon av norsk kvalitetsfilm i Norge. Arbeidsforholdene vil da bli for kompliserte, mener hun.

– Når vi gjennom mange år har bygget opp uvurderlig ekspertise ute på Jar, virker beslutningen fra departementet mot sin hensikt. Alle prognoser viser at studiodriften går i riktig retning: Aktiviteten er veldig god, underskudd er snudd til overskudd og studioet betjener bransjen med viktig fagekspertise som vil forsvinne om Norsk Filmstudio legges ut til salg og slaktes.

Både Aaberge og Grünfeld understreker at formålet med skrivet til departementet er å få en åpen prosess rundt salgsframstøtet, slik at også Stortinget blir gjort oppmerksom på hva som er iferd med å skje. For ifølge Grünfeldt er det sannsynligvis ikke flertall i Stortinget for å legge Norsk Filmstudio ut for salg akkurat nå. Så blir spørsmålet om bransjen har tiden på sin side.

MENY