”Hawaii, Oslo” til USA

Oscar-akademiet ville ikke ha den, men nå skal Erik Poppes ”Hawaii, Oslo” trolig vises på kino i 72 byer i USA.

Oscar-akademiet ville ikke ha den, men nå skal Erik Poppes ”Hawaii, Oslo” trolig vises på kino i 72 byer i USA.

– Trust Film Sales i København står for salget, og vi driver for tiden med salg i USA. Vi har nå fått et tilbud om å gå opp i 72 amerikanske byer parallelt, og det liker vi mildt sagt godt. Filmen vil få en digital distribusjon – det vil si at den vises i klassiske kinoer med et bilde som ligner filmbildet, men som er sendt sentralt ut fra en satellitt. Dette er framtidas format, og vi slipper en svær utgift med å gå ut med kostbare kopier. Historien om den gråtende kamel hadde stor suksess i USA på samme måten. Men vi skal også ha 5-6 kopier til de største kinoene, sier Poppe.
Det er svært sjelden en norsk film vises i et slikt omfang i USA. De få norske filmene som har fått distribusjon der, som Budbringeren og Salmer fra kjøkkenet, er blitt henvist til småkinoer i de største byene. Fremmedspråklige filmer har det tøft på amerikanske kinoer.

– Det normale er én stor by på Østkysten eller LA eller San Francisco. Dette er en mulighet for å nå publikum, men jeg er pragmatisk, og vi har ikke store økonomiske forventninger. Man kan uansett ikke være skuffet over å komme opp i Nord-Amerika, der fremmedspråklig film generelt har marginale tall, mener Poppe.

For kort tid siden viste han filmen for The Director’s Guild of America og fikk godord av blant andre Steven Soderbergh, Martin Scorsese og Coen-brødrene.

– Det var utrolig morsomt. På deres initiativ ville de vise filmen på en special screening de har en gang i året i regissørenes forening. De ville se den. Man føler seg ganske liten med kanoniserte mennesker i salen. Etter visningen var det 45 minutter med spørsmål. Filmen slo an. Det var i den anledning at dette tilbudet kom opp, forteller Poppe.

I løpet av kort tid blir det endelig bestemt om Hawaii, Oslo tar imot tilbudet om å komme halvveis hjem.

”Hawaii, Oslo” til USA

Oscar-akademiet ville ikke ha den, men nå skal Erik Poppes ”Hawaii, Oslo” trolig vises på kino i 72 byer i USA.

Oscar-akademiet ville ikke ha den, men nå skal Erik Poppes ”Hawaii, Oslo” trolig vises på kino i 72 byer i USA.

– Trust Film Sales i København står for salget, og vi driver for tiden med salg i USA. Vi har nå fått et tilbud om å gå opp i 72 amerikanske byer parallelt, og det liker vi mildt sagt godt. Filmen vil få en digital distribusjon – det vil si at den vises i klassiske kinoer med et bilde som ligner filmbildet, men som er sendt sentralt ut fra en satellitt. Dette er framtidas format, og vi slipper en svær utgift med å gå ut med kostbare kopier. Historien om den gråtende kamel hadde stor suksess i USA på samme måten. Men vi skal også ha 5-6 kopier til de største kinoene, sier Poppe.
Det er svært sjelden en norsk film vises i et slikt omfang i USA. De få norske filmene som har fått distribusjon der, som Budbringeren og Salmer fra kjøkkenet, er blitt henvist til småkinoer i de største byene. Fremmedspråklige filmer har det tøft på amerikanske kinoer.

– Det normale er én stor by på Østkysten eller LA eller San Francisco. Dette er en mulighet for å nå publikum, men jeg er pragmatisk, og vi har ikke store økonomiske forventninger. Man kan uansett ikke være skuffet over å komme opp i Nord-Amerika, der fremmedspråklig film generelt har marginale tall, mener Poppe.

For kort tid siden viste han filmen for The Director’s Guild of America og fikk godord av blant andre Steven Soderbergh, Martin Scorsese og Coen-brødrene.

– Det var utrolig morsomt. På deres initiativ ville de vise filmen på en special screening de har en gang i året i regissørenes forening. De ville se den. Man føler seg ganske liten med kanoniserte mennesker i salen. Etter visningen var det 45 minutter med spørsmål. Filmen slo an. Det var i den anledning at dette tilbudet kom opp, forteller Poppe.

I løpet av kort tid blir det endelig bestemt om Hawaii, Oslo tar imot tilbudet om å komme halvveis hjem.

MENY